Kultsjöån

Å i sydvästra Lappland, ingår i Ångermanälvens vattensystem. Kultsjöån flyter mellan sjöarna Kultsjön och Malgomaj, på vägen flyter den även igenom sjöarna Bielite, Kaskelite och Vuollelite.

På Kultsjöåns första sträcka som rinner mellan Kultsjön och Bielite återfinns de kända Trappstegsforsarna och Bieliteforsen. Där Kultsjöån åter igen tar fart efter Bielite finner man Kaskeliteforsen och sedan sjön Kaskelite (Gaskelite). Rastplatser med vindskydd, eldplatser och toaletter finns iordningställda. Möjlighet till husvagnsparkering finns.

Sträckor: Långselet, Trappstegsforsen, Djupselet, Bieliteforsen, sjön Bielite, sjön Kaskelite, Kaskeliteforsen, sjön Vuollelite, Litsjöforsen, Hällforsen, Stenbitselet, Grubbselet, Dimforsen, Handsktumsforsen, Holmselet.

Bestånd av röding och öring och chans till riktigt grov fisk.

Mer info finns på www.saxnasfishing.se/.