Lagan

Å i södra Halland och Småland. Rinner upp på Småländska höglandet, i området norr om Vaggeryd söder om Taberg. Ca 244 km lång. Rinner bl.a genom sjön Vidöstern. Ån är utbyggd med ett flertal kraftverk. Kanske mest känd för det fina laxfisket på sträckan nerströms Laholm.


Sträckan mynningen – Laholm

Fisket på denna sträckan i Lagan är ett av landets bästa lax- och öringsvatten. c.a 1500 laxar och 5000 havsöringar fångas varje år. Medelvikt är på 4,5 kg för lax och 1 kg för öring. Ett 50-tal laxar över 10 kg fångas varje säsong.

Under 1998 fångades det ca 650 laxar rapporterad fångst). I mitten av september fångades det en havsöring som vägde 10,4 kg, (kanske rekord för västkustöring?).

Havsöringfisket är bäst från mars till mitten av maj. Laxstigningen börjar huvudsakligen i juni månad, sen kan du få lax i fin kondition ända in till mitten av oktober. Bästa fisket är dock från början av september till säsongens slut.

Fiskeregler 2017 (med reservation för ändringar):

Premiärdag 1/3.
Lax, havsöring och övriga fiskar: 1/3 – 14/10
Perioden 1/3 – 7/3 och 1/10 – 14/10 är fiske tillåtet endast för innehavare av årskort.

Fiske är tillåtet från ca. 250 m nedströms Laholms kraftstation och ända ut till mynningen, en sträcka på ca. 8 km. Restriktioner gäller för vissa sträckor.

Fiskekort kan köpas hos:
Laholms Sportfiskeaffär
Preem bensinstation i Laholm
Turistbyrån i Laholm
Wittlock Sportfiske Halmstad
Maxi Mellbystrand
Go Nature i Halmstad

Barn under 18 år i sällskap med målsman med giltigt fiskekort får fiska gratis.

Ett tips om sevärdhet vid besök i Laholm är att besöka Laholms Laxodling. Sydkraft har uppfört en permanent utställning där du möter ”Salmo Salar”, atlantlaxen.

Du får en inblick i såväl vattenkraft som energikoncernen Sydkraft. Du kan även beställa en guidad visning av kraftstationen i Laholm. Och inte minst bjuds du på en spännande historisk resa genom Laholm, från stenålder till modern tid!

E-post: expolaholm@bakab.sydkraft.se

Mer info hittas på sajten: http://www.laholmslaxfiske.nu.


Lagan-Hjörneredssjöarnas Fiskevårdsområdesförening

Sträcka i Lagan från Knäreds nedre kraftverk till Skogaby kraftverk.
Bestånd av gös, gädda, abborre, braxen, mört, öring, lake m.fl.
Försäljning fiskekort:
iFiske
Härliga Hjörnereds stuga i Hjörnered
Coop Knäred
Ysby Gamla lanthandel
ICA Ysbyhallen
Turistbyrån Laholm
Laholms Sportfiske
Pertec Knäred
Olssons Vilt Timmershult
Lagadahls Gård
Uffes & Lizas Mack Knäred

Uthyrning av kanot: Ysbyhallen och Härliga Hjörnere

Båtuthyrning: Lagadals gård, Ysbyhallen (kanot), Härliga Hjörnered (endast sommartid, kanoter).

Iläggsplatser för båtar:
Perstorps brygga
Härliga Hjörnered (scoutplatsen)
Rastplats väg 15, vid Knäred

Länk till Lagan och Hjörneredssjöarnas fiskevårdsområde: http://www.fiskelaganhjornered.se/.


Sträckor inom Markaryds FVOF

Sträckan gäller från Kvarnaholms kraftverk i Strömsnäsbruk  och nerströms till Majenfors kraftverksdamm.

Fisket på denna sträckan i Lagan erbjuder främst fiske på gädda, abborre, mört och braxen. I Tånnerydsdammen finns det även bestånd av gös.

Vid södra änden av vägbron över Lagan i Råstorp finns en båtiläggningsplats.

2004 gjordes testutsättning av harr.

Mer info på Markaryds FVOF

Fiskekort kan köpas genom bl.a IFiske.se.


Lagan-Skålåns FVO

Fiskesträckan i Lagan ligger både norr och söder om Ljungby. Sträcker sig från regleringsdammen vid Kvarnagård ner till Hamneda bro.

Fiskevårdsområdet gör utsättning av regnbåge vid Ljungby och öring vid samhället Lagan. (mer info i pdf, från 2016).

I zonerna där det planteras in fisk krävs särskilt put and take kort och max 2 laxartade fiskar får fångas per kort och dygn.

2012-07-27 fångades här en gös som vägde 6,1 kg, med en vertikalfiskad jigg.

2012-07-28 fångades här en gös som vägde 6,6 kg, med en vertikalfiskad jigg

2012-07-29 fångades här en gös som vägde 6,3 kg, med en vertikalfiskad jigg.

Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Sträckor inom Hörle FVO

Sträcka av Lagan från bron vid Tvärbäcken nedströms till och med dammen vid Karlsfors, med undantag för området från kraftstionen i Karlsfors och 100 m uppströms.

Fiskbestånd av bl.a abborre, gädda, mört, gös m.fl.

Fiskekort bl.a genom IFiske.se.