Hällungen

Hällungen eller Stora Hällungen är den största sjön i Stenungsunds kommun. Sjön tappas på vatten då kommunens tar sitt dricksvatten därifrån. Hällungen tillrinns via ett antal mindre åar och bäckar, men även direkt via stort inflöde av grundvattnet. Den åtta kilometer långa Hällungen liknar mer en fjord än en sjö med sina branta bergssidor. Sjöns yta är 6,2 kvadratkilometer. Maxdjupet är 24,5 meter. Utflöde sker norrut via Bratteforsån till havet.

Öringen i Hällungen kan inte ta sig ut till havet och är av en gammal stam. Den leker i Kungsbrobäcken, Grössbyån och Härgusserödsån

Bra bestånd av gädda och abborre. Finns även ett naturligt bestånd av öring också gös och inplanterad röding. Fiske är tillåtet hela året, fångstchanser är bäst för den som fiskar från båt. Gädda på 13 kilo och öring på 8,5 kilo har fångats.

Sjön är också en väldigt populär badsjö.

Björns Fiske & Jakt, Stenungsund.