Hörnån, Hörneån

Hörnån är en liten å söder om Umeå, inom Nordmalings och Bjurholms kommuner, med vacker natur och bra fiske. En typisk Västerbottnisk skogså med varierande miljöer. Rinner upp i Bastuträsk strax nordväst om Vännäs. Den är totalt ca 65 km lång, total fallhöjd uppgår till ca 175 m och medelbredden ca 15 m.

Älven kallas både Hörnån och Hörneån, det är ett och samma vattendrag. Det senare namnet används kustnära och det förra är vattendragets namn i inlandet.

Framförallt är ån känd för sitt havsöringsfiske med hög medelvikt på fisken, men man kan även fiska lax, harr, stationär öring, abborre och gädda.

Hörnån erbjuder tillgängligt fiske då man på flera bra fiskeplatser kan köra med bil mycket nära vattnet och en fiskeplats är prioriterad för rullstolsburna med sällskap. Fisket i ån är mycket flödesberoende, är låga vattennivåer är det oftast väldigt svårfiskat.

På andra ställen är naturen mer svårtillgänglig med branter och mycket växtlighet. En fiskestig erbjuder dock god åtkomst tillsammans med iordningställda rastplatser på flera av de bästa fiskeplatserna.

Hörnån med biflöden förvaltas av Hörnåns FVO.

Fiskeregler inom Hörnåns FVO (2015): För att skydda den havsvandrande öringen från för hård beskattning i Hörnån är det beslutat om ett fönstermått för att skydda de stora värdefulla lekindividerna. Fönstermått: 50-60 cm. Med andra ord, du får fånga och behålla en öring mellan 50-60 cm per fiskare och dag, all övrig öring måste omedelbart återutsättas med största möjliga försiktighet till ån.

Fiskekort säljs bl.a på:
Blixtsport
Frendo Hörnefors
Fiskekort.se