Kroppkärrssjön

Sjön ligger mitt i Karlstads tätort men känns ändå naturnära, en fin fågelsjö med badplats, fågeltorn, grillplatser, brygga. Sjön är en gång bildad genom att Klarälvenslopp avsnördes. Området är populärt bland barnfamiljer, motionärer och fritidsfiskare. Delar av området är tillgänglighetsanpassat med bl.a bryggor.
Sjöareal: 0,78 kvadratkilometer. 44 meter över havet.

Sjön har stora grundområden och muka bottner. Sjön har ett maxdjup på ca 8 meter.

Ingår i Nedre Klarälvens fiskevårdsområde, http://www.nedreklaralven.nu/

Sjön är mest känd för sitt fina karpfiske. Flera stora karpar har fångats här. Spegelkarpen inplanterades första gången 1986

Fiskarter: Spegelkarp, fjällkarp, braxen, sutare och björkna, mört, sarv, löja.

Fiskekort: Fritt fiske. (Men privata hustomter finns och där får man inte fiska utan markägarens tillstånd). All karp som fångas skall sättas tillbaka.

Nuvarande (2016) rekord är Karp på 20,55 kilo. 2014 fångades en rekordkarp på 20,23 kilo.