Kävlingeån, Löddeå

Å i sydvästra Skåne. Mynnar ut i Lommabukten strax norr om Bjärred. Ån kallas både för Löddeå och Kävlingeån. Upprinner i Vombsjön där den första biten ut mot havet kallas Kävlingeån. Större biflöden är Bråån i norr och Klingavälsån i söder. Efter samhället Kävlinge kallas den allmänt för Löddeå. Fallhöjden från Vombsjön till havet (ca 55 km) är endast 18 m. På 50- och 60-talet var ån kraftigt förorenad, och med kraftig fiskdöd som följd. I och med utbyggnaden av reningsverk har vattenkvaliteten dock förbättrats sedan dess.

Är kanske mest känd för sitt fina gädd- och abborrfiske, där ett flertal riktigt stora gäddor (runt 20 kg) har fångats under årens lopp.

Fiskarter: abborre, björkna, braxen, elritsa, groplöja, grönling, gädda, gärs, gös, id, karp, lake, lax, löja, mört, nejonöga, nors, regnbåge, ruda, sandkrypare, sarv, sik, skrubbskädda, småspigg, stensimpa, storspigg, sutare, ål, öring.


Kävlingeåns-Lödde ås Fiskevårdsområde

Fisket sköts av Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde.

Fiskekort säljes bl.a här:
Bilisten i Furulund
Lödde Båt & Kanotcenter, Löddeköpinge
ICA Supermarket, i Löddeköpinge
Shell i Löddeköpinge
Thures Cykel & Sport i Kävlinge
Preem, Kävlinge
Fiskekompaniet i Lund
Fiskekort.se (online)

Vid åmynningen råder begränsning, för att fisken fritt ska kunna ta sig ut och in i vattenrännan för reproduktion. Dessa områden är fredade i april, maj, oktober, november och december

Fiskearter: Gädda, abborre, gös, mört, braxen, öring och ål.

Områdeskarta

Fiskeplatser

Läs mer på: http://www.loddean-fiske.se/.