Laisälven

Älv i västra mellersta Lappland, ca 170 km lång, inom Arjeplog och Sorsele kommuner. Har sina källor i fjällsjöar på norska sidan av gränsen, vid Nasafjäll. Flyter genom fjällandskap. Rinner igenom sjöarna Mittisjön, Gautsjön och Laisan, mynnar ut i Vindelälven i Nedre Gautsträsket vid Laisheden. Största biflöde är Dellikälven. Kanske mest känd för sitt harrfiske i de nedre delarna medans de övre delarna bjuder på fint öringfiske. Även röding finns i de övre delarna. Övre Laisälvssträckan ovanför Adolfström innehåller inga större sel och är cirka 5 mil långt. Vattnet är klart med ljusa sandbottnar och är känd för sina fina öringar men som är väldigt skygga.


Sträckor:

Övre Laisälven ned till Yraft täcks av Arjeplogskortet med fiske ovanför odlingsgränsen. Dessutom ingår Gautsjön. Biflöden som ingår är Hurasjåkkå, Barasjåkkå och Viejeströmmen

Försäljare av fiskekort: Arjeplogs turistbyrå, OK Arjeplog, Israelssons Kiosk, Laisvall

Adolfströms samfällighetsförening Yraft och Gaskajaure (Mittisjön) samt strömmarna vid Adolfström och Gauto ingår i Adolfströms samfällighetsförening som har eget fiskekort.
Försäljare av fiskekort: Bäverholmens Stugby och Båtrafik.

Se Adolfströms erbjudande om fiskpaket med båt/kanotuthyrning i övre Laisälven på sidan: http://www.adolfstrom.com/beskrilaisan.html

Laisvalls fiskevårdsförening
Från Märkströmmen/forsen, Laisan och Laisälven ned till Björklidens skifteslag ingick förut (innan 2015) i Laisvalls fiskevårdsförening. Föreningen har upphört (2015) och i området gäller numera Arjeplogskortet med undantag för Laisvallsbyns hemmavatten och sträckan inom Laisälvens FVO.

Björkliden SFF
Fiskeområde på ca 10-11 km utefter Laisälven. Den övre gränsen för området ligger ungefär 1,9 km söder om Brattforsen vid Björnlidet och sen sträcker sig fiskeområdet nerströms förbi Björkliden och vidare ner till ungefär vid Deppisforsen. Området speciellt lämpligt för flugfiske efter harr.
Mer info på: http://www.bjorkliden-laisalven.info/

Laisälvens FVO
Uppdelat på två områden.
Det första sträcker sig från nedre delen av Luspeforsen nerströms till norra gränsen av från Björklidens skifteslag som ligger ungefär 1,9 km söder om Brattforsen vid Björnlidet.

Den andra sträckan består av en 32 km lång sträcka av Laisälven, som sträcker sig från södra gränsen av Björklidens skifteslag vid Deppisforsen och nerströms till länsgränsen mot Västerbotten vid Ågotsforsen.

Finns även sjöar inom detta FVO.
Älven är mycket varierad med både lugna och vilda forsar, sandgrund och klipphällar, grunda och djupa strömmar. Här finns all variation en flugfiskare kan tänka sig. Och harrfisket är det bästa tänkbara.
Det finns flera små bäckar inom området. Tjålmbäcken, Östra Lairobäcken, del av Ravelsjöbäcken, samt Mullejaurebäcken har god tillgång på harr och öring.

Fiskevattnen är lättillgängliga med få undantag. I sjöarna Östra och Västra Mulliaur finns vildbestånd av abborre, gädda, lake och sik, även inplanterad harr och öring som kan fångas året runt.

Kort kan bl.a köpas av:
GK:s fiske Arjeplog, Järnia Sorsele, Vindelälvens Turistbyrå i Sorsele, Fiskekort.se  och ett antal privat personer i området
För mer info gå till sidan: Laisälvens FVO

Örnäs-Forsnäs Samfällighetsförening
5 km av uppströms Sorsele vid utloppet av Laisälven i Vindelälven. Inom föreningens vatten finns även ett flertal tjärnar där bestånden till största delen består av abborre och gädda. Fina harrvatten i Laisälven från Östra Laisheden ner till Laisälvens utlopp i Vindelälven. Bräskaforsen i Vindelälven är ett fint fiskeställe som man lättast når från södra sidan från Forsnäs. Båtar finns för uthyrning inom området.