Kirjesån

Mindre älv i Lappland inom Västerbottens län, Storumans kommun. Rinner upp norr om Ryfjället. Biflöde till Umeälven. Rinner genom Övre och Nedre Boksjön. Mynnar ut i Umeälven vid Slussfors. Ca. 50 km lång. Ån är hårt påverkad från flottningstiden, framförallt i de nedersta sträckorna. För att förbättra fiskbestånden i ån har ett flertal åtgärder utförts, bland annat flottledsåterställningsarbeten och utsättningar av öring och Gullspångslax.

Fiskearter:
Öring, röding, gädda, sik, harr och (lax)

Fiskekortförsäljare:
Affären/Bensinmack Slussfors Boa

Sträckor:
Slussfors Kortfiskeområde (Kirjesån upp t.o.m nedre Loubalsjön) omfattar 9 km strömmande vatten i Kirjesån

Älven karaktär är mycket bra lämpad för flugfiske.