Lansån

Älv i mellersta Norrbotten. Ca 15 km lång. Upprinner i sjön Yttre Lansjärv, flyter i sydöstlig riktning längs med väg E10 och mynnar ut i sjön Orasjärv. Ån ingår i Sanningslandets FVO.

Fiskarter: Abborre, gädda, harr och öring.

Fiskekortsförsäljare:
Överkalix Turistinformation
Plus ett flertal privatpersoner i området