Gimån

En c.a 80 km lång skogsälv i sydöstra Jämtland och mellersta Medelpad. Rinner upp i Revsundssjön strax norr om Bräcke i Jämtland. Flyter mot öster genom bland annat Idsjön, Holmsjön och Leringen för att till slut flyta ut i Ljungan vid Torpshammar i Medelpad.

I strömmarna finns fina bestånd av grov öring och harr. Gädda, abborre, id och sik finns i de genomflutna sjöarna och i de lugnare partierna av ån.

Sträckan från Revsundsjön till Idsjöströmmen är lättåtkomlig och familjevänlig med många färdigställda rastplatser och eldstäder. Inom Gimdalens FVO och Storåsen-Albackens FVO finns de flesta forsarna och strömmarna. Men – även inom Övre Gimåns FVO, i början av Gimån finns fem strömmar, bl.a berömda Stavreströmmen.


Herrevadströmmen

Mellan sjöarna Bodsjön och Revsundssjön flyter Herrevadströmmen (ca 30 km). Strömmen är en s.k storblocksström, vilket innebär att strömmen flyter kring mängder av stora s.k  flyttblock. Ger strömmen en spännande fiskemiljö. I orörd vildmark mellan tall- och granskog och mossbeklädda berghällar. Vattnet är rent och klart, öringen är skygg och harren selektiv.

Ingår i Bodsjöns FVO, http://www.natureit.se/

Herrevadströmmen är också ett betydelsefullt reproduktionsområde för öring och harr. I strömmarna finns både stationär – och vandringsöring. Den största kända öringen som fångats i vattnet vägde 7,3 kg. Även stor harr fångas här årligen.

Prova flugfiske efter gädda i de lugnare partierna av Herrevadströmmen. En garanterad upplevelse.

Fiskarter: öring, harr, sik, gädda, abborre.

Fiskekort finns att köpa:
OK/Q8 i Gällö
Bräcke Turism & Konferens
Kjellbergs fiske och fritid Bräcke
Brunflo fiskeservice
Jämtkrogen, Bräcke
Revsunds Prästgård
Storsands Vildmarkscamp
IFiske.se


Övre Gimåns FVO

Området sträcker sig från utloppet ut från Revsundssjön och ner till utloppet ut i Idsjösjön där väg 323 korsar ån vid Grötingeströmmen.

Området innhåller även fiske i ett flertal tjärnar och sjöar.

Mest känd är kanske Stavre strömmen, en klassiskt flugfiskesträcka:
Den sträcker sig dryga tre kilometer mellan utloppet ur Revsundssjön och till Nedre Bodsjön. Öringen dominerar och vanlig storlek är ett-tre kilo. Miljön är omväxlande med allt från blanka strömpartier till snabba, stensatta strömmar. Från naturens sida är Stavreströmmen som gjord för flugfiske med ett mycket rikt insektsliv. Flugfiskaren bör vara utrustad med spön i klass 4-6 samt torrflugor, kläckare och nymfer för olika dagslände- respektive nattsländearter. Juni är den absoluta toppmånaden för flugfiske!

Fiskekort kan bla. köpas vid Stavre Bua, Gimårasten, rastplatsen där väg E14 korsar Gimån.

Hemsida: https://gimriver.se/


Idsjöströmmen

En 1,5 km lång sträcka i Gimån strax söder om byn Gimdalen. Här har Lars-Åke Olsson skapat Skandinaviens första catch-and-release ström, en dröm för varje flugfiskare. Ett begränsat antal fiskare per dag garanterar kvalitet. Bäcksländor, dagsländor och nattsländor, kläcker under hela säsongen och ger tillsammans med strömmens grunda karaktär ypperliga förutsättningar för fiske med torrfluga, och nymf. Strömmen erbjuder ett förstklassigt harrfiske med bra chans att fånga 50 cm harrar och större. Även grov öring fångas här, rekordet är 5.1 kg (1992). Färdigställda vindskydd finns på två ställen längs med sträckan.

För mer info och bokningar kontakta:
(Observera att Lars Åke och Jennifer bor i USA fr.o.m oktober t.om. maj varje år, så att ni kontaktar dem på rätt adress)

Oktober – maj:
Idsjöströmmens Flugfiske
Lars-Åke and Jennifer Olsson
P.O. Box 132
Bozeman, MT 59771, USA
Tel: 001-406-587-5140
E-post: olsson@scandiwest.com

Juni – september:
Idsjöströmmens Flugfiske
Lars-Åke och Jennifer Olsson
Gimdalen 253
840 60 Bräcke
Tel: 0693-13056
E-post: olsson@scandiwest.com

Lars-Åke och Jennifer Olsson ordnar också flugfiskekurser och guidningar, se deras hemsida: http://www.scandiwest.com/


Storåsen Albackens FVO

Sträcka i Gimån, mellan Abborrselforsen ner till och med sjön Alan. Sträckan innehåller bl.a forsarna Hucksjöforsen, Täckelsjöforsen, Skravelforsen, Getingforsen, Nyängesforsen, Måsjöforsen.

Området innehåller även ett flertal sjöar och tjärnar där det erbjuds fiske på gädda, abborre, harr, röding, öring.

Fiskekort säljs av bla. Albackens Jakt- & Fiskecamp och affären i Albacken.
Läs mer på områdets hemsida: http://www.storasen-albackensfvo.se


Fiskevatten inom Albackens Jakt & Fiskecamp område

I detta område ingår bla en del av nedre Gimån, nämligen Drogsjöforsen, Drogsjön och Landflyn. Området innhåller även ett flertal tjärnar och sjöar med fiske på bl.a. gädda, abborre, röding, öring, regnbåge.

Fiskekort till dessa vatten säljs enbart genom Albackens Jakt- & Fiskecamp

Fisket i Drogsjöforsen gäller enbart för boende på campen och är enbart för flugfiske.

Fisket i Lill-Örasjön är enbart öppen för flugfiske.

I övriga sjöar och tjärnar varierar priserna.


Sörbygdens FVO

Med bl.a strömsträckan Båthällan. Där öringar på mellan 6-7 kilo fångats. Fiskekort bl.a genom IFiske.se

Mer info finns på hemsidan: http://www.sorbygdenfiske.se/