Kålabodaån

Å i mellersta Västerbotten, huvudsakligen inom Robertsfors kommun. Ån rinner upp strax norr om samhället Kålaboda och söder om Hösjökläpparna. Ca 30 km lång. Den sista sträckan av ån, från Ånäset ut till mynningen i havet kallas allmänt för Hertsångersälven.


Fiskesträcka från byn Kålaboda och 3 km uppströms.

Fiskbestånd: stationär öring

Fiskesäsong: 1 juni – 15 september

Fiskekortförsäljning: sälj i automaten vid Abborrtjärn (Fiskekortet gäller även för Abborrtjärn)

Vägbeskrivning: Kålaboda ligger 14 km nordväst om Ånäset på vägen mot Burträsk.