Görälven

Älven rinner upp i nordvästra Dalarna, i sjön Västra Lillingen, strax norr om Drevfjällets fot.  Här flyter älven söderut genom Gördalen in i Norge, där den ändrar namn till Ljöra, sen rinner den vidare in i Sverige igen vid Stöa, strax uppströms Grundforsen och Stöten, för att till slut rinna ihop med Fuluälven (Fulan) vid Fulunäs och bildar då Västerdalälven. Erbjuder fint fiske på öring, sik och harr. Älven är oreglerad.

Älvsträckan från norska gränsen vid Stöten ner till sammanflödet med Fuluälven består mest av relativt lugnflytande sträckor som dock avbryts då och då av kortare strömsträckor (Rotöforsen, Fuluforsen, Ävenforsen, Faluboren), älven avslutas med en längre strömsträcka ner mot sammanflöder med Fulan. Hela älven från norska gränsen ner mot Fuluälven är väldigt bra lämpad att fiska från kanot/kajak. Många avsnitt av älven är mycket lättillgänglig från bilväg längs den norra älvstranden. Går också många mindre grusvägar ner till älven.

Älven lämpar sig för både flugfiskare och spinnfiskare.


Transtrands FVO
Täcker hela sträckan av Görälven från norska gränsen vid Stöten ner till sammanflödet med Fuluälven

Fiskeförbud: Öring fridlyst i strömmande vatten 15/9 – 31/12. (Gäller ej harr)

Några fiskesträckor:

Gräsheden: Ett populärt fiskeställe med varierande vatten och bra storlek på fisken. Lättillgänglig och enkelt att hitta hit, längs vägen som går från Fulunäs och mot Stöten.

Ersbo: flugfiskesträcka är ca 2 km lång. Endast flugfiske med flugspö är tillåtet, antalet fiskare är begränsat – fiskekort kan köpas på Stöten Camping.

Grundforsen: strax uppströms och söder om Stöten Camping

Kortförsäljning:
Sälens Fiskespecialist
Stöten Camping
Shell Sälen
OK Sälen
Sälen Turistbyrå
Transtrands Besparingskontor, (automat)
Kooperativet Dalen i Sörsjön
Sälens Vandrarhem
Statoil Lindvallen
Konsum Sörsjön