Harmångers FVO

Harmångers Fiskeområde ligger i nordöstra Hälsingland. Området erbjuder ett varierat fiske. Sjöar, tjärnar och strömmande vatten, alla med bra tillgång på fisk.

Våra vatten erbjuder fiske på bl.a. havsöring, regnbåge, öring, harr, gädda och abborre m.fl.

Vattnen passar bra för mete, flug-, haspel- och spinnfiske och olika former av vinterfiske.

Två put & take tjärnar finns inom området där det sätts ut både öring och regnbåge regelbundet. En av dessa är Långtjärn, ett unikt vatten som även är handikappanpassat. Med bl.a. vindskydd, grillplatser, flytbryggor och utedass, allt lätt åtkomligt även för rullstolsburna sportfiskare.

Harmångersån är en ca 8 mil lång kustå i Nordanstigs kommun i norra Hälsingland. Harmångersån rinner upp i Storsjön som ligger mellan Bergsjö och Harmånger. På sin väg österut mot havet rinner ån igenom bl.a. Kyrksjön och Sörsjön, ån mynnar ut i havet i Skutviken.

Fisket efter havsöring i Harmångersåns nedre del startar vanligtvis till påsk och säsongen sträcker sig vanligen fram till midsommar. Hela sträckningen ingår i Harmångers FVO och kan fiskas på det s.k. Harmångerskortet förutom sträckan nedströms skyddszonen vid Hammarbron i Strömsbruk, där det krävs specialkort.

För mer ingående info besök: Harmångers FO

Fiskekort:
Harmångerskortet
Specialsträckan i nedre Harmångersån
Havsöring Strömsbruk
Långtjärn och Bodtjärn (put & take)
Nordanstigskortet (för fiske inom Nordanstigs Fiskevårdsområde)

Kortförsäljningsställen:
Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger
Gröna huset, E4 Harmånger Norra utfarten
Kustleden Turism i Strömsbruk
Kajutan i Stocka
Kortautomat i Strömsbruk vid OK
IFiske


Fiskeguider


Bulldog Fly Fishing


Boende/Logi


Kustleden Turism