Gyltigesjön

Sjön återfinns i södra Halland inom Halmstad kommun. Ligger ca 5 km norr om samhället Simlångsdalen. Gyltigesjön är belägen överst av fyra sjöar som sammanbinds av Fylleån i Simlångsdalens dalgång. Omgivningen består av lövskog och viss bebyggelse. Sjön är 19 meter djup, medeldjup på 7 m. Yta på 0,394 kvkm och är ligger 65 meter över havet. Sjön genomrinns av Fylleån. Sjön ligger lättillgängligt, med väg på bägge sidorna av sjön. Vid sjön finns två grillplatser.

Fiskarter: abborre, braxen, gädda, gös, siklöja, sarv och mört.

Fisket i sjön förvaltas av Simlångdalens FVOF

Fiskekort säljs av bl.a:
IFiske.se
Halmstad Turistbyrån,
Tallhöjdens Hotel & Restaurang
Matöppet.