Gryveldammen

Gryveldammen ligger nordväst om samhället Älvdalen. Sjön som är knappa kilometern tvärsöver, avrinner via Gryvelån till Österdalälven nordväst om samhället Åsen. Sjön är ganska jämndjup men har mycket öar och vikar, samt ett par grund – områden som alla håller abborre. Vattnet är färgat av humus från de omkringliggande skogsområdena.

Gryvledammen ingår i Älvdalens Fiskevårdsområde.

Sjön är mycket populär bland vinterfiskare.

Fiskarter: Abborre, gädda, öring

Fiskekort:
Kan köpas på bl.a. Älvdalens Fiskecenter, Älvdalens Sportcenter, Älvdalens Turistbyrå och många fler ställen inom området. Kortet berättigar till fiske i alla fiskevatten tillhörandes Älvdalens FVO.

För mer fiskeinfo kontakta Älvdalens Fiskecenter.