Härlanda tjärn

Härlanda tjärn är belägen 5 km öster om Göteborgs centrum i området Björkekärr och friluftsområdet Skatås. Sjön är relativt näringsrik. Här simmar både spegelkarp och fjällkarp.  Sjöareal: Knappt 20 hektar. Djup: maxdjup 5 meter.  Botten består av både sandiga och dyiga områden. Västra sidan av sjön har en botten som består av enorma rotsystem.

Sjön är mest känd för karpfisket men sjön erbjuder även bl.a bra gäddfiske.

Tät vass runt sjön försvårar fisket. På östra sidan finns badbryggor som dock inte får användas för fiske under badsäsong. På västra sidan finns en fiskebrygga, som är en populär meteplats där både sutare och karp brukar fångas, största karp 14,3 kg. I Härlanda tjärn finns det ett bra gäddbestånd, den största som har fångats vägde 15,8 kg.

Fiskarter: spegelkarp och fjällkarp, sutare, mört, gädda, abborre & regnbåge.

Fångster: Spegelkarp 16,44 kg (”Brorsan”), fjällkarp 14,1 kg, sutare 3,1 g, gädda 15,8 kg, Spegelkarp 17,4 kg (”Brorsan”)

Fiskekort: Gula Kortet kan köpas i kiosken bredvid sjön eller av Sportfiskarna vid Sjölyckan, Alfred Gärdes väg, vid Stora Delsjön.

Regler: Inga båtar är tillåtna.
Det är absolut förbjudet att avliva karp, den skall ovillkorligen återutsättas.