Hultebräan

Hultebräan, sjö i Nybro Kommun

Klarvattenssjö som ingår i Hultebräans Fiskevårdsförening inom Nybro kommun. Andra fiskvatten inom området är Äsbjörn, Fantgöl, Kroksjögöl, Kolflysjön, Bråtgöl.

Hultebräan ligger vid Hagbyåns avrinningsområde 106 m.ö.h. Ytan är 186 ha och maxdjupet är 18,5 m. Siktdjup på 4,7 m.

Gös är inplanterad i Hultebräan 2009 och 2011. Bra bestånd av stora gäddor.

Fiskarter: Gädda, abborre, gös, mört, braxen, sutare, siklöja, lake, gärs, sarv

Fiskekort säljs av bl.a:
Ödevata Fiskecamp
Jakt & Fiske i Nybro

Båtramp finns vid sjöns södra del, Hornet.

Koordinater (WGS 84 lat, lon): N 56° 38.554′, E 15° 45.536′