Långan

Älv strax norr om Östersund i Jämtland. Upprinner vid Offerdalsfjällen i nordvästra Jämtland. Den flyter genom Landögssjön och mynnar 35 km längre söderut ut i Indalsälven 10 km öster om Krokom vid Litsnäset. Älven rinner genom kalkrikmark och detta gör att den står bra emot de försurningsproblem som många andra älvar i norra Sverige lider av.

Arter: abborre, gädda, harr, lake, sik och öring


Nedre Långans FVO

Långan bjuder både på lättillgängliga och mer svårtillgängliga fiskeplats. Långan är lättvadad. Långan innehåller många forsar och i dessa trivs öringen, de står också ofta i höljorna efter fallen och på de många forsnackarna. Harren återfinns ofta i blankpartierna i strömmarna.

Långan är kanske främst känd för sitt harrfiske men här finns även gott om grov öring och sik. Fina fiskeplatser (från norr till söder); Djupede (harr och öring), Långforsen (storöring), Lillforsen, Österlångan (höstfiske på harr), Landvågen (harr), Stensvågen (harr och sik), Gråmäraforsen (storöring), Holmforsen (storöring), Bötelsforsen (storöring), Sladderforsen (stor harr), Trångforsen, Klöstafallet (storöring), Brattbacksströmmen

I Långans nedersta del har man chans att fånga den mycket grova öringen som stiger från Indalsälven. Långan har en fint insektbestånd bl.a. dagsländor är flitigt förekommande och bidrar till det fina dagsfisket efter harr.

Fiskbestånd: Harr, öring, sik, gädda, abborre (röding)

Fiskeområdet innefattar Långan mellan Åkeråns utlopp ned till inloppet i Indalsälven, samt vattnet från Västra Näversjön nedströms till Långan) och Lundsjön.

Nedre Långans FVO: www.nedrelangan.com

Försäljningsställen:
Birgerssons Bensin Tulleråsen
Turistbyrån Krokom
SportRingen Krokom
Turistbyrån Östersund
Landbys Jakt & Fiskeservice Östersund
Statoil Depå45 Lit
Gästis Lillholmsjö
OK Föllinge.
Fiskekort (Fiskevägenkortet) bl.a genom IFiske.se