Klarälven

lven rinner upp i sjön Rogen på den norska sidan. Från Rogen rinner den vidare västerut under namnet Röa genom sjöarna Roasten och Femunden där den sedan rinner rätt söderut och ändrar namn till Femundselva och något senare ändrar namn till Trysilelva. Vid Långflon på svenska gränsen rinner den ut i Höljessjön. Efter denna sjön ändrar den namn till Klarälven. På den svenska sidan är den utbyggd med 9 kraftverk.
Klarälven flyter genom bygderna, Fråviken, Sysslebäck, Likenäs, Ambjörbyn, Stöllet, Ekshärad, Råda, Munkfors, Deje, Forshaga och slutligen mynnar älven ut i sjön Vänern i ett delta, med åtta större mynningsarmar, vid Karlstad.
Totalt ca 460 km lång varav ca 300 km i Sverige, främst inom Värmland.

Älven bjuder på ett varierat fiske. Mest känt är kanske laxfiske i de södra delarna av älven.

Fiskarter: Abborre, braxen, gädda, lax, öring, harr, sik, lake m.fl.

Fiskeområde:

Norra Finnskoga FVOF
https://sites.google.com/site/norrafinnskogafvof/

Område sträcker sig från Norska gränsen till gränsen till Dalarna och söderut till Kärrbackstrand i nodligaste Värmland
Fiskekort sälj av bl.a Höljes Lanthandel, Höljes Camping, Strängsforsens Jakt & Fiskecamp och iFiske.se

Sysslebäcks FVO, ca 30 km läng sträcka i älven
http://klaralvsfiske.se/

Erbjuder bra fiske på harr och öring. Fiskekort genom bl.a IFiske.se

Norra Ny FVOF
http://www.klaralvensfiskecenter.se/

Ligger i Torsby kommun vid Stöllet. Älven rinner genom området och erbjuder harr och öringfiske i det lugna meandrande strömmande vattnet.
Fiskekort säljs bl.a av Ifiske.se

Dalby FVOF

Fiskekort kan köpas hos Sysslebäcks Turistbyrå, Sportshoppen, Branäs och Allköp, Likenäs.

Klarälvens FVOF (inom Hagfors kommun)

Området omfattar ca 70 km av Klarälven, från kommungränsen i norr strax söder om Åstrandsbron till kommungränsen i söder mot Munkfors kommun vid Enån. Inom aktuell sträcka finns fem stycken kraftverk som påverkar fisket. Uppströms kraftverken är mera lugnvatten medan nedströms bildas forssträckor som delvis är lämpliga för flugfiske.
Fiskekort finns att köpa hos Hagfors-Ekshärads Turistinformation samt angränsande affärer.

Klarälvens FVOF (inom Munkfors kommun)

Här finns Klarälvens största vattenfall med många spännande fiskeplatser. I älven finns öring, harr, abborre, vitfisk och storvuxen gädda. Norr om stora fallet ligger Hästskoholmen, som kan nås via en pontonbro. Hästskoholmen är naturreservat med ett intressant fiske efter vitfisk, ävensom abborre och gädda.
Fiskekort säljs av bl.a: Munkfors Turistbyrå, OK/Q8 Munkfors, Statoil/Frendo Munkfors, Storängens Camping.
Sjösättningsramper, av naturkaraktär, för trailerbåt finns dels norr om stora fallet i Klarälven vid tennisbanan och dels söder om Gamla Bruket, Martinverket.

Klarälven-Ulleruds FVOF

Området Ullerud innefattar Klarälven uppströms Dejefors kraftstation mot kommungränsen till Munkfors i norr. Sträckan är c:a 15 km och är lugnflytande med många partier med riktigt bra gäddfiske, bl.a. Sjöbotten norr om Deje. Fiskbestånd av abborre, gädda, mört, id, lake även mindre bestånd av öring och harr.
Fiskekort säljs av bl.a iFiske.se

Dejeforsens FVOF

Fisket börjar nedströms skyddsområdet vid Dejeforsens kraftverk ca 3 km nedströms till Torptjärnsbäcken. Området består till största del av strömmande vatten. Landfiske kan ske i övre delen på båda båda sidor av älven. Lax och öring lyfts under sommarperioden över vid avelsfisket i Forshaga som ger bra fiskemöjligheter i Dejeforsen. Gädda, abborre och gott om vitfisk finns.
Fiskekort finns att köpa som dagkort och årskort via bl.a iFiske.

Torp-Forshaga FVOF

Fiske i Klarälven norr om kraftstationen i Forshaga norrut till Torpstjärnsbäcken och järnvägsbron nedströms Lusten. Älven är lugnflytande hela sträckan med varierande djup från 0,5 m. till 15 m. som djupast. Fiske på bl.a abborre, gädda, mört, lake, öring, lax m.fl.
Fiskekort genom bl.a iFiske.se

Forshagaforsens Fiskevårdområdesförening FVOF
http://www.forshagaforsen.com/

Erbjuder högklassigt lax- och öringfiske

Klarälven Löveds FVOF
 

Nedre Klarälvens Fiskeområde FVOF
http://www.nedreklaralven.nu/

Omväxlande och rikt fiske både i stad, på landsbygd och i Klarälvens lummiga deltaland. Här finns fiske i både insjöar och i Klarälvens strida eller lugna vatten. Från Forshaga och nerströms till Vänern.

Fiskekort säljs av bla. IFIske.se Karlstads fiske och fritid, Vidars Fiskeredskap, Karlstad-Hammarö Turistbyrå