Juktån

177 km lång älv i södra Lappland inom Sorsele och Storumans kommuner, biflöde till Umeälven. Juktån rinner upp väster om sjön Överstjuktan och genomflyter Fjosoken och Storjuktan innan den mynnar ut till Umeälven vid Blåvägen och byn Åskilje nära Gunnarn.

Juktån är Umeälvens näst största biflöde.

Övre Juktån är outbyggd, och där förbjuds vattenkraftsutbyggnad sedan 1998 av miljöbalken.

Juktån räknas som ett klassiskt flugfiskevatten. Populärt resmål får många flugfiskare.


Fiskesträckor:

En delsträcka mellan sjöarna Överstjuktan och Fjosokken arrenderas sedan 1924 av Västerbottens Sportfiskeklubb

  <xx><

Juktån: Fjosoken-Rastisel, tillhör Statens fjällfiskevatten, se länsstyrelsen hemsida

 <xx><

Juktån: Rastiselet-Överstjuktan, tillhör Statens fjällfiskevatten, se länsstyrelsen hemsida

<xx><

Juktåns Mellersta FVO ligger ca 40 km söder om Sorsele. Det innefattar Juktån, Lomträsk, Saditräsk, Sandsjön, Blaikbäcken och flera andra bäckar och tjärnar. Hela fiskeområdet är lättillgängligt med bilvägar och stigar. Båtuthyrning finns i Sandsjön. Vindskydd/grillstugor finns uppsatta längs ån.

Fisket som erbjuds är strömfiske efter harr och öring i Juktåns övre och nedre del. Röding och öringfiske i Sandsjön. Juktåns mellersta del och sjöarna erbjuder möjligheter till bra abborr- och gäddfiske.

Fiskesträckan från Sikselet till utloppet av nedre Blaikbäcken är avsatt till enbart flugfiske med flugspö.

Fiskekort säljs av bl.a:
Sorsele Turistbyrå
Sandsjögården (även båtuthyrning)
https://www.fiskekort.se

  <xx><

Gunnarbäckens-Juktåns nedre fiskevårdsområde
Ligger vid utflödet i Umeälven, strax sydost om Storuman. I fiskevårdsområdet ingår 15 sjöar och ca 50 tjärnar. Det finns rastplatser utmed Juktån i form av vindskydd, kåtor och stugor. Kojor och kåtor är alltid öppna för besökare. Även vid Nyträsket finns en stuga att hyra. Båt eller kanot får medföras vid fiske i alla sjöar. Bestånd av öring, gädda och abborre.

Bredseleforsen – Ett vackert fiskeområde som är en del av Juktåns nedre fiskevårdsområde. Långseleforsen och Bredseleforsarna har renoverats och här finns en fisketrappa som sträcker sig över 2 km. Årligen släpps det ut öring i just dessa partier av Juktån. Fiskekoja och flera rastplatser finns längs forsen. Området hittar Du i Gunnarn c:a 35 km sydost om Storuman.

Fiskekort säljs av bl.a: Turistbyrån i Storuman och Coop i Gunnarn