Gavleån, Gävleån

Utbyggd å i mellersta Gästrikland som mynnar ut i Gävlebukten mitt i Gävle. Ca 2,7 mil lång. Ån rinner upp i Storsjön vid Forsbacka. Största biflödet är Kungsbäcken/Valsjöbäcken som mynnar ut i Gavleån vid Vall i Gävles västra delar.

Ån bjuder på fiske efter lax, havsöring, gös, nors, vimma, gädda, abborre m.fl. Bl.a har det fångats abborre på upp till 1,4 kg, gös på 9 kg och havsöring på 10 kg.

Fisket på havsöring på vårarna är mycket populära.

Lax och havsöring finns endast upp till Strömdalens kraftverk öster om Boulognersskogen i centrala Gävles västra delar.

Det finns två handikappbryggor i Boulognerskogen.


Nedre Gavleåns FVOF
Förvaltas av Kultur och fritid Gävle. Sträcker sig från 50 meter nedtröms Strömdalens kraftverk och ut till mynningen i Gävlehamn där södra Hamnpiren slutar. Denna sträcka har en varierad vattenkaraktär med både forsar, nacka och lugnstryk.

Fritt fiske på denna sträcka, men den fiskande ska medföra giltigt och registrerat fiskekort (som är gratis och kan skrivas ut från Gävle kommuns hemsida) och giltigt id-kort. Läs mer på http://www.gavle.se/gavlean

Fiskekortet kan även fås på:
Berras Sportfiske
Gävle Fiskredskap
Najc Jakt & Fiske
Gävle kommuns kundtjänst.


Västra Valbo FVOF
Erbjuder fiske i Gavleån. Fiskesträckan är från nedströms Forsbacka bruk till  uppströms Åbyfors kraftverk.

Fiskarter: Gädda, abborre, gös m.fl.

Finns även ett svagt bestånd av öring och harr i den norra åfåran av Gavelån från Mackmyra Herrgård och nerströms. Fiskeförbud gäller på denna sträckan.

Fiskekort genom bl.a Fiskekort.se

Facebooksida