Gikasjön

Fjällsjö i sydvästra Lappland, genomfluten av Ransarån. Byn Grundfors ligger på sjöns östra strand. Ingår i Ångermanälvens vattensystem. Bra bestånd av röding och öring.

Det bedrivs endast naturlig fiskevård, inga inplanteringar av främmande arter. Man har även kraftigt begränsat näträtten och infört totalt lekfiskeförbud (även krok) när rödingen går till lek. I Gikasjön vill man värna om den äkta inhemska fjällrödingen.

Bilväg längs med hela sjön gör den mycket lättillgänglig. Rastplats iordningställd i västra änden av sjön.

Genom arrendering av statens del av Gikasjön omfattas sjön endast av ett fiskekort. Gikasjön förvaltas av Grundfors skifteslags samfällighetsförening

Fiskekortsförsäljare:
Vilhelmina Turistbyrå
Grönlunds Jakt & Fiske, i Vilhelmina
Stalon Bensin & Kiosk
Saxnäs, Handlaren
m.fl. privatpersoner inom fiskeområdet.

Mer info finns på www.saxnasfishing.se/