Fylleån

Fylleån rinner genom småland och Halland, längd på ca 60 km. Den rinner upp väster om Lidhult inom Ljungby kommun och strömmar åt nordväst mot sjön Femmen (148 m ö.h.) inom Hylte kommun. Från Femmen går färden mot sydväst, genom Håknasjön, Övre och nedre Dovasjön, förbi Kullhult, Bygget, genom Gyltigesjön, Töddesjön och därefter i den långsmala sjön Simlången (65 m ö.h.) i Simlångsdalen. Simlången övergår i Brearedssjön från vilken Fylleån rinner ut och svänger av åt väster och mynnar slutligen i Laholmsbukten strax söder om Hagöns naturreservat mellan vid Fyllinge och Trönning några kilometer söder om Halmstad.

Några biflöde; Ulvsnäsabäcken, Assman, Timmersbäcken, Hällabäcken, Skifteboån, Öradebäcken

Ån är utbyggd med 4 vattenkraftverk; Lingforsen vid Bygge, Linneberga vid Marbäck, Marbäck och Fyllinge kvarn.

Fiskarter: lax, öring, regnbåge, gädda, abborre.


Fylleåns nedre FVO
Från ca 400 meter öster om Brogårds Trädgårdsstad ner till mynningen. Främst fiske på lax och öring. Finns allmänna parkeringsplatser. Sträckan är indelad i 5 zoner. Zon 1 vid mynningen och zon 5 vid Brogård. Begränsat antal fiskekort.

Fiskekort säljs av bl.a Halmstad Turistbyrån.


Simlångsdalens FVOF

Del av Fylleån. Fiskekort genom bl.a IFiske.se