Langas

Langas (Láŋas) är en långsträckt sjö, ligger ca 12 mil väster om Gällivare. Sjön genomrinns av Luleälven. Sjön avgränsas i norr av Stora Sjöfallet och i söder av Jaurekaskaforsen. Efter Jaurekaskaforsen tar sjön Stora Lulevatten vid.

Jaurekaska – Jávrigáska är sista outbyggda forsen i Luleälven. En fors som skiljer Langas och stora Lulevattnet åt. Här fiskar du efter öring och harr

Sjön är ca 36 kilometer lång och har en yta om 55 kvadratkilometer. Största djup av 73 meter. Ligger 75 meter över havet.

Bestånd av bl.a öring, röding, harr, sik och gädda.

Fiskekort kan köpas (Gällivarekortet) av:
Team Sportia Gällivare
Gällivare Turistbyrå
Stora Sjöfallet Turistbyrå