Hårkan

Klassisk sportfiskeälv strax norr om Östersund i Jämtland. Källflöde från de norska Liernes fjällen. Rinner igenom bl.a Valsjön, Hotagen, Lövsjön, Ockern och Sandvikssjön för att till slut mynna ut i Indalsälven vid orten Lit strax nordost om Östersund. Hårkan är en oreglerad norrländsk skogsälv som rinner genom kalkrik berggrund. Detta bidrar till ett stabilt PH-värde som gör att insektlivet är rikt i älven.

Fiskearter i ån: harr, öring, sik, gädda och abborre.


Laxvikens FVO

Laxviken ligger 8,5 mil norr om Östersund. Kommer man från söder kör man via väg 339 från Krokom. Från öster via väg 339 från Strömsund.

Området erbjuder vacker natur med fjällutsikt. och ett stort och varierat utbud av fiskemöjligheter i både sjöar, tjärnar och strömmar.

Till Hotagssjön och Hotagsströmmen finns bilväg ända fram. Övriga vatten erbjuder kortare vandring till fiskeplatserna. Vintertid finns  skoterleder till alla vatten. Vindskydd finns vid Hotagsströmmen, Stora Kungsvattnet, Lilla Kungsvattnet, Hotagensjön och Lillvattnet. Hyrbåt finns vid i Gransjön för gäddfiske (Turiststugan Laxviken, OKQ8 Föllinge

Fiskemiljö:
Området erbjuder ett varierat utbud av möjligheter för fiske i både strömvatten, sjöar och tjärnar. Allt omgivet av vacker natur med magnifik fjällutsikt. Det görs stödutsättning av fisk i de flesta vatten inom området varje år.

Den berömda strömmen Hotagsströmmen ligger inom detta område och är den ström som ligger längst mot sjön Hotagen. Strömsträckan här är ca 2 km och med fiske på båda sidorna. Längst uppe vid sjön är det en damm, fisket börjar 100 m nedströms. OBS! De sista 150 metrarna innan Lövsjön är på Föllinge – Kyrkslätts FVO.

Stora och Lilla Kungsvattnet erbjuder fint fiske på röding och öring.
Lillvattnet: öring.
Gransjön: gäddfiske.
Gammalålviktjärnen: Gädda, abborre och mört
Hotagensjön: abborre, harr, öring, gädda, sik och lake.
Hotagsströmmens (ett av Sveriges bästa harr och öringvatten?) erbjuder fint fiske på storöring och kilosharr.

Fiskarter:
Öring, harr, röding, sik, hornavanröding

Fiskekortförsäljning:
IFiske.se
Laxvikens Turiststuga
OKQ8, Föllinge (Fiskekort, Båtuthyrning, Fiskeredskap)
OKQ8, Laxsjö
Turistbyrån, Krokom


Sandvikssjön – Edforsens FVOF

Området omfattar Sandvikssjön och denna sjöns utloppsström, Edsforsen (undantaget Östra fåran). I Sandvikssjön kan man fiska från båt.

De flesta fiskevattnen är tillgängliga från vägen Husås – Andviken. Två km söder om Edsforsen vid Baksjön finns ett handikappanpassat område med brygga, vindskydd, utedass och grillplats. Husvagnsuppställning finns vid Edsforsen.

Näsaforsen är en kraftverksfors. Här sker fisket ett par 100 m nedströms kraftverket. Näsaforsen ligger i områdets norr del med en strömsträcka på ca 300 m. Fisket startar tidigt på säsongen, redan i mitten på juni, och kan vara som bäst mot slutet av juli. Främst fiskas här harr och sik. Eftersom kraftverket brukar slå igen strömmen på kvällen så är det oftast rent dagfiske som bedrivs här. Dagtid kan bjuda på ett bra torrflugefiske.

Edsforsen, flugfisket i här är berömt för sin stora tillgång på grov harr och öring. Edsforsen är en strömsträcka på ca 1,5 km med varierande karaktär från sel till forsande vatten. Edsforsen är den mest besökta av forsarna i Hårkan. Här är det ett bra harrfiske. Hela vägen ner till Indalsälven finns det ett flertal strömmar, men var uppmärksam var de olika Fiskevårdsområdena har sina sträckor (oilia fiskekort). Edsforsen kan vara ett bra vatten för nybörjare då flugfiskaren ”alltid” får fisk här. Bästa tid är juli – september.

Fiskarter: Abborre, gädda, harr, röding och öring.

Fiskekort sälj bl.a av:
Campingen, Edsforsen (kortförsäljning och kortautomat)
OKQ8, Föllinge
Statoil, Lit
Turistbyrån, Krokom
+ en del privatpersoner som bor i området.


Föllinge – Kyrkslätts FVO
Området gränsar norrut mot Hotagensjön

Lövsjöströmmen är nästa ström efter Hotagsströmmen. Den består av en övre och en nedre ström. Den övre strömmen är ca 150 m, med en nacke längst uppe mot sjön sedan en kortare strömsträcka som följs av ett djupare parti.

Merparten av fisket bedrivs här i djuprännan nedanför forsen, men det kan även vara värt ett försök på nacken och övre delen av forsen. Främst är det efter harr och sik men även öring och då i slutet av augusti. Nämnas kan att under julikvällar och nätter kan man på nacken ha fantastiskt fiske efter storsik. Området erbjuder ett mycket bra höstfiske på harr, sept.-okt.

I strömmarna ovanför och nedanför Lövsjön, Hotagsströmmen och Lövsjöströmmen tas varje år flera öringar på 3-5 kg och harrar kring kilot är inte ovanligt. Öring på 8,2 kg tagen i Lövsjöströmmen är ett exempel på vad dessa strömmar kan leverera. Inom områdets del av Hårkan utplanteras varje år ca 400 kg öring som väger mellan 3 och 5 hg. Utplanteringarna sker även i tjärnarna utefter Sångån.

Här är det tillåtet att fiska harr i september. Fina soliga dagar i september kan vara mycket givande. Avståndet mellan de båda strömmarna är ca 700 m.

Öringen är fredad efter den 1 september.

Kortförsäljning:
IFiske.se
OK/Q8 i Föllinge
Gästis Lillholmsjö
Turistbyrån i Krokom
Sport&Fiske Krokomsporten
Turiststugan Laxviken
Landbys Jakt & Fiskeservice Östersund


Nedre Hårkans FVO
Älvsträckan inom området är ca 25 km och sträcker sig från kraftverket i Högfors till strax strax uppströms utloppet av biflödet Töjsan (ca 5 km söder om Sandviksjön). Längs älvsträckan finns ett flertal vindskydd och lägerplatser och stugor uppförda. Ån är mycket lättillgänglig på nästan hela sträckan genom bilvägen på västra sidan.

Sträckan är lämpad för flugfiske med lugna strömmar som är lättvadade på de flesta ställen. Under den tidiga säsongen är kanske spinnfiske att föredra pga det höga vattenståndet.

Fiskeplatser att rekommendera: Medseleströmmen, Husholmen, Holmen, Oxforsen, omkring ön Framstensöra, Brattstan, Hammaren och Prisgårdsbryggan

Harrfisket är normalt bäst efter midsommar och brukar vara ända till september. Kvällar och nätter är kanske den bästa tiden på dygnet att fiska på men under molniga och varma dagar kan fiskat under dagtid vara lika bra. Älven har ett mindre bestånd av stor öring men senare års miljöåtgärder har gjort att öringen ökar i älven.

Fiskekort säljs av;
Statoil i Lit, PREEM/Bil och Sport i Lit
ICA i Häggenäs
Kortautomater i Nordenåsen, Husås och Häggenäs
Fiskeservice Östersund
Landbys i Östersund
Turistbyrån i Krokom och hos många lokala försäljare i byarna i området

Barn under 16 år fiskar gratis i sällskap med målman som löst fiskekort.

Allt fiske i Hårkan är från den första september förbjudet, fram tills dess att isfiske är möjligt. Isfisket är tillåtet fram till den 30 april, därefter fiskeförbud till den 1 juni.


Sträcka inom Litsbygdens FVO

Sträckan går från kraftverket i Högfors ner till mynningen ut i Indalsälven vid Lit.

Älven kan på en del sträckor vara en aning svårtillgänglig men det finns mängder av platser som inbjuder till både spinn  och flugfiske. Fiske på både harr och öring. Vid lämpligt vattenstånd är sträckan utmärkt att fiska från antingen kanot, båt eller flytring.