Stora och Lilla Kåsjön

En mindre sprickdalssjö, klarvattensjö på 100 hektar, ligger strax öster om Göteborg, syd om Partille, sjön ligger i Partille kommun. Omgiven av en del bebyggelse. I den västra delen gränsar sjön till Delsjöområdet och har vildmarkskaraktär. Kåsjön är Partille kommuns största sjö och är  kommunens dricksvattentäkt.

Sjön är som djupast 32 meter och ligger på 109 m.ö.h.

Kåsjön varierar stort i djup, från 32 meters djup till stora långgrunda områden och ett flertal grund samt öar. Kåsjön är uppdelad i tre delar: Stora Kåsjön i ost, Lilla Kåsjön västerut och Kåtjärnen längst västerut.

Fiskarter: Abborre, gädda, mört, sutare, ål.

Ål på 2,7 kg har fångats i Kåsjön. Numera är dock fiske efter ål förbjudet.
Allt fiske från badplatser är förbjudet året om. Runt hela sjön har badande företräde. Båtfiske är tillåtet.

Fiskekort: Ingår i Göteborgs Gula kortet som köps på www.svenskafiskevatten.se och i lokala sportfiskebutiker.