Långsån

Å i nordvästra Jämtland, ca 40 km norr om Järpen (fågelvägen). Rinner upp i Stormjölkvattnet i nordvästra Jämtland och mynnar ut Yttre Oldsjön. Sträckan innhåller bl.a Lillforsen, Åkroksforsen, Långforsen, Tallforsen och Långsåfallet. Fiske på främst öring.


Långsåfisket

Långsåfisket är benämningen på ett kortfiskeområde i Långsån mellan Stora Mjölkvattnet och Tuvskäldrets utlopp vid Åkroken. Åsträckan är påverkad av vattenkraftutbyggnad, men genom åtgärder i vattendraget, fiskutsättningar och viss minimivattenföring har här skapats och skall finnas underlag för sportfiske i vägnära fjällmiljö. Vattendraget är omväxlande och erbjuder både strömfiske och fiske i lungflytande partier. Fisket baseras på öring, men i de lungflytande partierna finns också röding. Området är öppet för fiske året runt. Förutsättningarna för driften av Långsåfisket är fastställd av vattendomstolen genom dom.

Fiskarter: Öring, Röding.

Fiskekort för Långsåfisket kan köpas direkt i kortautomat i byn Höjden, mellan Olden och Långsån. (På sträckan finns parkeringsplatser och iordningställda grillplatser)

Fiskebestämmelser: Fiskeupplåtelsen omfattar krokfiske med ett spö från hand. Ej fiske med agnad krok i strömmande vatten. Nätfiske ingår ej i upplåtelsen.

Fiskvård: Utsättning av öring, 3-5 hg, två gånger under sommarperioden. Utsättning av rom och yngel av öring varje vår.

Vägbeskrivning: Området ligger ca 10 mil från Östersund och kan nås via väg E14 till Krokom och därefter vägen mot Änge – Kaxås – Rönnöfors – Olden – Åkroken.


Åkroken

Sovvene erbjuder ett exklusivt fiske på en 9 km lång sträcka av Långsån – nedströms det så kallade ”Långsåfisket”. Åns bredd varierar mellan 15 – 50 meter. Sträckan är varierande lugn och djup, sugande snabb på nackar och mäktig i forsar och fall. Detta fiske enbart tillgängligt genom förhandsbokning.

För mer info: www.sovvene.se

Artikel om detta fisket finns på sajten Flugfiskemagasinet Rackelhanen. Se länk.

Flugtips: Pheasant tail nymph, Guldribbat haröra med guldskalle, Superpuppa, Stor nattsländepuppa, Goddard Caddis, Streaking Caddis (grå), Imitationer av stora sjösländan (Rocken, Ephemera Vulgata), Klinkhamer (olivgrön), Wolly bugger, Mickey Finn.