Hjälmaren

Hjälmaren är ytmässigt Sveriges fjärde största sjö, 484 km². Den är belägen i landskapen Närke, Södermanland och Västmanland. 58 kilometer lång och 18 kilometer bred. Största djup är 22 meter, medeldjupet är 6,1 meter.

Namnet Hjälmaren är avlett av ett fornsvenskt iælmber, vilket på isländska motsvaras av jalmr, som betyder ”buller”, ”stoj”. Så sjöns namn kan då betyda ”den vinande sjön”, ”stormsjön”. År 1175 nämns ”ialmans”, 1502 ”Jælmaren”.

Hjälmaren är en näringsrik och grund slättsjö.
Sjön avvattnas genom Eskilstunaån till Mälaren. Genom Hjälmare kanal finns båtförbindelse med Mälaren. Den största ön i Hjälmaren är Vinön, andra öar är: Björkön, valen och Äsön.
De största tillflödena är Svartån och Kvismare kanal, båda från väster.
Till skillnad mot de tre största sjöarna i Sverige är inte Hjälmaren statligt vatten utan kommunalt vatten.

På 1880-talet sänktes Hjälmaren genom en sjösänkning med 1,9 m, och 190 km² land torrlades. Mycket av denna yta hade dock varit våtmark och inte räknats som del av Hjälmarens vattenyta.

Enligt vattendomen från 1988 är sjön reglerad till 21,62-22,10 m ö.h. Jordabalken (SFS1970:994) anger sjöns höjd till 2,77 meter över södra slusströskeln vid Notholmen.

Hjälmarens vatten delas in i allmänt och enskilt vatten. I allmänt vatten tillhör fiskerätten staten, vilket innebär att fisket i stor utsträckning är fritt för alla, medan fiskerätten i enskilt vatten tillhör fastighetsägaren.

Hjälmaren är uppdelad i 5 regioner;
Hemfjärden, sträcker sig från Örebro till Essön. Hemfjärden är mycket grund
Mellanfjärden, området mellan Essön och Björkön, där finns gös och de vanliga insjöfiskarna.
Storhjälmaren, området mellan Björkön och Hjälmaresund, fiske på bl.a gädda, gös och lake
Södra Hjälmaren, gränsar till Storhjälmaren genom ett band med öar kring Vinön och halvön Bergaön i öster
Östra Hjälmaren, området öster om Hjälmaresund

Fiskarter: Abborre, asp, gädda, gös, ål, lake, braxen, mört, löja, ruda, gers, sarv, sutare, björkna, faren, nors och sik.