Laholmsbukten

Laholmsbukten, kustremsa mellan Halmstad i norr och Båstad, Hovs Hallar i söder. I denna bukten mynnar ett flertal öring- och laxproducerande vattendrag. Bl.a. Nissan, Fylleån, Genevadsån, Lagan, Smedjeån och Stensån . Detta område lämpar sig väldigt bra för fiske, både med spinn, trolling, mete och fluga. Fisket sker efter både havsöring, lax, horngädda, abborre och diverse plattfiskar

Fisket i bukten ut i havet är fritt men i åarna och mynningsområdena måste man lösa fiskekort.

Tänk också på att respektera fredningstiderna för laxartad fisk i havet. Gå till Svenskafiskeregler hemsida för mer info.

Bästa perioden för havsöring är i april och varar ända tills att horngäddan går till, vanligtvis i första halvan av maj. Havsöringfisket är bäst i kvällningen och i gryningen men när det blir varmare så övergår fisket till att bli bäst på natten. Vinden ska helst blåsa från sydväst för att fisket ska vara som bäst. Fiskeplatserna där man har störst chans att fånga havsöring bör ha varierade bottenförhållande med sten och växtlighet, värt att prova är även i närheten av åmynningarna. En bra regel att tänka på är: ju varmare ytvatten desto längre ut från stranden får man fiska.

Tips på bra fiskeplatser fiskeplatser:
Kolhamnen i Halmstad
Norr om Halmstad från simstadion till Tylösand
Sträckan mellan mynningarna av Genevadsån och Fylleån
Hela sträckan mellan Hovs Hallar och Båstad, speciellt kring Kattvik och Norrvikens trädgårdar.
För plattfiskmetaren är Lagans mynning klassisk, här fångas varje säsong mängder av fin fisk. Tänk på att om du ska fiska i själva ån i mynningsområdet gäller Lagans FVO fiskekort.