Laxsjön i Dalsland

En 16,2 kvkm stor sjö strax sydost om Bengtsfors vid Billingsfors, som erbjuder ett bra fiske på grov abborre och gädda. Sjöns största djup är 57 m. Sjöns fiskerätt innehas av Laxsjöns FVO och i området ingår även den nerströms belägna Långbrohöljen (34 hektar) avdelad från Laxsjön av den vackra Långbroströmmen. Sjön ingår i Dalslands kanals sjösystem.

Laxsjön är en sjö med relativt klart och kallt vatten. Stränderna runt sjön är mestadels berg, klippor och stenstränder. Några grundare vassvikar finns också. Mestadels i sjöns norra del och östra delen vid Fjäll. Det finns totalt åtta öar eller mindre holmar. Runt sjön växer mestadels barrskog med inslag av lövskog. Billingsfors ligger vid sjöns västra sida och pappersbruket syns från mellersta delarna av sjön. På sydöstra sidan av sjön domineras bilden av Baldersnäs. Ett stort näs som ligger i nord-sydlig riktning och den nordliga spetsen på udden som heter ”Världens ände”. Vid världens ände finns vindskydd och lägerplatser. På östra siden av sjön finns bebyggelse såsom sommarstugor och villor. I sjöns norra delar ser man lite bebyggelse vid Skåpafors annars domineras bilden av skogsklädda sluttningar ner mot sjön

Laxsjön har en riklig fisktillgång med många arter representerade bl.a finns gammal tradition att fiska lake på vintern. Vinterfisket efter lake börjar när den första isen har lagt sig och varar ett par månader framåt, givetvis beroende på isläget i sjön. I sjön finns även en gammal öringstam med ovanligt storväxt fisk. Ett flertal rejält grova öringar på mellan tre och fem kilo fångas här varje år. Det finns gott om siklöja, abborren är därför grov och fiskas med fördel pelagiskt.

Det viktigaste biflödet för sjöns öringpopulation är Stenebyälven som mynnar ut i Laxsjön strax söder om Billingsfors på sjöns västra sida, den erbjuder vandringsväg till öringens viktigaste lekplatser. Stenebyälven rinner ut i sjöns västra delar söder om Billingsfors. I sjöns södra ände ligger Långbron och via Långbroströmmen flyter vattnet till Långbrohöljen (ingår också i Laxsjöns fiskeområde) vidare via Mustadfors och till nästa Råvarpen.

Fiskarter som finns i sjön: abborre, braxen, gädda, lake, löja, mört, sarv, sik, siklöja, sutare, ål och öring

Bengtsfors kommunfiskekortet gäller i denna sjön

Försäljningsställen:
Anton Olssons Järn, Dals Långed
Kiosken i Dals Långed
Laxsjöns Friluftsgård & Camping
Q8 Bensin, Billingsfors
Texaco, Dals Långed
Turistbyrån Bengtsfors

Fiskeregler
Endast ett spö per kort. Båt får användas.
Ryckfiske och ståndfiske är helt förbjudet.
Odlingsmark, tomtmark och andra inhägnade områden får ej beträdas.

Ni har skyldighet att visa upp fiskekort, legitimation, redskap, och all ev. fångst på fisketillsyningsmans begäran. Alla överträdelse beivras.

Ungdomar under 16 år fiskar gratis

Sjösättningsramper finns:
I södra delen av Laxsjön, vid Långbrons småbåtshamn. Här finns även gästbrygga m.m.
Vid västra sidan av Laxsjön, vid Billingsfors småbåtshamn