Ivösjön

Ivösjön (6 m.ö.h.) ligger i östra Skåne, intill Bromölla. Storleken på sjön är 5420 ha, Skånes största sjö, största djupet är 50 m. Medeldjup på 11,3 m. Avvattnad i sydöst av Skräbeån. Största tillföde är Holjeån i nordöst. Ivösjön sänktes 1874 med en manslängd, ca 1,80 m. Arbetet med sjösänkningen pågick under åren 1872-1874.

Havsvandrande öring vandrar genom sjön på sin väg upp till Holjeån. Till Holjeån förekommer även vandring av Gullspångslax som började att planteras ut i sjön 1994 talet. Det sker även årliga utsättningar av gös och signalkräfta.

Fisket i sjön förvaltas av Ivösjöns Fiskevårdsförening.

Ivösjön är känd för ett bra bestånd av stor pch grov abborre, de äter sig stora på de stora norsstimmen som finns i sjön.
Gösen har efter en lång svacka repat sig och ökar för varje år.
Gäddbeståndet är starkt och många gäddor på 10-15 kilo har fångats i sjön.

Fiskarter: abborre, bergsimpa, björkna, braxen, bäckröding, flodnejonöga, lax (gullspång), gädda, gärs, gös, id, kanadaröding, karp, lake, löja, mört, nissöga, nors, regnbåge, ruda, sarv, siklöja, storspigg, sutare, ål, öring.

Fiskekortsförsäljning: Fiskekort.se

Digital djupkarta finns att köpa.

Båtramper finns i bl.a: Bromölla, Vånga/Furestad (naturramp), badplatsen vid Nordanvik/Klagstorp (naturramp).

Mer info om sjön och fisket finns på: Ivösjöns FVF.