Kultsjön

Stor fjällsjö i sydvästra Lappland, biflödena Kultsjöån, Fiskonbäcken, Ransarån, Saxån och Satsån. 540 m.ö.h. Ingår i Ångermanälvens vattensystem. Bestånd av röding, öring.

Bilväg längs med hela sjön gör den mycket lättillgänglig.

Fisket i sjön är bra hela året, speciellt vinterpimpelfisket. Bra ställen att fiska på är Rufsenviken under tidiga vårvintern, området söder om Saxnäs är bäst när nyisen lagt sig. Fisket efter röding bedrivs med framgång på grunt vatten. Sjön har genomgått och genomgår stora fiskevårdande åtgärder, bland annat utsättning av yngel från den strömlekande rödingen som leker i biflödena till sjön.

Det råder fiskeförbud under rödingens lekvandring, normalt 15/8 – 15/9. Totalt fiskeförbud i alla strömmande vatten tiden: 5/9 – 15/10.

Fiskekortsförsäljare
Vilhelmina Turistbyrå
Stalon Bensin & Kiosk
Saxnäsgården
Kultsjögården (Fiskecenter)
Klimpfjäll Högfjällshotell

Mer info finns på www.saxnasfishing.se/