Kågeälven

Kågeäven är en mindre skogsälv, ca 7 mil lång. Den rinner upp i sjön Stavaträsk. Källflödet kommer från Degerträskån och Klintån som bägge mynnar i Stavaträsk. Kågeälven mynnar ut i Kågefjärden ca 10 km norr om Skellefteå. Vattnet är lättfärgat och har normalt väldigt kraftfull vårflod. Differensen mellan medel- och högsta vattenföringen är ca 19 gånger. Bästa fisket brukar vara vid 10-25 m3/s. Medelvattenföringen fram till 2016 var 9,5 m3/s. Fallhöjden är 170 meter.

Strax norr om Slyberg/Storselet finns det storslagna fallet Storfallet, 7 meter högt och är ett naturligt vandringshinder för fisken.

Stammarna av lax och havsöring har tidigare varit borta från Kågeälven på grund av många dämmen som hindrat all vandring för både laxen och havsöringen.

Dämmena är numera borta och på 1980-talets slut gjordes de första utsättningarna av lax och havsöring i älven. Redan hösten 1991 märktes resultatet av detta fiskevårdsarbete då stora mängder lax vandrade upp i älven. Det fångades ett flertal laxar med spö denna höst. Den första utplanterade fisken kom var stammad från Skellefteälven men fiskevården gick sedan över till Byskeälvslax eftersom den generellt stiger tidigare på säsongen. Från 1987 till 2004 har mer än en miljon laxyngel, av i huvudsak Byskestam, satts ut i älven.

Harrfisket i älven har alltid varit bra. Bl.a vid högvattenfring närinbgsvandrar stora mängder harr upp i älven och erbjuder då riktigt bra fiske.

Fiskarter i ån är bl.a abborre, gädda, mört, harr, lax, havsöring, stationär öring.


Kågeälvens nedre FVO
Förvaltar de sista 25 km av älven innan den rinner ut i Kågefjärden. Området sträcker sig från där Tarsmyrbäcken rinner ut i älven strax väster om Häbbefors/Gran och ner till utflödet i Kågefjärden.

Inom området finns flera lättillgängliga forsar och djupa stryk. Alla forsar är uppmärkta med skyltar utefter Jörnsvägen, vilket gör det enkelt att finna fiskeplatserna.

Försäljning av fiskekort:
Preem i Kåge
Skellefteå camping
Fiskekort.se
Turistbyrån i Skellefteå

Mer info finns på deras hemsida: http://kagealven.com/
På hemsidan finns även information om aktuellt vattenflöde vid Kåge.


Storfallet FVO
Här finns ett bra bestånd av harr. Finns även bra chanser till fångst av öring.

Vindskydd och eldstäder finns iordningsställda längs älven.

Försäljning av fiskekort:
Turistbyrån i Skellefteå
Finns även lokala försäljningställen i närområdet.


Kågeälvens övre FVO
Försäljning av fiskekort:
Turistbyrån i Skellefteå
Finns även lokala försäljningställen i närområdet.

Fiske på harr och öring.