Göta älv

Älv på gränsen mellan Bohuslän och Västergötland. Rinner upp i Vänern vid Vargön-Vänersborg. Mynnar ut i havet mitt i Göteborg. 93 kilometer lång. id Lilla Edets laxfiske nedströms Lilla Edets kraftverk fångas varje år över 1000 laxar.

Fiskarter: asp, lax, öring, gädda, abborre, ål, mört, id och braxen m.fl.

Fiskesträckor:

Ale Fiskarna (Göta älv från gränsen mot Lilla Edets kommun vid Alhem och nerströms till Jordfallsbron vid Rödbo). Fiskekort bl.a genom IFiske.se

Lilla Edets Laxfiske (nerströms kraftverket i Lilla Edet) Fiskekort säljs bl.a av IFiske.se

Göta älvs Lilla Edet-Trollhättans Fvof (sträcker sig från strax nerströms Trollhättan vid slussarna vid Holme brygga, Lehmans backe strax norr om Utkiken och nerströms till kraftverket i Lilla Edet) Fiskekort säljs bl.a av IFiske.se

Sportfiskarna Trollhättan Göta älv ”södra”. Området sträcker sig från Strömkarlsbron-Malgöbron-Klaffbron i Trollhättan till Holme brygga, Lehmans backe strax norr om Utkiken (undantag för sträcka mellan Hojums och Olidans kraftstationer, det s.k. Trollhättans Laxfiske) Fiske på gädda, abborre, gös, lake, ål och diverse karpfiskar.

Trollhättans Laxfiske sträcker sig från Oscarsbron vid Hojum Kraftstation och nerströms till hängbron vid ”Elvius sluss”. Separat fiskekort till denna sträcka. Fiskekort säljs bl.a av IFiske.se

Sportfiskarna Trollhättan Göta älv ”norra”. Området sträcker sig från Vargöns kraftstation i norr, till Strömkarlsbron-Malgöbron-Klaffbron i Trollhättan i söder. Fiske på grov gädda, abborre och gös, samt efter storvuxen insjööring.