Lelång

Lelång är en ca 5000 ha stor och 50 km lång sjö i nordvästra Dalsland och sydvästra Värmland, mellan Bengtsfors och Årjäng. Sjön ingår i Dalslands kanals sjösystem. Sjön har genomgått ett intensivt fiske- och vattenvårdsarbete, där man bl.a gjort stora utsättningar av gullspångsöring, lax och vätternröding. Detta arbete har gjort sjön välkänd som ett idag mycket bra fiskevatten i sportfiskekretsar. Ett trettiotal risvasar är utplacerade på olika platser i sjön för att förbättra abborrfisket. Största djup är 58 meter.

Fiskarter: abborre, braxen, elritsa, gers, gädda, gös, karp, lake, lax, löja, mört, nors, röding, sarv, sik, siklöja, simpa, ål och öring.

OBS: Tänk på att inte förväxla denna sjön med sjön Lelången som ligger strax sydväst om Arvika, mellan Glava och Årjäng.


Södra Lelångs FVOF
Södra Lelångs FVOF område (2614 ha) innefattar den del av Lelång som ligger i Dalslands landskap, Sillesjön, Sillebäcken, Ampetjärn, Ampetjärnbäcken, Dammtjärn, Dammtjärnsbäcken, Flatetjärn, Flatetjärnsbäcken, Käretjärn och Käretjärnsbäcken.

Försäljningsställen:

Optimistens Lanthandel i Gustavsfors
Shell Bensinstation i Bengtsfors
Silverlake Canoeing
Turistbyrån i Bengtsfors.

Fiskeregler:

Trollingkortet gäller i hela sjön, max 4 spön per person och kort vid trolling. Trollingkortet ger dig också rätt att spinn- haspelfiska och meta på traditionellt vis.

Minimått för lax, röding och öring är 60 cm.

Vid strömsträckan längst nere vid kraftstationen i Bengtsfors mot kraftstationen är det bara tillåtet med spöfiske. Vid Greaströmmens utlopp i Lelång och i 50 m. radie omkring detta är det inte tillåtet att fiska med fasta redskap.

Det finns fyra bra sjösättningsramper runt södra delen av sjön. De ligger vid Turistbyrån i Bengtsfors, Torrskogs Brygga, Gustavsfors Gästhamn och vid Greaströmmen.


Norra Lelångs FVOF
Norra Lelångs FVO omfattar Norra Lelång, Långtjärn, Holmtjärn och Gunnarstjärn.

Fiskarter
Abborre, gädda, mört, sik, siklöja, nors, lake, ål, braxen, sarv, löja, öring, regnbåge, gullspångslax, elritsa, gärs, röding och simpa.

Försäljningsställen:
IFiske.se
Silverlake Canoeing
Turistbyrån i Bengtsfors
Turistbyråerna i Årjäng
Ica Optimisten i Gustavsfors
Alcatraz i Gustavsfors
Flertal privatpersoner runt sjön säljer också fiskekort.

Fiskeregler:

Max 4 drag/båt. Förbudsområde är markerat vid kraftverket i Lennartsfors. Minimått 60 cm för öring, gullspångslax och röding. Fiskeförbud under tiden 1/9-31/12. Fiske i rinnande vatten är förbjudet.