Lainioälven

Biflod till Torne älv i norra Lappland och västra Norrbotten. 266 km lång. Kallas även Urälven.

Bildas där älvarna Råstoätno (Rostueatnu) och Tavvaätno (Dávvaeatnu) flyter ihop. Råstoätno rinner i sin tur upp i sjön Råstojaure, 678 m.ö.h. på kalfjället intill gränsen till Norge. Lainio flyter sydöst genom byarna Övre Soppero – Lainio – Kangos och flyter ut i Torneälv strax norr om byn Lovikka.

Älven flyter långa bitar genom väglöst land och erbjuder ett verkligt vildmarksfiske. En mycket lämplig älv att bedriva en sk driftfisketur ifrån, antingen med kanot eller gummibåt.

Lainio är nog mest känd för sitt mycket fina laxfiske, men bjuder även på bra fiske både på harr, öring och gädda.

Fiskarter: lax, harr, gädda, sik, lake, öring, abborre.

Kirunakortet: gäller från Övre Soppero upp till Råstoätno med endast två område undantagna.

Sopperos Byars Samfällighet: Sträcka uppströms Övre Soppero.

Lainio Bysamfällighet

Oksajärvi FVO: Ca 5 km av Lainio älv.

Kangos FVO: ca 34 km av älven. Området gränsar till med Lovikka byavatten/Tornefors sportfiske område i söder och SVEA fiskeområdet i norr.


Lainio Bysamfällighet

Laxfiskesträckor:
Taanikurkkio Några kilometer nedströms Camp Tystnaden i Lainio har naturen skapat en kanjon, den förföriska Taanikurkkio. Taanikurkkio är Lainioälvens pulserande hjärta och laxfiskarens Shangri-La.
På sina 10 kilometer rymmer denna sagolika del av älven otaliga; djupa höljor, vassa strömkanter, spegelblanka forsnackar och otämjda forsar – alla fantasiska fiskeplatser med stora chanser till hugg om de fiskas på rätt sätt. Det är nästan så man undrar om inte Moder Jord hade laxfiskaren i sina tankar när hon skapade Taanikurrkio.
När denna del av älven är mycket svåråtkomlig genom sina klippformationer färdas man här nedströms med guider i en flotte, detta gör att man har möjlighet att komma åt alla platser på sträckan. Endast du sätter gränserna när du flyter fram genom polerna ”Jarvis” eller ”the Frenchman”.

Väkkäräkoski Ca 2 kilometer efter det att Taanikurrkio slutar tar nästa forssystem vid: Väkkäräkoski. Har byter älven helt karaktär, de väldiga forsarna och branta klipporna övergår till ett mer stillsamt vattenflöde med gräsbevuxna strandkanter.
Väkkäräkoski har länge varit en ”het” laxfiskeplats och fiskar som hugger på den omtalade forsnacken förnekar sig inte när de tömmer rullen på backing.

Lannavara-Lainio En mycket intressant sträcka av älven som likt Taanikurkkio är svåråtkomlig och likaså i det närmaste helt befriad från fisketryck. Hela sträckan är 44 kilometer lång och bjuder laxfiskaren till synes oändliga fiskemöjligheter i bland annat Hivvetkoski, Rengärdet, Vaikkoniva, Temmikkikoski, Markkakoski med fleral.

Älven är ömsom strid och ömsom lugn i sin karaktär och har en mycket påtaglig vildmarkskänsla. Flotten är även här ett oumbärligt fortskaffningsmedel som låter fiskaren komma nära såväl natur som fisk och fiskeplatser. Turen är avsedd att ha två övernattningar innan man återigen anländer till Camp Tystnaden.

För mer info gå till: http://www.lainiobysam.se


Sopperos Byars Samfällighet

Sträcka uppströms Övre Soppero.

Korten kan bl.a. köpas av: Lannavaara: Kristallen AB Handlarn, Övre Soppero: Blinds Bensin och Kiosk, Vittangi: OK/Q8, Kiruna: Vildmarkshörnan på Föreningsgatan.

Mer info kan fås på: http://sopperobyar.se.


Kangos FVO

Ca 34 km av älven. Området gränsar till med Lovikka byavatten/Tornefors sportfiske område i söder och SVEA fiskeområdet i norr.

Korten kan bl.a. köpas på Pajala Turistbyrå, Ica Nära Kangos.

Mer info kan fås på: Kangos FVO.