Laddve, Lárvvejávrre

Sjö vid Adolfström. Mellersta västra Lappland.

Bl.a bestånd av öring och röding. (Rödingar på över kilot fångas regelbundet)