Glafsfjorden

Sjö strax sydvästra Värmland, intill Arvika. Ligger inom kommunerna Arvika och Säffle. Sjön är som djupast 36 meter, har en yta på 93,82 kvkm och ligger 45 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Byälven (Kölaälven). Sjön är långsträckt och har förbindelse med Vänern genom Söljeflagan, Stömneflagan, Björnöflagan, Gillbergasjön, Harefjorden och Byälven.

Bestånd av bl.a abborre, asp, braxen, gädda, gärs, gös, id, lake, löja, mört, nors, sarv, sik, sutare, öring.

Gäddor på över 15 kilo har fångats. Även stor Asp fångs regelbundet i sjön.

Fisket i sjön administreras bl.a av Glafsfjordens FVO deras områder sträcker sig från från Sulvik i norr ner till kraftledning vid Rävön.

Södra delen av sjön administreras av Flagornas fiskevårdsförening, deras område sträcker sig från kraftledning vid Rävön i norr till Högsäters färja i söder.

Djupkarta finns på Eniro.se (klicka på sjökort)

Fiskekort säljs av:
Arvika Turistbyrå
Arvika Kanotcenter
Böjda Spön
Arvika Fiskecenter
Ingestrands Camping
Sulvikingen
Uno-X i Glava
Sölje Camping
Säffle Turistbyrå

Det säljs både dagskort, veckkort, årskort och speciella trollingkort.

I Kyrkviken i Arvika är det fritt fiske.