Grövlan

Biflöde till Storån som i sin tur är biflöde till Österdalälven. Upprinner i Grövelsjön vid norska gränsen strax nordväst om Idre. Ingår i Särna Idre fiskevårdområde. Öring och harr, rödingfiske vid Grövlingesjöns utlopp. Ett fiskekort gäller för hela ån och ett flertal andra fiskevatten. Fint aborr- och gäddfiske i många av håarna sjöarna och tjärnarna. Öringfisket är inte koncentrerat till någon speciell del av ån utan finns i hela systemet, men harren förekommer främst i de nedre delarna och rödingen återfinns främst vid Grövelsjöns utlopp.

Flygplats i området: Idre.

Ingår i Särna-Idre FVOF

Fiskekort till hela området säljs på flera ställen i bl.a Idre, Särna, Foskros, Älvdalen.