Högvadsån

Har sitt källföde från bl.a sjön Hallången strax öster om Överlida, rinner söderut genom Nabbasjön, Inganäsasjön, Älvshultasjön, rinner förbi Älvsered, genom Stora Horsasjön, Hackarpssjön, rinner förbi Ullared och mynnar ut i Ätran vid Ätrafors. Ån är Ätrans största biflöde.

Högvadsån har en ursprunglig laxstam och är tillsammans med Ätran det viktigaste reproduktionsvattnet för västkustlaxen. 1978 startade Falkenbergs kommun kalkning av ån och det pågår fortfarande. Åtgärderna har haft mycket gott resultat, i slutet på 80-talet återvände laxen till ån.

Arter: abborre, gädda, lax, ål, öring m.fl.


Sträcka inom Högvadsån FVO

Området sträcker sig från strax uppströms Älvsered ner till utflödet i i Ätran.

Kortförsäljning (2013):
Jensen & Celander AB i Ullared
Nydala kvarn
Shell bensinmack i Ullared

Fiskesäsong (2013):
1/4 – 30/9

Länk till Högvadsåns FVO hemsida.