Giertsbäcken

Biflöde till Vindelälven. Området är lokaliserat ca 25 km nordväst om Sorsele och nås enklast med väg 363 mot Ammarnäs. Även rinner upp från Björkfjaället, norr om Ammarnäs. Älven rinner sydost ner genom sjön Giertsjaure (Giertsjavrrie) och mynnar ut i Storvindeln vid Grannäs. Giertsbäcken erbjuder ett varierat fiske för alla flugfiskare både de som gillar att smyga på vakande fisk eller den som hellre fiskar klassiskt harrfiske med fridriftande nattsländeimitationer i strömmarnas blankfläckar.

Samiska namn:
Vuöliebe Giertsjuhka (Nedre Giertsbäcken)
Giertsjuhka (Giertsbäcken)
Jillie Giertsjávrrie (Övra Giertsjaure)
Giertsjaure (Giertsjavrrie)

Grannäs-Risnäs SFF (Nedre Giertsbäcken)

Grannäs-Risnäs Sff upplåter fiske i Giertsbäcken från dess utflöde i Storvindeln och uppströms ca 5 km. Vidare upplåter föreningen fiske i del av Storvindeln. Bra bestånd av öring och harr. Flugfisket där brukar vara bäst på försommaren, när vårfloden har lagt sig.

Övre Giertsbäcken

Övre Giertsbäcken (kallas även Övra Gertsbäcken), är mera som en liten älv än som en ”bäck” som namnet antyder. Dess källföden kommer i huvudsak från den östra sidan av Björkfjället, beläget norr om Kraddsele. Den aktuella huvudströmmen är ungefär 13 kilometer och erbjuder fantastiskt fina sträckor av mycket varierande karaktär.

Övre Giertsbäcken håller en bland sportfiskare mycket välkänd stam av grov harr och öring. Även sjöar och tjärnar i området kan bjuda på riktigt bra fiske.

Vattnet är klart och relativt grunt och i de mer lugnflytande partierna är fisken riktigt skygg.

Öringen vandrar upp i vattensystemet inför leken som sker i september-oktober. Normalt påbörjas vandringen redan de första dagarna i juli.

Harren vandrar upp i vattendraget för lek i april-maj och många stannar kvar under hela sommaren och släpper sig inte ner i Giertsjaure förrän sent på hösten.

Den översta kilometern nedan fallen är mycket svårframkomlig, bitvis snart nog omöjlig då bäcken kastar sig ner mellan lodräta bergssidor, och den närmaste liknar en canyon.

I dess mellersta delar är fåran relativt grund och bred och botten utgörs i huvudsak av stenblock omgivna av grus och sten.

De nedre delarna är av mycket lättillgänglig natur och erbjuder ett varierat utbud av fina höljor, nackar och stryk.

Mynningssträckan ett par hundra meter ovan sjön Giertsjaure ringlar sig i ett par svaga svängar, här varierar djupet från ett par decimeter till 3-4 meter vid normalt vattenstånd.

Den sista biten innan sjön är en i stort rak sträcka med lätt varierande sand och grusbotten. Ett fiskemässigt krävande men stundtals mycket givande område.

Endast flugfiske är tillåtet.

Öring på 4,7 kilo har fångats på fluga älven. I detta vattensystem så rör det sig ofta om större harrar, 7 hekto och uppåt.

Utöver själva ”bäcken” finns även här Harrträsksystemet. Ett biflöde vars karaktär helt skiljer sig från Giertsbäcken. Vattendraget präglas här av av stora sel och höljor, som följs av smala, ofta djupa trånga bäckpassager. I dessa lugna partierna är fisken mycket skygg. Att fiska blint här ger sällan några bättre fiskar. Vänta istället på att fisken röjer sin närvaro och planera sedan noga hur ni kan på bästa sätt kan presentera er imitation på ett naturligt sätt.

Mer info kan fås på sajen: www.giertsbacksdalen.se