Karlsdal

Sportfiskeområde i gränsen mellan sydöstra Värmland och västra Västmanland som bjuder på trevligt put&take fiske, även ett stort utbud av naturvatten med naturlig population av gädda, abborre, mört m.fl. På området finns en blanding av sjöar för olika inriktningar och smaker. Barnen har möjlighet att fiska och leka i naturen. Eller varför inte grilla en korv på någon av eldstäderna.

Våra sjöar är indelade i tre kategorier:

Flugfiskejöar; här är det enbart tillåtet att fiska med flugspö, fluglina och fluga.

Familjesjöar; här är det tillåtet att fiska med flugspö, spinn, ispimpel, haspel samt mete.

Äventyrssjöar; här är det tillåtet att fiska med flugspö, spinn, haspel, ispimpel samt mete.

Mellan Stenbotjärn och Bastkulltjärn är det gångavstånd. Annars ligger alla sjörna med behagligt gångavstånd från vägen.

Stenbotjärn och Lobergs Abborrtjärn är handikappsvänliga med bryggor som ligger i förbindelse med vägen.

Vintertid kan du pimpla röding vid Lobergstjärn. Under spöfiskesäsongen är det endast tillåtet att flugfiska från flytring. Fiske från land är inte tillåtet. Det är ett riktigt bra fiskeunder maj månad strax efter islossningen.

Området bjuder på trevligt put&take fiske av mycket hög kvalitet. All utsatt fisk kommer från egen odling, Kedjeåsens Fisk AB, med livskraftiga fiskar uppväxta i naturligt strömmande vatten, kombinerat med utvalda foderblandningar.

Lista över försäljningställen finns på Kilsbergen Sportfiske-Karlsdal hemsida.

Möjlighet att köpa kort med mobilen

För mer detaljerad info, fiskeregler, kontaktinformation och kartor gå till: Kilsbergen Sportfiske-Karlsdal

Sjölista ädelfiske 2015:

1. Lobergstjärn, rödingfiske Vintertid kan du pimpla röding vid Lobergstjärn. Under spöfiskesäsongen är det endast tillåtet att flugfiska från flytring. Fiske från land är inte tillåtet. Det är ett riktigt bra fiskeunder maj månad strax efter islossningen.
2. Kviddtjärn (4,3 ha), endast för flugfiske.
3. Lobergs Abborrtjärn (13,2 ha), handikappsvänlig med brygga som ligger i förbindelse med vägen.
4A. Fisklösen (2 ha).
4B. Fisklösen (25 ha), vindskydd flytringsfiske
5. Stenbotjärn
(3,3 ha), bryggor, handikappsvänlig med 2 bryggor som ligger i förbindelse med vägen.
6. Bastkulltjärn (1,4 ha), vindskydd.

Samtliga sjöar på området är bra för pimpelfiske under vintersäsongen.

Naturfiske

Karlsdalsområdet är ett eldorado för den som söker sig en plats lite för sig själv. I alla större naturvatten tillåtetsbåtar och här finns det goda möjligheter att finna sin egna lilla vik.

Erbjuds fiskerätt i nästan hela Skärjen och hela Karlsdalsjön (Malmlången) men den som ger sig ut med båt och motor skall veta att det är gott om sten. Genom skärjen och Karlsdalsjön rinner Svartälven som är länets största vattedrag. I Karlsdalsjöns utlopp ligger en fiskodlingar och det händer att det fångas riktigt grova rymmare uppe i sjön.

Utefter vägen till Rockersholm ligger Tväråsdammen, Björntjärnen, Sundtjärnen, Mörttjärnen vatten som är mycket natursköna och lättåtkomliga. Kroktjärnen med infart vid Öfalla är en mycket trevlig sjö som det går utmärkt att vandra runt.

Sjölista naturvatten:

1. Skärjen (del av sjö med lovligt vatten) 2. Malmbergssjön (del av sjö med lovligt vatten) 3. Lillsjön 4. Lilla Gällsjön 5. Kofallstjärnen 6. Stekpotten 7. Tvärådammen 8. Bergstjärnen 9. Ormtjärnen 10. Millsjön 11. Korptjärnen 12. Södra Snöfallstjärnen 13. Björntjärnen 14. Mörttjärnarna 15. Malmlången 16. Sundtjärnen 17. Mörttjärnen 18. Bräddammen 19. Bergstjärnen 20. Södra Ängmossetjärnen 21. Ljugaren 22. Kroktjärnen 23. Öbotjärnen 24. Öfallstjärnen