Fiskevårdsområden och Fiskevårdsområdesföreningar i Sverige

Ni är välkomna att skicka in tips till oss om ni känner till någon förening som skulle passar att presenteras på denna sidan.BLEKINGE


Askaremåla-Elmtasjöns FVO

Älmtasjön, Abborragyl, Äskegylet och Sundsjögyl.


Bräkne Hoby norra FVO (Bräkneån Norra Fiskevårdsområde)

Bräkneån. Öring, gädda, abborre, ål och vitfisk. Fiskekort genom IFiske.se.


Farabols Fiskevårdsförening
http://www.farabol.se/Fiske/fiske.htm

S. Grytsjön, Långasjön, Svartasjön, Saxasjön


Halasjöns FVF

http://www.laget.se/HALASJOFISK

Halasjön vid Halahult. Gädda, Abborre, Sutare, Ål, Mört, Braxen m.fl.


Halens Fiskevårdsområde

Sjön Halen i västra Blekinge


Hjorthålans Fiskevårdsförening

http://www.hjorthalan.eu

Sjön Hjorthålan är en damm i Ronnebyån, som fylldes 1949 för kraftbolagets räkning.


Holjeåns fiskvårdsområdesförening

http://w1.456.telia.com/~u45610090/

Fiskevårdsområde mellan Olofström och Ivösjön, nordöstra Skåne och västra Blekinge. Holjeån.


Härlunda FVO

Fiskeområde ca 13 km nordväst om Lönsboda, på gränsen mellan Skåne-Blekinge-Småland. Fiske erbjuds i ett 50-tal vatten, bl.a Sandören med bestånd av bl.a abborre, gädda, mört m.fl. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Johannishus Godsförvaltning AB

http://www.johannishus.com/

Fiske i sjöarna Listersjön och Sännen. Fiskekort genom Ifiske.se.


Leversjöns fiskevårdsförening

Olofströms kommun


Ljusterhövdens Fiskevårdsområde

http://www.eringsboda.nu/index.470—1.html

Fiske i tio insjöar i norra Ronneby och Karlskrona kommuner. Omfattar Stora och Lilla Blanken, Kansjön, Ljusterhövden, Kansjögölen, Svarthöv, Karringsjön, Älten, Stora och Lilla Skälen. Fiskekort genom IFiske.se.


Lyckebyåns FVO

15 km av Lyckebyån. Karlskrona kommun.


Mieåns Fiskevårdsområde


Mörrumsåns FVOF Ebbemåla – Åmma

http://www.morrumsansfvo.se


Mörtströmmens FVOF

www.mortstrommen.se

Södra delen av Bräkneån, del av Vierydsån samt Viesjön och Bysjön.


Nätterhövdens-Lillsjöns FVO

Fiskeområde på gränsen mellan Blekinge och Småland. Emmaboda, Karlskrona kommuner.


Nättrabyåns FVO

http://www.nattrabyan.org/


Nävrasjöns FVF

Nävrasjön.


Orlundens FVF

Olofströms kommun


Olofströms FVF

Olofströms kommun


Sidlångens FVOF

Emmaboda och Karlskrona kommun. Sjön Sidlången ligger på gränsen mellan Småland och Blekinge


Sillhövdingens FVOF

Sillhövdingen, Husgölen, Husgölsstacken, Holmsjöstacken, Bredasjön, Skäravattnet och Kroksjön.


Skyesjöns FVO

Del av Skyesjön inom skifteslagen Biskopsmåla, Hemmingsmåla, Nybygden och Skjutsmåla. Olofströms kommun


Skärvgöl-Bråtabrons FVO

3 sjöar och ca 3 km rinnande vatten mellan Backaryd och Långgöl. Lilla Angsjön, Norsjön, Östersjön, Hasselsjön, Funnesjön, Axlagölen, Stallgölen, Stora Kullagölen, Lilla Kullagölen, Skärvgölsgölen, del av Rötlången, del av Ronnebyån och del av Stora Angsjön.


Slagesnäs FVO

Slagenässjön, Övre sjön, Abborrasjön, Möllegylet, del av Farabolsån och del av Snöflebodaån.


Sännen och Listersjöarnas FVO


Södra Mieåns FVOF

Del av Mieån, Byasjön, Bruksgylet, Långasjön, Stora Kroksjön, Lilla Kroksjön, Kroksjögyl. Bredagyl, Skärsjön, Björkesjön och Rudegyl.


Västersjön-Lyckebyåns FVO

Lyckebyån inklusive Mellanån, Fursjön, Västersjön, Insjön samt del av Kalvsjön tillhörande Blekinge.


Älmeboda-Eringsboda FVO

28 sjöar inom fyra områden i skogsbygderna kring Eringsboda och norrut. Bl.a. Lilla och Stora Stensjön, Getråsen, Parakeln, Svältan, Sävsjön och Mjuasjön.


Öjasjöns FVF

Öjasjön, Bökegyl och Långasjön inom trakterna Öjamåla, Slänsmåla och Härrnäs i Ringamåla socken. Karlshamns kommun.


BOHUSLÄN


Hällungens FVOF
Stenungsund


Kärnsjöns FVOF

Ca 8 km norr om Munkedal. Erbjuder fiske i Kärnsjön. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Nedre Örekilsälvens Fiskevårdsområdesförening

http://www.orekil.com/

Laxfiske i Örekilsälven vid Munkedal.


Norra Kornsjöns FVO

För info se under länk till FVO i Dalsland. Sjön Norra Kornsjön ligger i västra Dalsland, norra Bohuslän, på gränsen till Norge, ca 16 km väster om Ed.


Örekilsälven- och Hajumsälvens FVO-förening

Här kan man fiska efter bl.a. gädda, abborre, lake, ål, öring och i de nedre delarna mot Kärnsjön även gös. Även sträckor i Örekilsälven.


DALARNA


Avesta Norra FVO

http://anfvo.se/

Erbjuder fiske i Dalälven vid Alvesta.


Barkensjöarnas FVOF

https://www.facebook.com/barkensjoarnasfvof/

Vid Smedejbacken. Erbjuder fiske i sjöarna Norra Barken, Mellan-Barkenoch Södra Barken och en del mindre skogsjöar. De stora sjöarba erbjuder fiske på gädda, gös, abborre och lake. Finns även regnbåge, öring, gös, karp och sik i sjöar inom området. Fiskekort genom IFiske.se.


Bjursås-Leksands FVOF

http://www.bjursasleksandsfvof.se/

Erbjuder fiske i bl.a Axen, Bjursen, Brossen, Fjällgrycken Getsarvsjön, Gopen, Hyttsjön, Lövlasjön, Opplimen, Rällsjön, Rogsjön, Smälingarna, Storån Utgrycken, Öratjärnarna. Fiskekort genom IFiske.se.


Borlänge centrala FVO

http://borlangecentralafiskevo.blopspot.se

Omfattar ca 30 km av Dalälven från Torsång i söder till Gimsbärke i norr. Dessutom ingår Grängshammarsån och Tunaån samt ett 40-tal sjöar. Fiskekort genom IFiske.se.


By FVO

Avesta kommun. Bysjön som är del av Dalälven.


Bäsinge FVOF

Hemsida

Fiskevatten i området: Bäsingen, Brillingen, Dalälven m.fl. Läs mer här.


Dalälvens FVO

http://dalalvensfvo.se/

Sträcka i Österdalälven från Spjutmo-Mora.


Envikens FVOF

http://www.fiskaienviken.se/

Område direkt norr om Enviken, ca 2,5 mil norr om Falun. Erbjuder fiske i bl.a Tängerströmmen, Lambornsån, Marnäsån och sjöarna Balungen, Stora Draggen, Hämmen, Stora Mosan, Vågsjön, Tängran, Kalven m.fl.  Bestånd av abborre, harr, gädda, sik och öring. Finns även tjärnar med inplanterad regnbåge. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Finnmarkens FVO

http://www.finnmarken.info
http://welcome.to/finnmarken

Fiskeområde i gränsområdet mellan Dalarna och Hälsingland. Med bla. Voxnan, Voxnansjöarna, Jättsjön, Tandsjön m.fl.


Gagnef-Mockfjärds FVO

http://www.gagneffiske.se/

Med bla. fiske i Västerdalälven och Österdalälven. Även karpfiske i Grånssjön.


Gimmens Fiskevårdsförening

http://gimmenfvof.se/index.html

Område mellan Gagnef och Borlänge kommun. Erbjuder fiske i sjön Gimmen med fiske på bl.a röding och öring. Även fiske i Svarttjärn (P&T) och Lissjön. Fiskekort genom IFiske.se.


Floda-Björbo FVO

http://www.gagneffiske.se/

Fiske i Västerdalälven. Fiskekort genom IFiske.se.


Hinsen-Logärdens FVOF

http://www.hinsenlogarden.se/

Beläget ca 15 km från Falun och Hofors. Erbjuder fiske i sjöarna Hinsen och Logärden. Dessutom finns ett antal mindre vatten där utsättning sker av bl a regnbåge, som i Djuptjärnen, Lilla Logärden, Lisstjärnen och Stora Övertjärnen. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Husby-Hedemora FVOF

http://www.husby-hedemorafvo.se

Med del av Dalälven ca 35km, samt ett 20-tal större och mindre sjöar i direkt anslutning till älven eller uppe i skogarna. I området ingår Hovranområdet, som har sitt namn av sjön Hovran. Fiskekort genom IFiske.se.


Järna FVO

http://www.laget.se/vansbrofiske

Bl.a Västerdalälven och Vanån.


Leksand-Insjöns FVO

http://www.lifvo.se/

Området omfattar alla sjöar och vattendrag i Leksand väster om Österdalälven samt hela Åhls socken och Skvin-Histjärns avrinningsområde till Insjön, dock inte Siljansnäs socken. Omfattar 150 sjöar samt 200 mindre tjärnar med en sammanlagd areal av 6000 hektar. Sträckan av Österdalälven sträcker sig från Skäggnäset vid Nedre Östersfors upp till Siljan. Fiskekort genom IFiske.se.


Lima Fiskevårdsområde

http://www.limafiske.se/

Området innehåller 115 sjöar, tjärnar och strömvatten. Bl.a Västerdalälven, Tandån.


Loos-Hamra Fiskevårdsområde (även inom Hälsingland)

http://www.loos-hamrafiske.se/

Voxnan, Loån, Håvaån


Malungs Fiskevårdsområdesförening

http://malungs-fiske.se/

Över 200 vatten på ett kort. Bl.a. harr och öringfiske i Västerdaläven och Ogströmmen, storgäddfiske i Kvien och Naren. Andra sjöar; Upprämen, Almasjön, Grössjön. Fiskekort genom IFiske.se.


Mora-Våmhus FVOF

http://mvfvof.se/

Stort fiskevattenområde norr om Siljan.


Nedre Gärdsjö Samfällighetsförening

Norr om Rättvik. Fiske i bl.a Skäftringen, Storaxen, Gärdsjön och Rösstjärn. I området finns ”put-and-take”- fiskevatten med inplanterad laxartad fisk. Fiskekort genom IFiske.se.


Norra Venjans Fiskevårdsområde

https://sites.google.com/site/venjanfiske/

Ca. 470 km² stort och innehåller ett stort antal olika sorters fiskevatten. Det är allt ifrån små tjärnar till större sjöar, mindre bäckar till större åar, men inte minst våra 2 större strömmande vatten; Ogströmmen och Vanån.


Nås FVO

http://lindesnasherrgard.se/fiskvardentre.html

Området omfattar samtliga vatten ca. 180 sjöar och tjärnar av varierande storlek, samt 40 km strömmande vatten. Bl.a Bysjön, Ärten, Västerdalälven, Fiskekort genom IFiske.se.


Ore Fiskevårdsområde

http://ofvo.se/

Ett 70-tal vatten. Bla. Oreälven, sjöarna Oresjön, Skattungen, Amungen. Fiskekort genom IFiske.se.


Orsa Besparingsskogs FVO

http://www.orsabesparingsskog.se/

Inom området finns ett 100-tal sjöar och tjärnar med en areal av ca 1500 ha. Vid 20 av dessa sjöar finns det utplacerade vindskydd, bryggor samt toaletter.


Orsa Fiskevårdsområdesförening

http://www.ofvo.nu

Stort fiskeområde med bl.a Oreälven, Orsasjön och Unnån. Fiskekort genom IFiske.se.


Runns Norra FVOF

Förvaltar bl.a delar av sjön Runn. Fiskekort i Runn genom IFiske.se.


Runns Södra FVOF

http://www.runnssödra.se/

Förvaltar bl.a delar av sjön Runn samt Ösjön med kringliggande vatten. Fiskekort i Runn genom IFiske.se.


Ryggens FVO

http://ryggensfvo.se

Omfattar bla. Sjöarna Ryggen, Bosjön, Fäbosjön, Lottbosjön, Vargsjön, Långsjön, Häglingen, St. Sågsjön och Ålängen samt ett antal tjärnar. Kända förekommande fiskarter i Ryggen är siklöja, mört, abborre, gädda, lake, elritsa samt inplanterad öring som ej reproducerar sig. Fiskbeståndet bedöms som konstant.


Rättvik-Boda fiskevårdsområdesförening

http://www.rbfvo.se

Bl.a. Ljugaren och Amungen. Idag omfattar området ett hundratal sjöar, tjärnar, åar och bäckar.

Våra fiskevatten är många och erbjuder stor variation. Här kan man fiska allt från gädda, abborre, lake, öring, röding, sik till vitfisk. Vi har även många mycket närbelägna fiskevatten i vårt område som är rika på både abborre och gädda. Här kan man lätt hitta sin favorit och varför inte fiska tillsammans med hela familjen. Fiskekort genom IFiske.se.


Siljan-Rättvikens FVOF

Erbjuder fiske i Siljan och Enån. Fiskekort genom IFiske.se.


Siljansbygdens Fiskevårdsförbund, Hela Siljan

Siljansbygdens fiskevårdsförbund består av alla nio fiskevårdsområden som ingår i Siljan, Orsasjön och insjön. Fiskekort genom IFiske.se.


Siljansnäs FVOF

http://www.siljansnasfvof.se

Området omfattar ett 30-tal sjöar (bl.a del av Siljan: Byrviken, Alviken) och vattendrag. Fiskekort genom IFiske.se.


Siljans Södra FVO

Erbjuder fiske i södra Siljan. Fiskekort genom IFiske.se.


Säfsnäs Fiskevårdsförening

http://www.safsenfiske.eu/

Består av sjöarna runt Fredriksberg i den gamla socknen Säfsen. Området består av ca 170 sjöar och vattendrag i västra delen av Dalarna och föreningen grundades 1932. Sedan dess har den främjat fisket och fiskevården i området och satsar numera på vattenvård, restaurering av öringförande vatten, vård av endemiska öringvatten samt put and take-vatten. Intern länk till fiskevatteninfo.


Särna-Idre FVOF

http://www.sarnaidrefvo.se

Stort fiskeområde i norra Dalarna med bl.a Österdalälven, Storån, Grövlan, Sörälven, Fuluälven m.fl.


Säters FVOF

http://fiskaisater.se/

Omkring 60 fiskevatten, allt från stora sjöar till små tjärnar och bäckar. Fiske i sjöar dominerar men föreningen har också tillgång till rinnande vattendrag, med Ljusterån och en älvsträcka av Dalälven som enskilt största vattendrag. Fiskekort genom IFiske.se.


Södra Venjans Fiskevårdsområde

Bla. fiske i Vanån och Van.


Transtrands FVO

http://www.transtrandfiske.se/

6.500 ha fiskevatten fördelade på 30-talet sjöar och 190 km strömmande vatten. Bl.a. ingår Versjön, Görälven, Fuluälven och Västerdalälven.


Valsansjöarnas FVOF

http:/www.vallmora.se/fiske

Övre Valsan, Mellan Valsan, Nedre Valsan m.fl. Fiskekort genom IFiske.se.


Varpans FVOF

http://www.varpanfvof.se/

Området mellan Falun och Grycksbo. Sjöarna Tansen, Grycken, Varpan, Tisken, del av Faluån och Rogsån samt en mängd mindre vattendrag ingår ifiskevårdsområdet. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Vika FVOF

http://www.vikafvof.se/

Förvaltar bl.a delar av Runn, Vikasjön, Lilla Lönnvattnet, Stora Acktjärn och Mörttjärn. Vika är beläget strax söder om Falun. Fiskekort genom IFiske.se.


Väsmans FVOF

http://www.fiskailudvika.se/vaesman/

Sjön Väsman vid Ludvika. Fiske efter gädda, röding och öring. Bra trollingfiske. Fiskekort genom IFiske.se.


Äppelbo FVO

http://www.laget.se/vansbrofiske

Bl.a Västerdalälven.


DALSLAND


Ellenö-Östersjöns FVF

Ca 7 km söder om Färgelanda. Erbjuder fiske i Ellenösjön och Östersjön, med bestånd av abborre, gädda, gös, braxen, mört, lake, sarv, sutare, björkna m.fl. Fiskekort säljs bl.a av IFiske.se.


Gesäters FVO

Dals-Eds kommun i Dalsland och är ett område som har delar av Töftedalsälven och Örekilsälven.


Laxsjöns FVO

Laxsjön


Norra Kornsjöns FVO

http://norrakornsjon.com/

I västra Dalsland, norra Bohuslän, på gränsen till Norge, ca 16 km väster om Ed. Sjön Norra Kornsjön erbjuder fiske på abborre, gädda, mört, siklöja. öring m.fl. Fiskekort säljs bl.a av IFiske.se.


Norra Lelångens FVO

http://norralelången.se

Sjön Lelång.


Råvarp FVO

http://www.ravarp.se/

Område strax sydöst om Dals Långed. Erbjuder fiske i sjön Råvarp. Bestånd av abborre, gädda, mört, lake, braxen m.fl. Fiskekort säljs bl.a av IFiske.se.


Södra Lelångs FVO

Sjön Lelång.


Viksjöns FVO

Ligger ca 7 km öster om Munkedal. Erbjuder fiske i Viksjön, Vassbotten, Kikerudssjön samt Valboån mellan Viksjön och Ellenösjöns utlopp. Bestånd av abborre, braxen, björkna, gädda, gös, mört, sarv, m.fl. Fiskekort säljs bl.a av IFiske.se.


Ånimmens Fiskevårdsområdesförening

http://www.animmen.net/

Erbjuder fiske i sjön Ånimmen som ligger mellan Mellerud och Åmål utmed väg E-45. Sjön har bestånd av abborre, braxen, gädda, lake, lax, öring, röding, siklöja m.fl. Fiskekort säljs bl.a av IFiske.se.


Ärrsjöns FVOF

Erbjuder fiske i sjön Ärr, ca 1 mil öster om Dals Långed strax söder om Fengersfors. Bestånd av abborre, mört, gädda, lake, braxen. Sker även inplantering av Gullspångslax och Väster Silen öring. Fiskekort säljs bl.a av IFiske.se.


Ömmelns FVOF

Ligger ca 13 km nordväst om Åmål. Erbjuder fiske i sjön Ömmeln med bestånd av abborre, gädda lax, mört. Fiskekort säljs bl.a av IFiske.se.


GOTLAND


Östra Gotlands Fiskevård Vilt & Fritid

En ideell förening som sysslar med fiskevård, vattenvård, naturvård och viltvård för en rikare och mer levande trakt med högre livskvalitet, högre luftfuktighet och ett rikare fågelliv som följd – en räddning för strandsocknarna. Föreningen består av en sammanslutning av spöfiskare, vattenägare, yrkesfiskare, nio stycken fiskelägen/hamnar, näringsidkare m.fl.


GÄSTRIKLAND


Färnebofjärdens FVO
http://www.farnebofjarden.com/

Del i nedre Dalälven erbjuder fiske på bla. gädda och abborre.


Gysingeforsarnas FVOF
http://www.gysingeforsarna.se

Del i nedre Dalälven erbjuder fiske på harr och öring.


Hamrånge FVOF

Området består av Hamrångefjärden, Storsjö-Viksjö-och Högbackasjön. Två Put & Take vatten: Torrhedstjärn och Norrläxen. Även harr och öringfiske i Hamrångeån. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Hille Fiskevårdsområdesförening
www.hillefvof.com

Strax norr om Gävle. Hille fiskevårdsområdesförening i Gävleborgs län utgör en sammanslutning av fiskerättsägare och fiskerättsinnehavare med fiskerätt inom Hille socken. Hillesjön, Mårdängsjön, Gammelfäbosjön, Bosjön, Hilleviksdammen, Norrmarkssjöarna.


Hofors Fiskevårdsområde
https://www.fiskekort.se/hoforsfvof/
Hofors FVO, Facebook

Fiskevatten i området: Hyen, Tolven, Stor-Gösken, Sälgsjön, Ängesån, Ängessjön, Sinksjön, L Häglingen, Nottjärn, Stavtjärnsdammen, Acktjärn, Lugneån, Hammardammen, Hoån, Lill-Gösken, Översjön, Dammsjön, Kvatten och Kalven.


Jädraås Fiskevårdsförening
http://www.jfvf.se

Här på Jädraås fiskeområde finner du ett underbart och spännande fiske i naturskön miljö sommar som vinter. Hos oss kan du välja bland ett stort urval av vatten att fiska i. Här finns allt från fina tjänar till små bäckar och åar. Lämpliga för mete, flugfiske, spinnfiske, pimpling och angling. Jädraås ligger i västra Gästrikland i Ockelbo kommun. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Medskogssjöns FVOF

Medskogssjön: put and take-vatten med röding.


Nedre Gavleåns FVOF

http://www.gavle.se/gavlean

Förvaltas av Kultur och fritid Gävle. Deras sträcka av Gavleån sträcker sig från 50 meter nedtröms Strömdalens kraftverk och ut till mynningen i Gävlehamn där södra Hamnpiren slutar.


Ottnarens FVF

Ottnaren.


Testeboåns Fiskevårdsområdeförening
http://www.testebofiske.se/

Fiskevatten: Testeboån.


Åmots FVOF
http://www.amot.nu

Fiskevatten: Ljustjärn, Abborrtjärn, Bresiljeån, Lilla Öratjärn, Lorttjärn, Snåltjärn, Stora Öratjärn, Byströmmen (sträcka av Kölsjöån).

Fiskekort bl.a genom IFiske.se.

Fiskekort till Byströmmen säljs av IFiske.se.


Ulvsta FVOF
http://www.ulvstafvof.se/

Fiskevatten: Bysjön, Mångeln, Stora/Lilla Rännsjön, Vallssjön, Pålsjön, Hammarsjön, Testeboån, Lilla Mörttjärn, Hötjärn, Stora Rönnåstjärn, Lill-Stansen. Fiskekort genom bl.a. IFiske.se.


Västra Valbo FVOF

Facebook

Erbjuder fiske i Gavleån. Fiskesträckan är från nedströms Forsbacka bruk till  Åbyfors kraftverk. Fiskekort genom bl.a Fiskekort.se.


HALLAND


Fegens FVOF

http://www.fegenfiske.se/

Ligger mitt på gränserna mellan Västergötland, Småland och Halland.


Fylleåns nedre FVO

Fylleån


Hornsjöarnas FVO

Området ligger stax väster om samhället Horred. Mer info finns under Västergötland.


Högvadsåns fiskevårdsområde

http://www.lailaswell.com/hogvad.html

Högvadsån, laxfiskevatten inom Falkenbergs kommun, även fiske på abborre, gädda, öring.


Ingsjöarnas och Oxsjöns FVO

Område mellan Lindome och Rävlanda, ca 11 km öster om Lindome. Mer info finns under Västergötland.


Lagan-Hjörneredssjöarnas Fiskevårdsområdesförening

http://www.fiskelaganhjornered.se/

Fiskesträcka i Lagan från Knäreds nedre kraftverk till Skogaby kraftverk. Fiskekort bl.a genom iFiske.


Lygnernregionens FVOF

Ca 1 mil öster om Kungsbacka, på gränsen mellan Halland och Västergötland. Se info under Västergötland.


Löftaåns Fiskevårdsförening

http://www.loftaanlillesjon.se

Löftaån och Lillesjön.


Mellersta Stensån FVO

www.stensanslaxfiske.se

Stensån sträckning; ca 10 km – från E6 någon kilometer norr om Östra Karup upp till Dönaredalen sydväst om Våxtorp.


Nedre Stensåns FVO (Skåne och Halland)

http://stensån.se/

Strax öster om Båstad. Sista sträckan av Stensån innan mynningen ut i havet. En sträcka med omväxlande snabba och långsamma partier. Fisket är framför allt inriktat på lax och havsöring. Även fiske i den närliggande Öresjön.


Simlångsdalens FVOF

Erbjuder fiske i bl.a Gyltigesjön, Töddesjön, Simlången, Brearedssjön och del av Fylleån mellan Brearedssjön och Marbäck. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Smedjeåns FVO

http://www.smedjean.se/

Smedjeån och Edenbergaån i södra Halland. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Tjärnesjöns FVOF

http://tjarnesjon.se

Fiske på bl.a abborre, braxen, gädda och mört. Båtuthyrning. En av Hallands största sjöar. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Toftasjön och Torvsjöns fiskevårdsområde

http://www.toftasjonotorvsjonsfvo.se/index.htm

Put&take-fiskevatten belägna 1 mil Öster om Halmstad ut med riksväg 25.


Viskan Markägarförening TVÅ

http://kullagardsfiskaren.se/

Del av Viskan från Kullagårdsbron i Veddige till Åsbron i Derome. Fiske på lax, öring, gädda, abborre m.fl. Fiskekort genom bl.a iFiske.se.


Vänneåns FVO

Område i sydöstra Halland och sydvästra Småland. Består av Vänneån samt ett femtontal sjöar. Området är glest befolkat och delvis ren vildmark, med både älg och rådjur. Fiskeplatserna är välskötta och vid flera av sjöarna finns badplatser, grillplatser, fina strövområden och möjlighet att hyra båtar. En intressant vildmarkssjö är Ljungsjön, där det enbart finns öring och (röding). Ett lämpligt utflyktsmål för hela familjen är Össjöasjön med långgrund sandstrand, omklädningshytter, grillplats och bra parkeringsmöjligheter. I Vänneån finns både vild och utplanterad öring. I området ingår även Grysshultasjön med fint gädd- och abborrfiske.


Ätrans nedre FVO

http://www.vessigebro.se/

Fiske i Ätran från bron i Vessigebro, till bron över gamla E6 i Falkenberg.


HÄLSINGLAND


Alfta FVOF

www.alftafvof.se

Förvaltar 104 sjöar större än 1 ha, 17 sjöar mellan 100- 1500 ha samt ett stort antal strömmande vatten av varierande storlek. Det största av dessa vattendrag är Voxnan. Det för fiskare kanske mesta kända är nog den mytomspunna ”Svartån”, kartans Flaxnan. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Arbrå Fiskevårdsförening

http://www.arbrafvf.se/

Med bl.a fiske i Ljusnan, men även i flera olika sjöar: Snaten, Bjärken, Brickörvattnet, Bodsjön, Flästa – Örvatten, Lillsjön, Stugsjön, Vrången, Grossjön, Gäddsjön, Öjungen, Acktjärn. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Arbrå Östra Fiskevårdsförening

http://www.arbraofvf.se

Bland våra många goda fiskevatten vill vi särskilt framhålla Ränningen. En ”vildmarksjö” intill bebyggelsen med vindskydd, kastbryggor och handikappbrygga. Bilväg efter sjöns ena sida. Kontinuerlig utsättning av större regnbåge och öring. Dalån är en fin opåverkad öringså. Sedan finns det också några trivsamma mindre tjärnar med inplanterad öring. Även fiske i Ljusnan där sjön Orsjön ingår.

Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Bjuråker-Norrbo FVO

http://www.bjuraker-norrbo-fvo.se/

Området omfattar Svåga älv, Dellensjöarna och flera andra åar, sjöar och tjärnar. Här finns bland annat röding, öring, regnbåge, harr, sik, abborre, gädda, ål, lake, sutare, ruda m.fl.

Bjuråker-Norrbo FVO har som målsättning att kunna erbjuda ett fiske av god kvalitet. Fiskekort genom bl.a IFIske.se.


Bollnäs Fiskevårdsförening

http://www.bollnasfvf.se/

Bl.a fiske i Ljusnan, Bollnäsströmmarna. Fiskekort genom bl.a IFIske.se.


Finnmarkens FVO

http://www.finnmarken.info
http://welcome.to/finnmarken

Fiskeområde i gränsområdet mellan Dalarna och Hälsingland. Med bla. Voxnan, Voxnansjöarna, Jättsjön, Tandsjön m.fl.


Forsa FVOF

Facebooksida

Förvaltar och driver fisket inom Forsa fiskevårdsområde. Området erbjuder fiske i sjöar, rinnande vatten samt put and take-tjärnar. På denna sida kommer föreningen regelbundet att informera om vad som händer i föreningen, till exempel aktuella datum för premiärfiske, isättning av fisk och datum för fiskevårdande insatser. Kontakta gärna föreningen om ni har önskemål eller frågor.


Färila FVO

http://www.farilafiske.se/

Med bl.a fiske i Ljusnan. Även fiske i Skålsjöområdet, sjöar med bestånd av abborre, gädda, regnbåge och öring.


Gnarps Fiskevårdsområde

http://www.fiskaignarp.just.nu/

Bl.a Gnarpsån, Herrgårdstjärn, Åstjärn, Uppgårdstjärn samt Igeltjärn.


Gruvbergets FVF


Hanebo-Segersta FVF

http://www.kilafors.nu/fiske/

Stort fiskeområde som erbjuder fiske i flera sjöar och strömmande vatten. Fiske i bl.a Bergviken på bl.a storgäddor och i Ljusnan efter öring, gädda, gös och lake. Även Put & take-fiske i flera sjöar. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Harmångers Fiskeområde

http://www.fiskeiharmanger.se

Bl.a Harmångersån. Området innehåller sjöar, tjärnar och strömmande vatten, alla med god tillgång på fisk. Du hittar många av de mest populära sportfiskearterna hos oss: havsöring, regnbåge, öring och harr men naturligtvis även gädda och abborre plus en rad andra arter. Vattnen passar utmärkt för flug- och spinnfiske men även mete och olika former av vinterfiske. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Ilsbo FO

http://fiskaiilsbo.brinkster.net/

Bjärtsjön, Igeltjärn, Holsjön, Kyrksjön och Sävsjön.


Järvsö FVO

http://www.jarvsofvo.se/

Välkommen till våra fiskevatten – och god fiskelycka! Inom Järvsö fiskevårdsområde finns många möjligheter till trevliga fiskeupplevelser. Vår del av Ljusnan bjuder på spännande fiske efter många fiskarter. Öring och harr i Edeforsen, bra fiske efter gädda, abborre och gös i den lugnflytande delen. Gräningen är väl känt som bra fiskevatten där vi regelbundet sätter ut fångstfärdig fisk. Ljussjön är en pärla för flugfiske efter vild harr och öring. Vårt mest lättillgängliga ädelfiskevatten är Kramstatjärn, där vi sätter ut regnbåge regelbundet. Vi hyr ut båtar i de flesta av våra intressantaste vatten. Fisket efter gädda och abborre håller också bra klass inom fiskevårdsområdets många skogstjärnar- och sjöar.


Jättendals FVO

Martjärn, Bälingsön, Jättendalssjön, Opptjärn, Storsjön, Edsmyrån m.fl. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Kårböle FVO

Bl.a fiske i Ljusnan och Ängraån.


Ljusdals Fiskevårdsområde

http://ljusdalsfvo.se/

Bl.a fiske i Ljusnan.

Inom Ljusdals fiskevårdsområde finns många möjligheter till trevliga fiskeupplevelser. Vår del av Ljusnan bjuder på spännande fiske efter både öring och harr. Svartsjöområdet är väl känt som bra fiskevatten där vi regelbundet sätter ut fångstfärdig fisk. Örasjön är en pärla för flugfiske efter vilda öringar, där det också går att hyra en båt. Fisket efter gädda och abborre håller bra klass inom fiskevårdsområdet.

Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Loos-Hamra Fiskevårdsområde (även i Dalarna)

http://www.loos-hamrafiske.se/

Voxnan, Loån, Håvaån. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Mo FVOF

http://www.mofiske.se/

Sjöar inom området är: Florsjön, Bocksjön, Stora Örtjärn, Lilla Örtjärn, Acktjärn, Igeltjärn Kyrkbyn, Igeltjärn Näset. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Nordanstigs Fiskevårdsområde

Består av 6 fiskeområde: Hassela Fo, Gnarps Fo, Bergsjö Fo, Jättendal Fo, Ilsbo Fo och Harmångers Fo.


Ovanåkers FVOF

http://ovanakersfvof.se/

Fiske i bl.a Voxnan, Värasen, Loftssjön, Björatjärn, Ol-Anderstjärn, Bergsbosjön. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Ramsjö FVO

http://www.laget.se/

Över 150 olika vatten att välja emellan för fiske.


Trönö Fiskevårdsförening

http://www.tronofiske.se/


Trönö-Norrala Fiskeområdesförening


Undersviks Fiskevårdsförening

http://www.ufvf.se/

Del av Ljusnan med fiske på gös, gädda och öring. Populära put-and-take-vatten Abborrtjärn-Åltjärn-Bergtjärn. Bilväg fram, vindskydd, eldplatser, kontinuerlig utsättning av öring och regnbåge. Simeån med riklig tillgång av öring, två fisketrappor. Övriga vattensystem med god tillgång av gädda och abborre. Fiskekort bl.a genom bl.a. IFiske.se.


Voxna Norra FVF

Fiske i bl.a Voxnan, Sandsjön, Grycken, Gryckån, Ljustjärn, Loån, Långsjön, Mackskalaflugen, Norra Nissjen, Nöungen, Regnsjön, Stora Gillingen, Stora Nissjen, Östra Nissjen.


Voxna Södra FVF

Voxnan, Galttjärn, Finnstugeströmmen, Kallbergsån, Pålsjön, Pålsjötjärnen, Råttjärnasjön, Räkasjöarna, St Båtsjön, Sälmsjöarna, Sälmån, Vitaspen, Övre Hammaren, Övre Tälningen.


Ytterhogdals FVO

http://www.ytterhogdal-fiske.se

Fiskevårdsområde i nordvästra Hälsingland, bjuder på sjöfiske efter främst öring, gädda, abborre, sik och lake. Bl.a Ljusnan.


HÄRJEDALEN


Bruksvallarna Kortfiskeområde

Med bl.a fiske i Ljusnan, Funäsdalssjön.


Tännäs – Funäsdalens FVO

Fiskevårdsområde i västra Härjedalen. Omfattar över 70 olika fiskevatten (6st bara för flugfiske), med ett mycket varierande fiske. Området erbjuder ett bra och varierat fiske efter abborre, harr, öring, röding och gädda både vägnära och ensligt, vad man än föredrar.


Glissjöberg-Mosätt fiskevårdsområde

http://glissjoberg-mosattfiske.zoomin.se/

Med bl.a Lofsån, Ljusnan, Botvasslan, Svegsjön, Veman. Området erbjuder fiske av sik, harr, abborre och gädda i övre delarna av Svegssjön. I Ljusnan med sina forsar och lugn, kan man fånga storöring och harr. Albintjärn har en tillgänglig brygga. Tjärnen är belägen intill riksväg 84 vid Vembron. En bäver i arbete kan du få uppleva både i Ljusnan och Veman. Lofsen rinner genom björn- och viltrika skogsmarker där du kan fånga öring och harr. Fint flugfiske är det i Veman, Ljusnan och Lofsån kring midsommar, då kläckningar av dagsländor burkar vara som störst. I tjärnar och sjöar fiskar du med mask, spinn, drag eller jigg. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Hede Fiske Samfällighetsförening, Hede FVO

http://www.fiskeihede.se/

Fiske i Hede med ett trettiotal fiskevatten, bl.a. Ljusnan. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Hedevikens Fiskevårdsområdesförening

Länk till mer info

Fiskeområde i mellersta Härjedalen, bl.a med fiske i Ljusnan och Vikarsjön. Fisket inom Hedevikens FVO är mycket varierat, och det går utmärkt att fiska året runt. Januari-april röding i Rörsjön, Tumsjön och Gulbergstjärn (med dagkort eller veckokort). Trollingfiske i Vikarsjön maj-Ljusnan (öring 7,3 kg och gäddor över 10 kg). Abborre och gädda juli-september i Ljusnan med sjöar. Harrfiske i Ljusnan augusti-oktober. Rödingfiske i Källsjön och Näsbergstjärn november-april. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Hån Vemdalens FVO

www.vemdalsfiske.se/

Området erbjuder varierat och välskött fiske i både fjäll som skogslandskap. I både sjöar som tjärnar och fina strömvatten. Bl.a fiskesträckor i Veman. Sju tjärnar med utplanterad laxartad fisk (put & take) finns också inom området; Storvåndtjärn, Bergtjärn, Rundstenstjärn, Hanakamtjärn, Järpbäcksdammen, Varggranstjärn och Oxsjön. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Linsell-Ransjö FVO

www.linsell.se

Bl.a Ljusnan, Valmen, Linsellsjön och Rånden. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Lillhärdals FVO

www.fiske-lillhardal.se

Lillhärdal är ett av Sveriges största fiskevårdsområden, stort som Blekinge. Härjeån är det vattendrag som går i stort sett genom hela området och tillsammans med biflöden och bäckar finns det över 22 mil strömmande vatten. Utöver Härjeåsjön, Stensjön, Smedjemorasjön, Rottensjöarna och Orrmosjön finns det ytterligare ett trettiotal mindre sjöar och ett stort antal tjärnar. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Ljungdalens FVO

http://www.ljungdalen.com

Bl.a Ljungan, Nedre Skärvagen i Skärkdalen, Öjön, Stortjärn, Viksjön.

Ljusnedalens FVO

Med bl.a fiske i Ljusnan, Mittån.


Lofsdalen-Glöte Fiskevårdsområde

http://www.fiskailofsdalenglote.se/

Område i mellersta, västra Härjedalen. 50 000 hektar med mestadels orörd natur med möjligheter till fiske, vandring, bär- och svampplockning.

Inom området finns många sjöar, småtjärnar och rinnande vatten som inbjuder till spännande fisketurer. Här nappar öring, röding, harr, abborre, gädda och lake. Fiske i bl.a. Lofssjön, Glötessjön, Lofsån och Glötån.


Långå FVOF

http://www.langafisket.se

Långåfisket™ erbjuder varierande fiske av mycket hög kvalitet med naturliga fiskbestånd av öring, röding, harr och sik. Finns även gädda, abborre och regnbåge. Fiskevårdsområdet omfattar fem kvadratmil fjällnära natur- och vildmarksområden. Strömfiske bl.a. i Mittån, Ljusnan, Anån, Gruckån och Rändån. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Messlingens FVO

http://www.messlingen.se/Fiskevaardsomraade.htm

Med bl.a Messlingen, Mittån.


Ransundets FVO

http://www.ransundet.nu/

Fiske i bl.a Rånden, Ransundssjön, Storrassen, Spjuttjärn, Gallerötjärn och Långsjön. Fiskevårdsområdet består av 15 sjöar och tjärnar som ligger både i skogs- och fjällmiljö med mycket vackra vyer. Sjöarnas fiskebestånd består i huvudsak av röding och öring. Dessutom finns det ca 12 km bäckar och åar med öringfiske. Ransundets FVO är ett område som är lika bra sommar som vinter. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Råndalens FVO

http://www.randalen.se/fiske.htm

Fiske i Leveråstjärnen, Översjön, Yttersjön, Puttjärnarna, Hammarsjötjärnen, Råndan, Lill-Råndan, Rosslan och Vasslan.


Storsjö FVO

Ett av Jämtlands största fiskevårdsområden. Fiskemöjligheterna är många och varierande. I området finns fler än 50 sjöar och över 2 mil vilda strömmar med grov harr och långvandrande storöring. Storsjön, Ljungan, Västra Rotsjön, Mellersta Rotsjön, Björnsjön, Björnhåbergstjärn, Svantjärn.


Sveg-Herrö Fiskevårdsområde

http://www.svegherrofvo.se/

Med bl.a Svegsjön, Lofsån, Härjån, Veman, Ljusnan, Ol Ols-ån, Låddan, Solnan, Hocksjön, Öratjärn, Hundtjärn, Abborrtjärn (Slaskhinken), Stråsjön, Bränntjärn, Musloken, Valltjärn och Storsvälttjärn. Regnbåge kan man fiska i Svarttjärn och Digertjärn. Fiskekort bl.a genom IFiske.se


Ytterbergs Fiskevårdsområde

http://www.harjedalensturistbyra.se/sveg/fiske-i-ytterberg

Erbjuder dig ett rikt utbud av varierande fiske, strömfiske, bäckmete, spinnfiske, vanligt mete. Det finns öring, harr, röding, abborre, gädda, mört, regnbåge. Flera iordningsställda rastplatser (gapskjul) finns vid våra vatten. Gapskjulen är försedda med eldplatser. Två tillgängliga bryggor finns efter Norrälven och vi planerar att fortsätta denna utbyggnad med anpassade rastplatser för personer med funktionshinder.


JÄMTLAND


Anjan-Gråsjöns FVO

Ett omväxlande område, omfattande sjöar som Gråsjön och del av Kallsjön och Anjan, samt småvatten, framförallt på Anjeskutans sydöstra del. Små strömmande vatten som Gråsjöån, Segerån och Striån. Fiskarter: Öring, Röding.


Anvikssjöns FVO

Anvikssjöns fiskevårdsområde sträcker sig från Pilgrimstad i norr till bron vid Revsund i söder och utgörs till största del av Revsundssjön. Fiskevårdsområdet innefattar även fiske i sjön Svänglingen och Hållborgsån. Här finns de flesta av de fiskar som förekommer i norrländska sjöar och älvar.

Tillgänglighet: Anvikssjön är på många platser lättåtkomlig med bil.
Vindskydd är utsatta på flera platser. Campingplats vid Gästisviken. Pilgrimstads båthamn erbjuder sjösättningsplats, även för större båtar.


Bakvattnets FVO

Stora Bakvattnet med fiske på röding och öring. ca 110 km nordväst om Östersund, utefter väg 689. Fiskekort genom bl.a IFiske.se, finns även det sk. Fiskevägenkortet genom IFiske.se.


Bispgårdens FVOF

Erbjuder fiske i bl.a Tärsjön (öring, röding), Järån, Järsjön, Ödingen.
Fiskekort säljs av bl.a. av: IFiske.se.


Björkvattnets FVO

http://www.bjorkvattnet.se

Består dels av sjön Björkvattnet och åtta tjärnar. I vattnen finns nästan uteslutande öring och röding, samt ett mindre bestånd av bäckröding i sjön Björkvattnet. Vid såväl sommar och vinter är fisket gott. Under vintern är som väntat den vanligast förekommande fångsten röding. Röding går att få även på, sommaren, även om öring är mer vanligt. Fiskevårsområdet lämpar sig väl för både flugfiske, mete och fiske med spinnare eller wobbler, med eller utan båt. Båtar går att hyra i byn.


Bodsjöns FVO

http://www.bodsjobygden.se/

Området ligger ca 5 mil sydost om Östersund och ca 3-5 mil väster om Bräcke. Omfattar sjöarna Bodsjön, Pån, Fageråssjön, Vaxsjön, Mellsjön, Djupsjön och Sjulsjöarna. Den berömda Herrevadströmmen ingår i området. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Bonäset, Risnäs och Äspnäs Samfällighetsförening

Norr om Strömsund. Erbjuder fiske i Ströms Vattudal, ett stort vattensystem i norra Jämtland. Här erbjuds även bra fiske i ett mindre antal åar och tjärnar. Bodflotjärn, Lill-Allvattnet, Lilltjärn, Nordbotjärn, Skarvsjön och Spettnästjärnarna. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Börtnans FVOF

http://www.skalan-bortnan.org/

Bl.a sträckor av Ljungan.


Dammåns FVO

www.fishersguide.com

Dammån, klassiskt storöringvatten.


Digerlemmarnas fiskevårdsområde

http://www.digerlemmarna.com/

8 sjöar med ädelfisk och ett antal öringbäckar med en sammanlagd längd av 20 km. Även tjärnar och sjöar med gädda, abborre och mört.


Dravsjöns FVO

Skogssjöar: Drevtjärn, Stora och Lilla Dravsjön. Sjöfiske från båt. Fiskarter: Harr, Sik, Abborre, Mört, Lake, Gädda.


Duveds FVO

www.fiskaiduved.se/

Indalsälven. Moen och Greningen endast vinterfiske. Strömmande vatten sommartid. Pimpelfiske i fjällsjöar.


Finningens KFO

Ett litet, ganska svåråtkomligt vildmarksområde, med ett antal små fiskevatten. Största sjön, där det också finns mest fisk, är Finningen.


Flåsjöns FVOF

Nordväst om Strömsund, inom både Jämtland och Ångermanlands landskap. Fiske i både tjärnar, sjöar och strömmande vatten, totalt över 50 sjöar och åar. Största fiskevattnet är Flåsjön lämplig för trollingfiske på röding och öring. Bra harrfiske i Fånån. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Fröåtjärns FVO

Fröåtjärn ligger mycket vackert, med storslagen utsikt mot Åreskutan. I tjärnen finns ett gammalt fint bestånd av orörd röding. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Fullsjöns FVOF

Helgevattnet, Fullsjön med bra besånd av öring, abborre. Båt finns att hyra i Helgevattnet. Fint ispimpelfiske och flugfiske från båt eller flytring kan rekommenderas sommartid. Öratjärn erbjuder put & take-fiske. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Fågelbergets FVO

http://www.fagelberget-fiske.se/

Område öster om Gäddede inom Ströms Vattudal. Erbjuder fiske i ett naturskönt och fjällnära vildmarksområde med naturligt fiskbestånd av öring och röding i 27 vatten. Fiske i bl.a Fågelsjön, Klingervattnet, Israelvattnet, Lillvattnet, Zakrisvattnet. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Föllinge – Kyrkslätts FVO

Hårkan (med bl.a Lövsjöströmmen) Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Gesundens FVO

www.gesundensfvo.se

Erbjuder fiske i bl.a Gesunden, Mjösjön, Sittsjön, Sittån, Butjärn m.fl. Bl.a Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Gimdalens Fiskevårdsområde

http://www.gimdalensflugfiske.se/


Granboforsens FVO

Del av Indalsälven, strax nerströms Krokom. Reglerat område i Indalsälven nedströms Kattstrupeforsen. Fiskekort (Fiskevägenkortet) bl.a genom IFiske.se.


Grimnäs-Landsomfjärdens FVO

Området största vatten är norra delen av Revsundssjön (Grimnäsfjärden, Landsomfjärden. Ett varierat utbud av fisk där det mesta förekommer. Holmsjön med bestånd av röding, öring och abborre är undantagen (särskilt fiskekort säljs).


Gräpplingens SFF

Fiskevattnen består av ett system med flera mindre fjällsjöar. Myrmark, björk- och granskog omger sjöarna och inramas med vackra fjäll; Åreskutan i norr, Bunnerfjällens toppkammar i väster och de närbelägna Renfjället, Grofjället och Hållfjället. Säkraste sättet att få fisk är med spinnspö eller dragrodd. Hyr man båt är trolling oftast en bra metod. Med trolling i Hensjön är det inte ovanligt att fånga öringar mellan 1,5-2 kg. Bästa fisket är morgon och kväll.


Gruckarnas FVF

Sjöarna Ytter Grucken och Övre Grucken, på gränsen mellan Jämtland och Härjedalen. Mellan Åsarna och Ljungdalen. Även fiskesträckor i Ljungan.


Gunnarvattnets FVO

http://www.hotagen.com/agunnarvattnetsfvo1.html
http://biphome.spray.se/bjorn.sahlstrom/fiske/fvo/gunnarvattnets-fvo.html

Här finns vatten med naturbestånd av öring och röding i fjällnära miljö. Området erbjuder sjöfiske i Gunnarvattnet och Rörsjön, strömfiske i Gunnarvattsån och fiske i tjärnar vid Hotagsfjällen. Stortjärn och Lilltjärn är lämpliga för mete av öring sommartid eller pimpelfiske av röding som kan nå vikter av några hekton. Områdets tjärnar bjuder på trevligt spöfiske efter öring, t ex Fisklösen, trots namnet en liten pärla och kommunens enda vatten där bara flugfiske är tillåtet. Fiskekort (Fiskevägenkortet) bl.a genom IFiske.se.


Gysens FVO

Sjösystemet Gysen med Gysån. Fiskekort (Fiskevägenkortet) bl.a genom IFiske.se.


Gåxsjön-Storåns FVOF

Område ca 80 km nordöst om Östersund. Området har varierande fiskemöjligheter i sjöar och strömmar. Storån med 20 km lättillgängligt strömvattenfiske. Gåxsjön med fiske på grov öring, harr och sik. Många tjärnar med abborre, mört och gädda. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Handsjöns FVOF

www.handsjon.se

Område strax öster om Åsarne, bl.a fiske i Ljungan.
Storgäddans hemvist (510 ha) är belägen i Ljungans huvudgren i Jämtland. Området är inbäddat i skogslandskap med små tjärnar, bäckar samt sjösystem. De flesta fiskevattnen är mycket lättåtkomliga för såväl storfiskare som för barnfamiljer. Pimpelfisket efter röding på vårvintern eller den ljusa sommarnattens öringhugg i Långtjärns klara källvatten är en naturupplevelse som består.


Handölsdalens Sameby

Renbetsfjällen, som omfattar större delen av fjällområdena i Jämtland och Härjedalen, utgör samernas så kallade året-runt-marker för renskötsel i Jämtlands län. Fisket i huvuddelen av vattnen inom renbetesfjällen förvaltas av länsstyrelsen. Ett stort antal av dessa vatten, som omfattar såväl tjärnar och sjöar som strömmande vatten, är upplåtna för handredskapsfiske (sportfiske).


Handöls Skifteslag SFF

http://www.hssf.se/

Erbjuder närfiske efter öring och röding i sjöar och strömmande vatten. Fiskevattnen ligger i nära anslutning till storslagna fjäll – Snasahögarna- Bunnerfjällen m fl. Delar av Enan, Dragsån och Handölan finns inom området. På Södra Rensjön kan man vinterfiska med god chans till grov öring och röding. Fiskarter: Öring och Röding. För fisket i Ånnsjön finns fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Helgesjöns FVOF

Sjöfiske. Reglerad sjö inom Åre kommun. Lämpligast är fiske från båt. Fiskarter: Sik, gädda, abborre, harr och öring. Båtar finns att hyra. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Hensjön-Henåns FVO

Hensjön är en lättåtkomlig fjällsjö belägen 550 m.ö.h i våtmarksfjällskog vid Edsåsdalen. Henån rinner ur sjön och flyter ca 8 km ner till Indalsälven (del som kallas Undersåkersälven). Fiskarter: Röding, Öring. Båtar finns att hyra till Hensjön. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Hissmofors FVO

Bl.a sträcka i Indalsälven från Storsjöns utlopp och 3,5 km nedströms. Fiskekort (Fiskevägenkortet) bl.a genom IFiske.se.


Hovermoån-Högåns FVOF

6 mil sydväst om Östersund


Hungesjöns FVOF

Omfattar sjöarna Hungesjön, Mehungen, Brehungen, Strången Rocksjön och Björnsjön. I dessa sjöar finns det abborre, gädda, öring, harr, sik, lake och mört. Fiskeort genom bl.a IFiske.se.


Huså-Smedjevikens FVO

http://www.husafiske.se/

Området har ett varierat utbud av fiskemöjligheter i både fjäll- och skogslandskap. Det finns 12 tjärnar, 4 åar, några bäckar samt en del av Kallsjön.


Håckrens FVO / Håckrens Kortfiskeområde

http://www.hackrenfiske.se

En två mil lång reglerad sjö, Håckren. Djupsjöarna och Rullån Även ett stort antal tjärnar och mindre åar i fjällmiljö. Håckrenmagasinet. Regleringsmagasin med mycket god tillgång på röding och harr samt en del öring i Rullån och småtjärnar. I Håckrenmagasinet pimpelfiskar man vintertid med blänke och maggot på kroken. Bästa fiskeplatserna finns i övre delen av magasinet och ner mot regleringsdammen. Under sommaren gäller båt och långdrag. Avgörande för fångst är väder och vind, och fiskens huggvilja. Fiske från land är bäst på försommaren i anslutning till harrens lek. För sportfiske i tjärnarna lämpar sig haspel och flugspö bäst, men det är även tillåtet att fiska med mask. Koppar och mörka spinnare är gångbara beten. I merparten av tjärnarna förekommer enbart öring. I Djupsjöarna, Rörtjärnen, Bäverdammen och Uttertjärn finns dessutom röding. I Karl-Evens tjärnen finns bäckröding. Fisket i Rullån är bäst vid högre vattenstånd på försommaren. Hela området söder om magasinet är vildmark med en unik natur. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Hällesjö fiskevårdsområde

http://www.hallesjofishing.se/se

Ca 10 mil väst Sundsvall. Ca 15 km syd om Kälarne. Fiskrika vildmarkssjöar. Farbara med båt från Gransjön, genom Hällsjön, Trossjön, Bodsjön och till den 6 km långa Lungsjön som tack vare Kvarnån, som rinner ut i Gimån, har ett fint öringsbestånd. Rastplatser med vindskydd längs den 2 mil långa sjöfärden. Här finns gädda, abborre, mört, braxen och sik. Förekomst av storöring, harr, ål och lake. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Hällån-Hållstaåns FVOF

https://www.facebook.com/groups/546785835367402/

Fiskeområde mellan mellan Brunflo och Pilgrimstad utmed väg E-14. Fiske erbjuds i bl.a  Gårdstjärnen med regnbåge ochr öding. Holmsjön med regnbåge och öring. Plus ett 20-tal vatten med populationer abborre, harr, gädda, mört och sik. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Jormvattnets FVO

http://www.jormvattnetsfiskecamp.se/


Juvulns KFO

Sjön Juvuln. En reglerad och fjällnära sjö med bra och naturliga bestånd av röding, öring och harr. Finns även mindre populationer av abborre, lake och kanadaröding. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Kall-Kyrkslätts SFF

Området har varierat utbud av fiskemöjligheter i både fjäll- och skogslandskap. Efter en 6 km lång bilväg ligger Häggsjön med en stor satsning på utsättning av öring. Efter ca 50 min vandring från bilvägens slut ligger sju tjärnar inom en omkrets av 2 km med öring och röding. Kallsjön lämplig för trollingfiske.


Kalls Sameby

Fisket i huvuddelen av vattnen inom renbetesfjällen förvaltas av länsstyrelsen. Ett stort antal av dessa vatten, som omfattar såväl tjärnar och sjöar som strömmande vatten, är upplåtna för handredskapsfiske (sportfiske). De upplåtna vattnen erbjuder ett fiske som baseras på naturproducerade bestånd av främst öring, röding och harr i såväl lättåtkomlig lågfjällsmiljö som mer avlägset belägna högfjällsvatten.


Landösjöns FVO

http://www.landosjon.se/

Erbjuder fiske i Landögssjön, Åkerån och Långan.


Laxsjö FVOF

Området nordöst om Föllinge som bjuder på fiske i åar, sjöar, tjärnar med god tillgång på öring, röding och harr. I Laxsjön finns även bestånd av gädda och abborre. Även put&take vatten med isättningar av laxartad fisk. Fiskevatten inom området: Stortjärn, Västra Harvattnet, Östra Harvattnet, Lilltjärn, Storån, Hökvattsån, Laxsjön och Sjötjärn. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Laxvikens FVO

Området ligger ca 85 km norr om Östersund.
Med bl.a Hotagensjön, Hotagsströmmen och Hårkan.
Stora och Lilla Kungsvattnet, Lillvattnet, Gransjön, Gammalålviktjärnen, Hotagensjön. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Lidsjöbergs FVO

http://www.lidsjobergsfvo.se/

Området ligger i norra Jämtland vid byn Lidsjöberg Fyra större vatten där Gärdsjön dominerar och i vilken man med fördel kan trolla efter grov öring. Sedan finns bl.a. Gärdvattnet, Zakrisvattnet och Lidsjön. I den sistnämnda fångas rejäla rödingar på ismete. I övrigt finns det ett femtontal mindre vatten där man kan fiska främst röding och öring. Vill man ha strömmande vatten finns Storån som sträcker sig ca 1200m mellan Gärdvattnet och Gärdsjön. Titta gärna in på föreningens hemsida för närmare information om deras fiskevatten. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Liten Västra fiskevårdsområde

Området som ligger i närheten av orten Järpen. Erbjuder fiske i den västra delen av sjön Liten samt Åreälven upp till Ristafallet en sträcka på ca 7 km. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Litsbygdens FVO

Fiske i Indalsälven, Hårkan.


Långsåfisket

Läs mer under info om Långsån.


Medstugans SFF

Området erbjuder fiskemöjligheter i fjällnära landskap. I strömmande vatten (Medstuguån och Asån) och tjärnar Stora och Lilla Asåtjärn. Vintertid även pimpelfiske i Medstugusjön. Fiskarter: Öring, Röding.


Mörsils FVO

Området erbjuder fiske i Indalsälven. Älven är inom området uppdämd genom Mörsils kraftverk. Vattnet är svagt strömmande. Intressanta älvsträckor är den genom kraftverksbygget utgrävda Lägerströmmen samt sträckan nedströms sjön Liten. Hela älvsträckningen är mycket lättillgänglig.


Nedre Långans FVO

www.nedrelangan.com

Läs mer om Långan här. Fiskekort (Fiskevägenkortet) bl.a genom IFiske.se.


Nedre Hårkans FVOF

Fiske i Hårkan.


Nedre Ammeråns FVO

http://www.ammeransfiskecamp.se/

Förvaltar de sista 30 km av Ammerån.


Njaarke Sameby (Sösjö)

Fisket i huvuddelen av vattnen inom renbetesfjällen förvaltas av länsstyrelsen. Ett stort antal av dessa vatten, som omfattar såväl tjärnar och sjöar som strömmande vatten, är upplåtna för handredskapsfiske (sportfiske). De upplåtna vattnen erbjuder ett fiske som baseras på naturproducerade bestånd av främst öring, röding och harr i såväl lättåtkomlig lågfjällsmiljö som mer avlägset belägna högfjällsvatten.


Norensjöarnas FVO

Fiske erbjuds i sjöarna Östra Noren, Västra Noren och Lövstaströmmen (Indalsälven). I området finns mest öring och röding. Fiskekort bl.a genom Fiskekort.se.


Näcktens FVO

Sjön Näckten (Näkten), söder om Östersund, fjällvattensjö med bra bestånd av öring, finns även abborre, sik, harr, lake, röding och gädda. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Ockesjön-Kvissleströmmarnas FVO

http://kvitslefiske.se/
www.ocke-kvitslestrommarnas-fvo.se/

Vildmarksvatten i närmiljö. Ett av Sveriges bästa harrvatten. 500-700 storöringar passerar strömmarna årligen. Vattendraget är korttidsreglerat var uppmärksam på att vattenståndet kan variera. Fiskarter: Harr, öring, sik.


Ottsjö FVO

http://www.ottsjo.com/fiske/

Vålådalen. Ottsjön, Offsjön, Hustjärn, Järvtjärn, Storån, Sätterån, Skårrån. Området bjuder på ett varierande sportfiske i fjäll- och vildmarksmiljö. Från mete i mindre åar och bäckar till fint flugfiske i strömmande vatten. Ottsjön bjuder på ett bra fiske från båt och fint röding- och öringfiske på isarna. Sommar: långdragsfiske på Ottsjön, flugfiske i Storån eller Hustjärn efter röding, öring och harr. Vinter: pimpelfiske på Ottsjön efter röding, öring och lake.


Revsunds Södra Fiskevårdsområde

http://fiskeinfo.natureit.se/node/452

Revsundssjön bjuder på ett mycket varierande fiske. Revsundssjön har många intressanta tillflöden där fisktillgången tidvis kan vara mycket god. Mindre sjöar och tjärnar finns i skogslandskapet, de flesta med ett spännande fiske i en rofylld miljö.


Ringvattnets FVOF

Område ca 3.6 mil norr om Strömsund. Erbjuder fiske i Storvattnet (Stor-Ringvattnet), Lillvattnet (Lill-Ringvattnet), Gårdstjärn, Sagda, Lillsagda, Kroktjärnen, Kvavtjärn, Långtjärn, Grästjärn, Botjärn, Svarttjärn, Ytterbergmyrtjärn, Dödmantjärn. Bestånd av abborre, gädda, mört, öring, sik, lake m.fl. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Risede FVOF

Strax norr om Lidsjöberg och väg 342 från Strömsund. Inom området finns 4 sjöar och ett 30-tal tjärnar, i samtliga vatten finns öring, röding och i vissa även abborre. Riseden är utomordentligt flugfiskevatten där öring av varierande storlek kan fås. Strömvatten: Risedeån, Jougaån med fiske på öring. Fiskevårdsområdet gränsar i väster mot Jougdadalens naturreservat. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Rätans FVO

http://www.ratansbygden.se/

I sjöarna och tjärnarna är det i huvudsak öring, sik, abborre och gädda. I Mullbergstjärn finns även röding. Nästelströmmen är ett förnämligt harrfiske- vatten men även grov öring förekommer. Öringfisket i röjån är attraktivt. För att förstärka öring och harrfisket bedrivs inom området omfattande fiskevårdsarbete baserat på lokalt bestånd. Bra strömmande vatten i Nästelforsen (Ljungan), Kvarnån, Röjån.


Rörvattnet-Skogsjö FVO

http://www.hotagen.com/crorvattnetskogsjofvo.html

Ligger i gränslandet mellan fjäll och skog, vilket skapar en inspirerande miljö för fiske och andra aktiviteter. Området erbjuder bl a sjöfiske i Rörvattnet, Lillkingen och Storkingen, strömfiske i Ansättån och Grubbdalsån samt en mängd fiske i tjärnar både i skogslandet och nära fjällen som t ex Nedre lilla Stensjön. Fiskekort (Fiskevägenkortet) bl.a genom IFiske.se.


Sandvikssjön – Edforsens FVOF

Området omfattar Sandvikssjön och denna sjöns utloppsström Hårkan med Edsforsen, Näsaforsen.


Skålans FVO

http://www.skalan-bortnan.org/

Skålans fiskevårdsområde (SFVO) utgörs av fiskevatten i Ljungan med omnejd i anslutning till byn Skålan.


Solberg-Vikens FVO

Med bla fiske i Ammerån, även fiske i sjöar och tjärnar.


SRG Ånnsjöns Fiske (Samrådsgruppen Ånnsjöns fiske)

Sjö i fjällmiljö. Bra fiske och ett rikt fågelliv. Fiskarter: Öring och röding


Storliens Jakt & Fiskeområde

Området har ett varierat utbud av fiskemöjligheter i fjällandskap. För familjer finns lättåtkomliga sjöar och tjärnar. Fiskarter: Öring, Röding.


Stor Mjölkvattnets FVO

Stor Mjölkvattnet ligger i en vacker fjällnatur i regleringsområde. Fiskarter: Öring, Röding.


Storsjön-Bergs FVO

Erbjuder fiske i bl.a Storsjön i Östersund. Fiskekort till Storsjön säljs bl.a genom IFiske.se.


Storsjön-Krokom FVOF

Erbjuder fiske i bl.a Storsjön i Östersund. Området omfattar de nordliga stränderna och 0,3km ut från stränderna inom Krokoms kommun, även Åssjön ingår in till Frösöbron i Östersund och utloppet vid Dvärsätt rakt norrut . Fiskekort till Storsjön säljs bl.a genom IFiske.se.


Storsjön-Åre FVOF

Fiske erbjuds i bl.a Storsjön där området är den NV delen av Storsjön efter väg 321 från Svenstavik mot Mattmar. Fiskekort till Storsjön säljs bl.a genom IFiske.se.


Storsjön-Östersund FVOF

Fiske erbjuds i bl.a Storsjön. Fiskekort till Storsjön säljs bl.a genom IFiske.se.


Storåbränna-Lakavattnets FVOF

Fiskevattenområde nordöst om Föllinge som gränsar mot Hotagens Naturreservat, ca 10 mil norr om Östersund vid väg 339. Fiske i bl.a Lakavattnet (bl.a pimpelfiske på harr vidvårvintertid, Storån (harr och öring), Tingelingtjärn, Långvikstjärn, Råtjärn, Stenbottentjärn.


Storåsen-Albacken FVOF
http://www.giman.se/storbacken.html

Sjöar, tjärnar och Gimån. Massor av olika typer av fiskevatten.


Stuguns FVO

www.stugun.se

Omfattar ca 3 mil av Indalsälven från Midskogs kraftverk till övre delen av Gesunden. Men även fiske i Mörtsjöarna och Hornsjön. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Suljättens FVO

Fiske i: Kallsjön, Helgetjärn, Gåstjärn, Utsulan, Blecktjärn, Ljustjärn, Långtjärn, Sandtjärn, Grundtjärn, Maurvälle, Kvarntjärn, Svarttjärn, Sorttjärn, Råtjärnarna, Flåtjärn. Området i Kallsjön är från Berge och till Sulviken på norra sidan av sjön. I tjärnarna finns öring o röding. I Kallsjön finns öring, kanadaöring, röding, harr, sik, spleik och lake. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Sulsjön DF

Sulsjön är känd för sina fina fångster. Sjön är lättåtkomlig både sommar och vinter då väg går längs sjökanten. Fiskarter: Öring, Röding.


Svartsjöarnas FVO

Område strax söder om Östersund. Innefattar Norra Svartsjön, Mellan-Svartsjön och Södra Svartsjön och några korta åsträckor. Fiske året runt. Bra bestånd av stor sik och abborre, finns även bestånd av inplanterad röding, regnbåge och öring. Fiskekort genom IFiske.se.


Sällsjö FVO

Sjöar, åar och bäckar ligger vid foten av Sällsjöfjället (del av Oviksfjällen) 396 m.ö.h. Sjöarna ligger mycket vackert med fjället som bakgrund.


Sörbygdens FVOF

http://www.sorbygdenfiske.se/

Gimån (med bl.a sträckan Båthällan), Hemsjön, Åstjärnen och ett antal tjärnar. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Tångböle byalags SFF

Varierat utbud av fiske i strömmar och sjö. Ex. Tångböleströmmen, Gevsjön (Västra). Lättillgängligt i ett landskap av fjäll i alla riktningar. Båtar finns att hyra. Fiskarter: Öring och Röding. Fiskekort genom bl.a IFIske.se.


Undersåkersälvens FVO

Ca 8 km strömmande vatten samt nedre delen av Henån som rinner ut i älven. Undersåkersälven är en del av Indalsälven. Området sträcker sig från strax nedanför Brattlands-strömmen och ned till Ristafallet. Fiskarter: Öring. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Upplands FVO

Omfattar östra delen (3/4) av sjön Liten.


Valsjöns FVO
http://www.hotagen.com/bvalsjonsfvo1.html
http://www.fiskevalsjobyn.nu/index.html

Även området Hotagen-Flinten i Valsjöns fvo, vilket betyder att antalet tjärnar nu är cirka 60 stycken. De större sjöarna är Valsjön, Rengen, Stor-Foskvattnet och delar av Hotagen samt ytterligare ett antal större sjöar. Även fiske i Toskströmmen och Rengsströmmen. Fiskekort (Fiskevägenkortet) bl.a genom IFiske.se.


Åkersjöns FVOF

Åkersjön samt Åkerån med nästan 10 km öringsfiske. Fiskekort bl.a genom IFiske.se och Fiskevägenkortet IFiske.se.


Ånnsjöns kortfiskeområde

Handöls skifteslags samfällighetsförening, Granöns samfällighetsförening, Klocka skifteslag och Statens fastighetsverk erbjuder allmänheten sportfiske på Ånnsjön. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Åre Fiske SFF

Området bjuder på varierat fiske, med öring och röding i samtliga vatten. Åk och strömfiska i Gevsjöströmmen och Åreälven (Indalsälven). Prova sjöfiske i Gevsjön, Kölsjön och Åresjön eller i tjärnarna på Ullådalens kalfjäll. Eller varför inte bäckrödingmete i Ullån? Lättåtkomligt fiske för hela familjen.


Åreälvens Nedre kortfiskeområde

Område av bl.a Indalsälven, ett samarbete mellan Helgesjöns FVOF, Litens Västra FVOF, och Undersåkersälvens FVOF. De erbjuder ett gemensamt fiskekort för hela området. Fiske i Helgesjön, Indalsälven, Åreälven, sjön Liten. Fiskekort bl.a genom IFiske.se


Åsarna FVO

Så bra tillgång på fisk är det i våra vattendrag att vi kan alltid garantera att du får fisk. Åsarna FVO har ett varierat fiske. Här finns alla tänkbara fiskarter. Fiskeområdena är lättåtkomliga och populära för barnfamiljer. Området är det mest fångstsäkra fiskevatten som Övre Ljungan kan erbjuda. I Hålen och på flera andra ställen kan du fiska med nästan 100% fångstgaranti såväl sommar som vinter.


Östra Åresjöns FVO

Fiske efter öring och röding. Området sträcker sig från öster om Åre Strand till nedanför Brattlandsströmmarna. Brattlandsströmmarna endast för boende på Såå camping och Brattlandsgården. Nätfiskeförbud. Indalsälven rinner genom området. Det ligger i en naturskön dalgång med Åreskutan i blickfånget. Fiskarter: Öring, Röding.


Övre Ammeråns FVOF

http://www.skyttmon.se
http://www.ammeran.se

Disponerar en ca 15 km lång sträcka av Ammerån.


Övre Gimåns FVOF

https://gimriver.se/
http://www.giman.se/ogiman.html

Bräcke kommun i östra Jämtland.


LAPPLAND


Ammarnäs FVO

http://ammarnasfvo.se/

Sträckor både uppströms och nerströms Ammarnäs i Vindelälven och Tjulån. Från Övre Järnforsen inklusive sjön Gautsträsk och upp i Vindelälven till Rävfallet.


Arjeplogsströmmarnas Fiskevårdsområdesförening

http://www.arjeplogsstrommarna.se/

Omfattar både strömmande vatten och Naura-sjöarna. Här finns många möjligheter till fina fiskeupplevelser i och intill Arjeplogs tätort och centrum. Fiskerättsägare i föreningen är Arjeplogs kommun, Arjeplogs Församling, Arjeplogs Skogsallmänning och Svea Skog AB samt tre privatägda fastigheter.


Avaträsk-Arksjö FVOF

http://www.avatraskarksjo-fvo.se/ (Facebook)

Ca 11 km nordväst om Dorotea. Erbjuder fiske i Avaträsksjön (Avaträsk), Östra Tallvattensjön, Nappsjön, Arksjön, Veksjön, Nordflätiken, Bestånd av röding, öring, gädda, abborre, regnbåge, harr, id, lake, bäckröding, mört, braxen, sik m.fl. Fiskekort säljs bl.a genom IFiske.se.


Bergsjöns FVO

Området ligger naturskönt runt Kittelfjäll i västra Vilhelmina. Cirka 2 mil väster om Dikanäs, samt 12 mil norr Vilhelmina tätort. Det består av sjöarna Saksensjön, Bergsjön och Vattjomsjön, Saksenbäcken mellan Bergsjön och Saksensjön samt delar av Vojmån och Krutån. Här bjuds man på ett väldigt omväxlande fiske som tillfredställer de flesta smaker. Fina leder går till de olika fiskevattnen.


Blattnicksele-Huftasjö FVO

25 km söder om Sorsele tätort. Omfattar del av Vindelälven med fiske på harr och öring. Även fiske i Huftasjön, Stenträsket och Stortjärn.


Blåvikens FVO

http://www.fiskailappland.se/lycksele/hitta-fiskevatten/99-blaviken-fvo.html

Fiskevårdsområde ligger cirka 40 km N. Lycksele efter väg E 12. Det omfattar bl.a del av Umeälven och Blåvikssjön (Blåviken).


Byskeälvens Övre FVO

http://www.byskealven-norra.se/

Fiskevårdsområdet omfattar:
Byske älv: Sträckan – länsgränsen vid Kåtaselet.
Kilisån: Sträckan Bokselholmen – Byske älv.
Bäverån: Sträckan Metarkläppen – Byske älv.
Fräkenträskbäcken: Sträckan Svanträsk rågång – Byske älv.


Gafsele FVO

Omfattar Ångermanälven, Sämsjön samt en del av Hällbymagasinet. Vidare ingår ett större antal sjöar och tjärnar.


Gunnarbäckens-Juktåns nedre fiskevårdsområde

Ligger vid utflödet i Umeälven, strax sydost om Storuman. I fiskevårdsområdet ingår 15 sjöar och ca 50 tjärnar, bl.a Juktån.


Holmträsk FVO

http://www.snesuddenfiske.se/index.html

Område ca 3 mil nordväst om Harads, vid Snesudden. Erbjuder fiske i bl.a Stora Utterträsk, Långträsk, Holmträsket, Harrokbäcken, Sierkavaretjärnarna, Neusaktjärn och Holmträskbäcken m.fl. Fiskebestånd av inplanterad röding, öring, regnbåge. Finns även gädda, abborre, mört, lake, sik, harr. Fiskekort säljs bl. a. av IFiske.se.


Jokkmokks Jakt & Fiskevårdsförening

http://www.jaktfiske.jokkmokk.com/

En ideell förening som bildades 1937 och förvaltar merparten av Pärlälven samt ett flertal fiskevatten i dom centrala delarna av Jokkmokks kommun, där bedriver föreningen fiskevård i form av biotopvård, ny-, kompensations-, åter- utsättningar, samt reglerat fiske som övervakas av välutbildade fisketillsynsmän m.m. allt i syfte att åstadkomma ett för fisken så idealiskt vatten som möjligt vilket ger fiskevårdsföreningens medlemmar och gästfiskare möjlighet till ett rikt och spännande fiske. Föreningen säljer turistfiskekort för egna vatten, jakt och fiskekort för andra organisationer, bl. a. länsstyrelsens kommunkort, information om Jakt och Fiske i kommunen m.m. Föreningen har ett tiotal uthyrningsstugor i området Karatssjön – Pärlälven.


Juktåns Mellersta FVO

http://www.vindelalven.se/fiske/vindelalven/FVO_public.asp?FVO_ID=14

Ligger ca 40 km söder om Sorsele. Det innefattar Juktån, Lomträsk, Saditräsk, Sandsjön, Blaikbäcken och flera andra bäckar och tjärnar.


Kattisavan FVO

http://www.fiskailappland.se/lycksele/hitta-fiskevatten/108-kattisavan-fvo.html

Ligger cirka 30 km N om Lycksele vid väg E 12. Det omfattar del av Umeälven samt ett tiotal sjöar. Området är lättillgängligt och väl försett med stigar och vindskydd.


Kraddsele Sportfiskeområde

http://www.kraddselefiske.se/

Sträcka i Vindelälven från Blekselsforsen upp till Järnforsen norr om Sorsele. Järnforsen och Övreforsen kräver specialfiskekort.


Kultsjöåns FVOF

Kultsjöån från Stalon till Vuollelite och sjöarna Vuollelite och Gaskalite samt Kultsjöån mellan Bielite och Kultsjön.


Kultsjön FVO

http://kultsjonfvo.se/

Består av sjöarna Kultsjön och Stensjön.


Laisälvens FVO

http://www.laisalven.se/index.html

En ca 10 km lång sträcka och en 32 km lång sträcka av Laisälven, även sjöar inom FVO.


Lycksele FVO

https://www.fiskekort.se/lyckselefvo/
http://www.fiskailappland.se/lycksele/hitta-fiskevatten/125-lycksele-fvo.html

Området omfattar del av Umeälven samt ett flertal sjöar.


Lögdasjöns FVO

Ligger ca 5 km norr om Fredrika i sydöstra Lappland intill gränsen mot Ångermanland. Erbjuder fiske i bl.a Lögdasjön, Lögdeälven, Kvarnbäcken, Rödingträsket. Med bestånd av abborre, gädda, öring, harr. m.fl. Fiskekort säljs bl.a av IFiske.se.


Noretbyarnas FVO

Erbjuder främst fiske efter öring, sik, gädda och abborre i Ångermanälven, ett lättillgängligt fiske efter regnbåge och öring i Skavtjärnen samt fint öringsfiske i Norsjötjärnen. Därutöver finns goda möjligheter till fiske efter sik, abborre och gädda i ett flertal mindre sjöar och tjärnar.


Pausele – Bäcknäs FVO

http://www.pausele.se/pausele-backnas-fvo/

Ligger cirka 45 km N. Lycksele efter väg E 12. Det omfattar del av Paubäcken, några sjöar och tjärnar samt del av Umeälven.


Ruskträsk FVO

http://www.fiskekort.se/rusktrask/

Innefattar bl.a Ruskträsk, Ruskträskbäcken och del av Vindelälven.


Rusksele SFF

http://www.fiskekort.se/rusksele/

Hittar du strax nedströms Enebacken, Vindelälven.


Sammakko-Lillbergets Fiskevårdsområde

http://www.sammakko.info

Fiskevårdsområdet är en idéell förening som arbetar för fiskevårdande åtgärder. Varje år inplanteras regnbåge och öring i ett antal sjöar i Sammakko. Dessutom finns det gott om sik och abborre. Gädda kan fångas i en del sjöar.


Sandsele Samfällighetsförening

28 km söder om Sorsele tätort. 12 km av Vindelälven, med bl. a. Fläckseleforsen, Sandforsen, Lillselforsen, Grundforsen, Maloforsen och del av Långforsen.


Saxnäs FVO

http://www.sorsele.se/

Ligger ca 15-20 km söder om Sorsele, med fiske i bl. a. Vindelälven.


Soutujärvi FVOF

Facebooksida

Stort fiskeområde vid Skaulo. Med fiske i bl.a Soutujärvi, Marsijärvi, Puoltikasjärvi, Silkijärvi, Varkanjärvi, Kirkasvesijärvi, Rengasjärvi och Rajajärvi m.fl. Även fiske i Kalixälv som föreningen arrenderar av Statens Fastighetsverk. Fiskarter inom området är röding, harr, öring, abborre, gädda, sik. Fiskekort säljs bl.a genom IFiske.se.


Tallsjö FVO

Området omfattar Gigån (Gideälven) mellan Borgsjödammen och Skinnmuddselets regleringsmaskin, ett tiotal betydande sjöar samt ett antal mindre vattendrag. Området är till stora delar lättillgängligt och väl försett med vägar, stigar och skyltar. I anslutning till vattnen finns p-platser, vindskydd samt båtar för uthyrning. Tallsjö FVO erbjuder främst ett fint strömfiske efter öring och harr i Gigåns forsar samt fiske efter röding och harr i Hocksjön. Vidare finns rika möjligheter till fiske efter sik, abborre, gädda i ett flertal sjöar samt i Gigåns lugnare partier. För fisket i Hocksjön och Abborrvattnet finns båtar att hyra.


Torasjärvi Fiskevårdsförening

Vattendrag: Torasjärvi, Nitsajärvi, Repolantto. Arter: regnbåge, röding, gädda, abborre.


Torvsjö FVO

http://www.torvsjo.se/fiske.htm

Omfattar Torvsjöån, Skarpsjöbäcken samt fyra sjöar och ett antal tjärnar vid Dammvik. Torvsjöån erbjuder fiske på öring och harr.


Tärna FVO

http://www.tarnafvo.se

Bildades 1992. Innefattar bl.a del av Tärnaån, två strömsträckor i Umeälven. Men även sjöar som Laisan, Gäutan (Gäutajaure), Ajaure, Jokksjaur m.fl.


Ullatti FVOF

http://www.ullatti.se

Ca 26 000 hektar stort omårde ca 55 km sydöst om Gällivare, utmed väg 394. Erbjuder fiske i bl.a Ängesån med tillflöden (harr, öring och lax), Pierujoki med tillflöden, Aksujoki med tillflöden och flera andra fiskevatten. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Umgransele FVO

http://fiskailappland.se/lycksele/hitta-fiskevatten/116-umgransele-fvo.html

Ligger cirka 20 km norr om Lycksele efter väg E12. Området omfattar del av Umeälven samt ett 30-tal sjöar och tjärnar. De flesta fiskevattnen är mycket lättillgängliga.

Strömfiske finns i Lycksbäcken. Där finns harr och öring i de snabbare delarna och abborre och gädda i de lugnare delarna. I Umeälven finns det strömfiske nedströms Rusfors kraftstation. Där bedrivs framgångsrikt fiske efter mycket grov öring. Harr finns också där samt grov gädda och abborre. Det går även att hitta ytterligare små strömpartier med intressant fiske. Det finns ett flertal sjöar och tjärnar med inplanterad öring och röding. Det finns även P&T-vatten.


Åsele FVO

Med bl.a Ångermanälvens KFO, ett stort område som sträcker sig från Volgsjöfors kraftverk, strax utanför Vilhelmina och ner till Hälla by vid länsgränsen. Det är ett fiskevårdsområde som hyser gott med fiskeplatser och fina fiskar. Inom denna långa fiskesträcka kan man bland annat fiska efter stor öring i Stenkulla, prova på ett makalöst gäddfiske i Gafsele och fiska efter sik med fluga omkring midsommar när Vulgatan dansar och lägger sina ägg. Abborrsjön är ett hett tips att prova lite vinterfiske på stor Röding eller tidigt på våren när vassländorna kläcker så fiskas det från flytring där.


Örnäs-Forsnäs Samfällighetsförening

5 km uppströms Sorsele med fiske i bl. a. Vindelälven och nedre Laisälven, Akersträsket och Rajträsket.


Övre Lögdeälvens Fiskevårdsområde

http://www.aselebyar.nu/langbacken/index.php
http://www.sodralappland.nu/default.asp?pageid=30800

Området omfattar drygt 30 km av Lögdeälvens sträcka med tillhörande tillflöden, tjärnar och sjöar. Området är lättillgängligt med vägar, stigar och spångade vandringsleder. I anslutning till vissa vatten finns iordningställda parkeringsplatser och vindskydd. Fisket Övre Lögdeälvens fvo erbjuder strömfiske efter harr och öring. Fisket i Stortjärn, Lilltjärn, Trattmyrtjärn, Sågtjärn och Gammelgårdstjärn är inplanterade fiskevatten. Fisket upplåts med vissa restriktioner. Området erbjuder också många sjöar och tjärnar med bra fiske med gädda, abborre, mört och lake.


Öre Långsele Fiskevårdsområde

http://orelangsele.se/index.html

Fiske i bl.a övre Öreälven (Örån).


Örträsk FVO

http://www.ortrask.se/jaktfiske/fiske.htm

Fiske i bl.a övre Öreälven (Örån).


Övre Ångermanälvens Kortfiskeområde.

Innefattar Ångermanälven inom Volgsjöns FVO, Ångermanälvens Fiskevårdsområde, Åsele Närfiske. En sträcka på ca 65 km.

Extern länk till mer info: http://www.sodralappland.nu/.

Fiskekort säljs bl.a IFiske.se (gäller inom Vilhelmina kommun).


MEDELPAD


Attmars FVO

http://attmarfvo.se

Område söder om Matfors och sydväster om Sundsvall. Omfattar bl.a del av sjön Marmen, Vikarn, Bölomsjön, Gryttjen, Lindsjön. Totalt 38 sjöar och tjärnar och över 12 km strömmande vatten. Fiskevårdsområdet innefattar åtta tjärnar med inplanterad öring, röding och regnbåge. Fiskekort säljs bl.a IFiske.se.


Ljustorpsåns FVO

Omfattar en areal av ca 20 000 ha. Området utgörs främst av Ljustorpsån mellan Lagforsdammen och Indalsälven samt Mjällån från sockengränsen Ljustorp/Viksjö till utflödet i Ljustorpsån. Fiskekort säljs genom bl.a https://www.fiskekort.se.


Marmen-Långsjöns FVO

http://www.fiskeisundsvall.se

Omfattar Ljungan och Marmen till Matforsbron inom Tuna socken, samt Långsjön och Kvarndammsbäcken. Fiskekort säljs bl.a IFiske.se.


Nedre Ljungans FVO

Erbjuder bl.a fiske i Ljungan, fiskekort kan köpas av bl.a IFiske.se.


Tuna Östra FVO

Bl.a fiske i Ljungan och Östtjärn (Put&Take). Fiskekort för Ljungan kan köpas av bl.a IFiske.se.


Tuna Västra FVO

http://www.fiskeisundsvall.se

Bl.a fiske i Ljungan.


Ede-Boda FVO

http://www.fiskeisundsvall.se

Bl.a fiske i Ljungan.


Stödebygdens FVO, (Stöde FVO)

http://www.fiskaistode.se/

Ca 40 km väster om Sundsvall. Bl.a fiske i Ljungan, erbjuder även fiske i bl.a Bastutjärn, Byggvattensjön, Fanbyån, Frambodatjärn (P&T), Gimsjön, Gransjön-Norra, Gransjön-Södra, Granån, Hammarsjön (P&T), Hemgravån, Hällsjön-Norra, Hällsjön-Södra, Lycksjön, Mycksjön (P&T), Oxögat, Skiftestjärn (P&T), Specksjön, Stödesjön, Viggesjön, Viggetjärn. Fiskekort kan köpas av bl.a IFiske.se.


Ljunga Södra FVO

Består av ca 50 km strömmande vattendrag: Ljungan, Alderängsån, Granån, Hegelån samt bäckar. I området finns dessutom ett 50-tal sjöar, sel och tjärnar.


Komsta/Åse FVO

Fiske i omkring Fränsta. Bl.a fiske i Ljungan.


Västanå/Östby FVO

Innefattar i huvudsak 8 stycken mer eller mindre stora tjärnar och sjöar med till och frånrinning. Vindskydd vid Örsjön samt vid Lövsjön. Båt i Lövsjön. Ett FVO där man traditionsenligt bedriver ett målmedvetet arbete att ständigt förbättra förutsättningarna för fritidsfiske.

Bl.a fiske i Ljungan.


Tälje-Näsets FVO

http://www.torringen.se/

Bl.a en liten sträcka av Ljungan, (del i vattenmagasinet norr om Näset i nordvästra delan av Borgsjön).


Borgsjö mellersta FVO

Bl.a fiske i sträcka av Ljungan från Hermanboda Kraftverk i Näset upp till reningsverket vid Strömmen öst om Ånge.


Haverö FVO (Medelpad och Jämtland)

Består av en outbyggd del av Ljungan, 2 stora insjöar. Många tjärn- och bäcksystem.


NORRBOTTEN


Aareavaara FVO

http://www.aareavaara.se/

Fiskeområde invid Muonioälven. Fiskevatten: Muonioälven, Aareajoki, Jalooja, Aareajärvi, Vähä-Aareajärvi, Lompolojärvi.


Degerselsbygdens Samfällighets fiskeområde

http://ranealven.se/degerselsbygdens-samfallighet

Råneälven med biflöden.


Junosuando FVO

http://www.junosuando.net/


Kangos FVO

www.kangosfvo.se

Området omfattar 156 st sjöar med en areal av omkring 600 ha. Området omfattar vidare 32 km av Lainioälven (ca 500 Ha), samt ytterligare 9 km arrendevatten (Sveaskog).


Lillpite Fiskevårdsförening

http://fiske.lillpite.nu/


Narkens Sportfiskeområde

http://www.mamut.net/Rolfi

Narkens Sportfiskeområde är ett ideellt projekt med inriktning på fiske och fiskevård, biotopvård tillsammans med anläggning av lekområde, elfiske, vattenprovtagning m.m.

Organisatoriskt är vi ett s k fiskeråd och direkt underställda Narkens Samfällighetsförening.

Narkens Sportfiskeområde: del av Kalix älv, delar av Narkån med biflöden, Äihämäjoki samt inplanteringsvattnet Kartojärvi, vi arbetar för att förbättra fisket och då främst genom åtgärder som naturligt gynnar främst öring och harr.


Norrfjärdens Fiskevårdsförening

http://www.norrfjarden.svenoli.se/

Ca 170 ha. Här finns regnbåge, röding och öring. Här finns även abborre, sik och gädda.


PEJA Fiskevatten (Juhonpieti-Erkheikki Fiskevårdsförening)

http://www.peja-fiskevatten.se

Är en förening som grundar sig i ett samarbete mellan tre byar längs Torne älv i Pajala kommun. Byarna är Anttis, Peräjävaara och Erkheikki. Tillsammans förvaltas ca 30 km av Sveriges bästa fiskevatten för framförallt lax- och harrfiske.


Sanningslandets FVO

http://www.kalixriver.se/#!sanningslandets-fvo/cq6l

Omfattar ett geografiskt område på 450 km2, fiskevatten i området: Lansjärv, Naisjärv, Orasjärv, Skrövälven, Lansån, Bönälven m.fl. Ordnar också boende och guidning i området efter önskemål.


Sjulnäs FVF

http://www.torrbergstjarn.se

Erbjuder bl.a fiske i Torrbergstjärn. Put & take-vatten med bestånd av öring och röding.


Svensby FVF

http://www.svensbyn.nu/fiske/
http://www.svensbyn.svenoli.se/

I Svensbyn finns tre put and take-sjöar. Vitsjön, Djuptjärn och Nottjärn. Stora mängder regnbåge, öring och röding planteras årligen. Dessa sjöar ligger vackert belägna i Svensbyns skogar ca 15 km väster om Piteå.


Sörbyn Sundsnäs Fiskevårdsförening

http://www.ssff.se


Trångforsens FVOF

https://www.fiskekort.se/trangfors/

Fiske i Luleälv på sträckan mellan Vittjärvs kraftstation och Bodens kraftstation.


Ängesån FVO

http://www.angesan.se

Mer än sex mil högklassiga flug- och spinnfiskesträckor, med allt från strida forsar till lugnare sel. Förutom Ängesåns unika storvuxna och stridbara vildlax finns här en växande stam av harr och öring.


NÄRKE


Boo Egendom AB

http://www.booegendom.se/

Ligger i gränsomårdet mellan Närke och Östergötland vid Hjortkvarn. Omfattar 23 sjöar och några strömvatten; Avern, Bjurhultasjön, Bjärnhammarsjön, Blå Vommen, Deje sjö, Glottrasjön, Hjortkvarnsån, Kattkärret, Lilla Kringsjön, Måsjön, Nedre Gryten, Torpsjön, Åfjärden och Övre Gryten. Bestånd av abborre, gädda, gös m.fl. Fiskekort säljs bl.a av IFiske.se.


Hjärtasjöns FVO

Hjärtasjön-Östersjön och Molången är sjöar i norra delen av Tylöskogens skogsområde, ca 2 mil sydöst om Hallsberg, vid Munkerud. Du kan fiska på bl.a abborre, björkna, braxen, gädda, gös, lake, mört, ruda, sarv, sutare och amerikansk bäckröding. Fiskekort säljs bl.a av IFiske.se.


Skagerns FVOF

http://www.skagern.com/

Fiske i sjön Skagern.


SKÅNE


Almaåns Övre FVOF

http://www.almaovre.se/

Strax nor rom Hässleholm. Fiske i Almaåns övre del, föreningens sträcka av ån börjar vid Finjasjön och sträcker sig ner till Strömsfors och Brittedal. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Ballingslövssjöns och Ottarpssjöns FVOF

http://www.fiske.ballingslov.nu/

Sjöarna ligger c.a 10 km nordost om Hässleholm. Abborre, braxen, gös, gädda, karp, sutare och ål.


Bjärlången-Dalsjöns FVO

Hässleholms kommun, utanför Bjärnum.


Björka-Åsumsåns FVO

Välkommen

Omfattar ca 12 km av de nedre delarna av Björkaån vid Sjöbo. Björka-Åsum ån från Barleja till Björka bro. Här erbjuds möjligheter till sportfiske efter unik stationär öring i dess naturliga miljö.


Bodarpasjöns fiskevårdsområde

Strax väster om Osby. Inom Osby kommun och Hässleholm kommun. Abborre, gädda, mört och sutare.


Bosarpssjöns FVO

Ligger inom Hässleholm kommun. Mellan Kristianstad och Höör. Abborre, braxen, gärs, gös, gädda, karp, mört, sutare.


Broby Genastorps FVO

Bl.a fiskesträcka i Helgeån vid Broby. Fiske från Osbysjön ner till Nöbbelövs kraftverk. Bestånd av mört, braxen gösm gädda, abborre m.fl. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Bälingesjöns FVF

Bälingesjön Lillesjö samt förbindelsen mellan sjöarna/ Perstorps kommun. Utanför Örkelljunga mot Hässleholm. Abborre, braxen, gös, gädda, karp, mört, regnbåge, sutare, ål.


Finjasjöns Fiskevårdsförening

http://www.finjasjönsfiskevårdsförening.se/

Hässleholm. Finjasjön. Gädda, gös, abborre, ål, mört, braxen, sutare, lake, gärs och signalkräftor.


Gyllebosjöns FVO

Ca 10 km nordväst om Simrishamn. Bestånd av abborre, gädda, braxen, gös, karp, sutare, mört, ål. Fiskekort bl.a genom IFiske.se


Hallaryd-Visseltofta FVO

Se under FVO i Småland.


Hjälmsjö-Pinnåns Fiskevårdsområde

Fiskevårdsområde inom Örkelljunga kommun.

Pinnån, Hjälmsjön.


Holjeåns fiskvårdsområdesförening

http://w1.456.telia.com/~u45610090/

Fiskevårdsområde mellan Olofström och Ivösjön, nordöstra Skåne och västra Blekinge. Holjeån.


Härlunda FVO

Fiskeområde ca 13 km nordväst om Lönsboda, på gränsen mellan Skåne-Blekinge-Småland. Fiske erbjuds i ett 50-tal vatten, bl.a Sandören med bestånd av bl.a abborre, gädda, mört m.fl. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Höjå fiskevårdsområde

http://www.hojea-fiske.se/

Höjeå. Fiskevårdsområdet sträcker sig från Alberta kvarn till kusten. Tre delsträckor upplåts för allmänt fiske med fiskekort. Fiske är också tillåtet i Habodammar vid Habo gård.


Immelns FVO

http://www.immelnfiske.se/

Ligger mellan Sibbhult och Olofström. Bjuder på fiske i Immeln, Skånes till ytan tredje största sjö. Bestånd av bl.a gädda, abborre, braxen, sutare, mört och sik. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Ivösjöns Fiskevårdsförening

www.ivosjon.nu

Fiskevårdsförening för Ivösjön, sjö i nordöstra Skåne, intill Bromölla. Sjön har bestånd av abborre, gös, gädda, mört, id, lake, ruda, sutare, sarv m.fl.


Kvesarumssjöns FVOF

Sjö mellan Hörby och Höör.


Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde

http://www.loddean-fiske.se/

Kävlingeån/Löddeå


Köpinge FVO

Med bl.a. Vramsån inom Köpinge by.


Luhrsjöns FVO

Ca 4 km väst om Hästveda, inom Hässlehoms Kommun. Erbjuder fiske i Lurhsjön. Bestånd av abborre, braxen, björkna, gädda, gös, mört, sutare, sarv, ruda m.fl. Båtar finns att hyra. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Nedre Helgeåns Fiskevårdsområde

http://www.nedrehelgean.se  
http://www.vattenriket.kristianstad.se/nhf/

I östra Skåne. Helgeån, från Torsebro och till havet, Araslössjön, Hammarsjön och den nedersta milen av Mjöån (fiske ej tillåtet i Mjöån).


Nedre Stensåns FVO (Skåne och Halland)
http://stensån.se/

Strax öster om Båstad. Sista sträckan av Stensån innan mynningen ut i havet. En sträcka med omväxlande snabba och långsamma partier. Fisket är framför allt inriktat på lax och havsöring. Även fiske i den närliggande Öresjön.


Oppmannasjöns FVO
http://www.oppmannasjon.se/

Kristianstad kommun.


Osbysjöns fiskevårdsområde

http://osbysjonsfiskevardsomrade.se/
http://naturbruksgymnasietosby.se/osbysjons-fiskevardsomrade/

Osbysjön


Ringsjöns FVOF

http://www.ringsjon.net

Ringsjön


Rolstorpssjöns FVO

Östra Göinge kommun, nordöstra Skåne.


Råbelövssjöns FVO

Erbjuder fiske i Råbelövssjön, ca 5 km norr om Kristianstad. Bestånd av mört, gädda, abborre, braxen, sutare, gös m.fl. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Rååns Fiskevårdsområdesförening

http://www.rfvo.se

Ligger i Råådalens natursköna område söder om Helsingborg, Råån.


Rönneådalens FVOF

Erbjuder fiske i del av Rönneå, upp- och nerströms Ljungbyhed. Fiske på bl.a abborre, gädda, braxen, öring, mört m.fl. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Saxån-Braåns FVO

http://user.tninet.se/~tfr294b

Landskrona kommun. Saxån sträckan mellan utflödet i Öresund och delningen Saxån/Braån. Braån söder om Asmundtorp.


Sjöbergasjöns FVO

Sjöbergasjön. Hässleholm och Hörby kommuner


Skeingesjöns FVO

Ca 6 km väster om Osby. Erbjuder fiske i Skeingesjön och sträcka av Helgeån. Bestånd i sjön av gös, abborre, gädda, sutare, färna, braxen, faren, gös, mört, sutare m.fl. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Skräbeåns FVF

http://www.skrabean.se/

Fiskevårdsförening för Skräbeån.


Svenstorpssjöns FVO

Svenstorpsjön, Perstorp.


Tjörnarps FVO

http://home.swipnet.se/~w-44902/html/tj_rnarps_fiskev_rdsf_rening.html

Höörs kommun


Tydinge-Kallsjöns FVOF

Tydingen, kallas även Tydingesjön. Hässleholm och Östra Göinge kommuner. Ligger väster om Broby.


Vaxsjöns FVO

Höörs kommun, Vaxsjön, sjö intill Frostavallen.


Vegeåns FVO

http://www.vegeå.se

Nordvästra Skåne. Fiskesträcka av Vegeå, närmast mynningen vid Utvälinge.


Vemmentorpssjöns FVOF

Ligger 6-7 km norr om Örkelljunga. Erbjuder fiske i sjöarna Hultasjön, Gårdsjön, Krokasjön och Vemmentorpssjön. Bestånd av gädda, abborre och mört m.fl. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Verkeåns Sportfiskeförening

http://www.vsff.se

Sydöstra Skåne.


Vittsjöns FVO

http://vittsjo-nya-fvo.gundrastorp.se/

I Hässleholms kommun. Vittsjön, Lillasjön, Högholmasjön, Oresjön, Pickelsjön, Lehultasjön, Hårsjön, Hästhultasjön, Kallsjön, Mellomsjön, Malmsjön, Skärsjön samt del av Vieån fr Vissjön till gräns Mölleröds, Stavshults och Brogårdens byagräns.


Värsjöns FVO

Örkelljunga och Hässleholms kommun. Strax öster om Skånes Värsjö.


Västersjöns Fiskevårdsområde

http://www.vfvo.se/

Erbjuder fiske på främst gös, gädda och abborre i Västersjön, finns även braxen, mört m.fl. Ligger i nordvästra Skåne. Ca 15 km nordost om Ängelholm. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.

Åstorps Sport & Fiskevårdsförening

http://www.astorpsfiskeforening.se

Förening i nordvästskåne med Hyllinge tegelbruksdammar som klubbvatten.


Örsjöns-Lillasjön FVOF

Område ca. 10 km nordväst om Osby, på gränsen mellan Skåne-Småland.


SMÅLAND


Abodaortens Fiskevårdsområde


Algutsboda Södra Fiskevårdsförening

Lyckebyån, Emmaboda.


Allgunnen fiskevårdsområde (Högsby/Nybro)

http://www.allgunnen.se/

Erbjuder fiske i sjön Allgunnen strax söder om Högsby och del av sjön Bruddesjön. Fiske på abborre, björkna, braxen, gädda, gös, mört, lake, ruda, sarv och sutare. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Allgunnen fiskevårdsområde (Sävsjö/Växjö)

Erbjuder fiske i sjön Allgunnen ca 2 mil söder om Sävsjö, mellan Rörvik och Lammhult. Berömt för sina stora gäddor, även bra fiske på stor lake och abborre. Båtar finns att hyra. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Almundsryds Östra FVOF

Lessebo kommun.


Alsteråns FVO

Mönsterås kommun, Alsterån.


Alsterån-Lillåns FVO

Alsterån.


Antvardens FVO

Ca 12 km sydöst om Åtvidaberg, strax söder om Mosshult. På gränsen mellan Östergötland och Småland. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.

(Observera risken för förväxling med sjön Antvarden som ligger 6 km österut, vid Ekevik och Kolsebo och som ingår i Antvarden-Lermons FVOF).


Bellens FVOF

Erbjuder fiske i Bellensjöarna (Stora Bellen och Lilla Bellen), ca 8 km söder om Hjältevad. Fiskbeståndet består av gädda, abborre, mört, sutare, braxen, lake. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Boarums o Gölhults FVO

Erbjuder fiske i sjön Boarumegöl och i del av sjön Hägern. 22 km nordväst om Oskarshamn, vid Kristdala. Fiske på gädda, abborre, gös, braxen, mört, sutare m.fl. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Bodasjöns FVO

Ca 8 km söder om Vetlanda. Erbjuder fiske i Bodasjön med bestånd av gädda, abborre, mört och sik m.fl. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Bolmens FVOF

http://www.bolmensweden.com

Föreningen erbjuder fiske i sjön Bolmen, Sveriges tionde största sjö. Ligger ca 14 km väster om Ljungby. Erbjuder fiske på gädda, braxen, mört, gös, abborre m.fl. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Bolmåns FVOF

http://www.nottja.com/bof/BolmanFVO.htm

Erbjuder fiske i klassiska Bolmån, sträckan mellan sjöarna Kösen och Exen. Fiske på bl.a öring. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Bottnaryds byalag

http://www.bottnarydsbyalag.se/

Erbjuder regnbågsfiske i det natursköna reservatet Mörtsjöåsen i sjöarna Mörtesjön, Abborragölen och Skräcklagölen. Även fiske i bl.a Gårdsjön, Västersjön, Bergsjön och Lillesjön. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Bräkentorpasjöns FVO

Fiske erbjuds i Bräkentorpasjön, ca 0,5 mil öster om Ljungby. Bestånd av bl.a. abborre, gädda, braxen, mört m.fl. Även Prästebodaåns ingår i området, från strax norr om Furutopet (Nyfors) och ner till och igenom sjön och vidare ner till utloppet i Södra Sjön. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Dansjön – Furens FVOF

Mellan Alvesta och Moheda. Erbjuder fiske i sjöarna Dansjön, Furen och åarna Mohedaån, Lekarydsån och Åängsån. Bestånd av abborre, gös och gädda. Båtar finns att hyra. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Drevsjön-Övrasjöns fiskevårdsområde

Strax nordost om Växjö, genomflyts av Mörrumsån.


Exens FVOF

http://www.exensfvof.se/

Erbjuder fiske i sjön Exen, en fiskrik sjö med bl.a bra bestånd av gös samt grova gäddor. Exen ligger inom Ljungby och Markaryds kommun, i södra Småland, 11 km norr om samhället Traryd. Även Bolmån mellan Exen och Lagan ingår i området. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Fegens FVOF

http://www.fegenfiske.se/

Ligger mitt på gränserna mellan Västergötland, Småland och Halland.


Femlingen-Grytens FVOF

Ca 17 km öster om Älmhult. Erbjuder fiske i sjöarna Femlingen och Gryten. Bestånd av bl.a abborre, gös (inplanterad), gädda, sutare, mört och braxen. Båtar finns att hyra. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Fiskeriket Småland

http://www.fiskeriket.eu/

7 fiskevårdsområden som samarbetar med marknadsföring av sjöarna och dess fiskemöjligheter. Området ligger runt Alvesta och ner mot Ljungby. Sjöarna är; Dansjön, Fenen, Furen vid Gransholm, Furen vid Moheda, Immen, Malasjön, Moasjön, Olasjön, Osasjön, Salen, Sjöatorpssjön, Spånen, Tjurken, Trehörningarna, Älganässjön. Åfiske erbjuds i Helige Å. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Flatens Mfl. Sjöars FVOF

http://www.flatenfiske.se/

Område mellan Virserum och Målilla utmed väg 23. Erbjuder fiske i Bysjön, Flaten, Garpen, Melsjön, Yttre Vrången, Övre Vrången, Skiren, Vrångegöl med avrinning och Gårdvedaån ner till dammen vid Gårdveda kraftstation. Fiskarter i sjöarna är abborre, braxen, mört, gädda, sutare, sarv, lake, gös m.fl. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Flaten-Mosjöns FVOF

Område ligger strax öster om Gnosjö. Fiske i sjöarna Flaten och Mosjön. Bestånd av gädda, abborre, lake, mört, braxen, sutare m.fl. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Flåren FVO

Fiske erbjuds i sjön Flåren, ca 17 km norr om Ljungby. Bestånd av bl.a abborre, braxen, gädda, gös, lake, mört, sarv, sutare m.fl. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Fornamåla FVOF

Fornamålasjön. Emmaboda kommun.


Furens FVO

http://www.furen.se/

Området ligger mellan Värnamo och Rydaholm och omfattar sjön Furen och en del av Årån. Fiskarter: abborre, braxen, gädda, gös, mört m.fl. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Föreda FVO

Strax nordväst om Vetlanda. Fiske i Föredasjön och Näcksjön, bestånd av mört, abborre och gädda.


Getasjöns FVO

Emmaboda kommun. Innefattar Rostocksjön, Getasjön, Locketorpasjön syd, Lyckebyån.


Gisshultasjöns FVOF

https://www.facebook.com/gisshultasjon/

Inom Nässjö kommun.


Glans FVO

Tranås kommun. Sjön Store Glan. Gädda, abborre, mört, sutare, braxen, ruda.


Gräskens FVO

Området ligger på gränsen mellan Småland och Östergötland, ca 1,6 mil väst om Gislaved. Fiske erbjuds i sjöarna Gräsken, Lill Gräsken, Dalsjön, och Rocksjön. Fiske på storvuxen abborre och gädda, även fiske på gös, braxen mört, lake och sutare m.fl. Båtar finns att hyra. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Gustavsfors FVO

http://www.gustavsfors.info/

Fiskesträcka i Helgeån, strax utanför Älmhult i södra Småland, med fiske på både regnbåge, harr och öring. Indelad i spinn- och flugfiskesträckor. Även sträckor som erbjuder mete på vitfisk.


Hallaryd-Visseltofta FVO

Område från Delaryd och söderut till Bodarp. Erbjuder fiske i Brokasjön, Svartasjö, Vitasjö, Norrasjö, Kroksjö, Hästberga damm, Lillån från Ryfors och ner till utflödet i Helgeån vid Delaryd, Helgeån från väg 120 i Delaryd och nerströms till Hästberga damm. Fiske på bl.a abborre, gädda, öring, sutare, braxen m.fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Hjältevads FVO

Fiske i sjön Hjälten intill samhället Hjältevad. Bestånd av gädda, abborre, mört, sutare, braxen, lake, sarv. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Hossmoåns FVOF

http://hossmofiske.se/

Fiske erbjuds i Ljungbyån (Hossmoån). Strax sydväst om Kalmar. Sträckan är från reningsverket i Ljungbyholm och ner till mynningsområdet i havet. Fiskarterna i ån är havsöring, abborre, björkna, braxen, gädda, mört, sarv, vimma, sutare, id m.fl. Fiskekort bl.a genom IFiske.se (dagkort).


Hultebräan FVF

http://fiskeihultebrean.wordpress.com/

Hultebräan, Äsbjörn, Fantgöl, Kroksjögöl, Kolflysjön, Bråtgöl.


Hultsjö Södra FVO

Ca 300 hektar stort inom bla. Sävsjö kommun och består av sjöarna Övingen, Furusjön, Trittebodagölarna, Myingen, Målasjön, Lövsjön, östra och västra Svälterstorpsgölarna samt Gränö göl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Hummelns FVO

http://hummeln.se/

Erbjuder fiske i sjön Hummeln, 16 km nordväst om Oskarshamn, vid Kristdala. Bra fiske på grova gäddor och abborre. Föreningen har som mål att även bygga upp ett bra bestånd av gös. Andra arter i sjön är braxen, mört, lake, ruda, sarv, sutare, björkna m.fl. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Hälsjön-Byasjöns FVOF

Området återfinns mitt på gränsen mellan Småland och Östergötland ca 2 mil öst om Eksjö. Fiske i sjöarna Byasjön och Hälsjön. Fiske på bl.a gädda, abborre och mört m.fl. Båtar finns att hyra. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Hängasjöns FVOF

Ca 17 km nordväst om Älmhult. Erbjuder fiske i Hängasjön på bl.a abborre, björkna, braxen, faren, gädda, gös och mört. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Härlunda FVO

Fiskeområde ca 13 km nordväst om Lönsboda, på gränsen mellan Skåne-Blekinge-Småland. Fiske erbjuds i ett 50-tal vatten, bl.a Sandören med bestånd av bl.a abborre, gädda, mört m.fl. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Hörle Fiskevårdsområde

Sträcka i Lagan norr om Värnamo. Från Tvärbäcken och nedströms t.o.m. dammen vid Karlsfors. Fiske på bl.a gädda, abborre, gös. Även fiske i Ruskån och Härån. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Kiasjöns m.fl sjöars FVOF

http://kiasjon.pikabol.se/

Mellan Åseda och Kalmar utmed väg 125, just söder om Fagerhult. Erbjuder fiske i Feresjön, Kiasjön, Björkshultsjön, Hemsjön,  Uppsjön, gölarna i Pikaböl samt i Badebodaån mellan Kiasjön och Björkshultssjön. Fiskearter: abborre, braxen, gädda, gös, mört, sutare i sjöarna och öring i Badebodaån. Båtar finns att hyra. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Krokåns FVO

Området ligger ca 12 km öster om Simlångsdalen. Erbjuder fiske i Krokån på gädda, abborre och öring. Även fiske i Hillesjön, Gunnaltasjön, Hjortserydssjön, Lillsjö, Ljushultasjön, Bjerserydssjön, Stönjasjön. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Krusasjön FVO

Ca en mil sydväst om Älmhult, mellan Killeberg och Hallaryd. Erbjuder fiske i Krusasjön på bl.a abborre, gädda, mört, gös, sutare och grov braxen. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Kröns FVO

Erbjuder fiske i sjön Krön vid Vimmerby.


Kvillsfors FVO

Fiske i Emån, från bron i Tälläng till och med Nyboholmsdammen. Fiske på bl.a färna, braxen, sutare, sarv, abborre, gädda, mört, björkna m.fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Kyrksjöns Fiskevårdsförening

Emmaboda kommun, Inom Lyckebyåns sträckning.


Kårahults Fiskevårdsförening

Emmaboda kommun, Lyckebyån.


Kösens FVOF

http://www.kosen.se

Ca 11 km väster om Ljungby. Kösen erbjuder fiske av bl.a. abborre, gös, gädda, öring, braxen, mört och sutare. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Lagan-Skålåns FVO

Intill Ljungby. Fiske i bl.a Lagan och Skålån. Fiskevårdsområdet gör utsättning av regnbåge och öring. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Lammens FVOF

Området ligger strax öster om Lammhult. Erbjuder fiske i sjöarna Lammen, Frejen (Fräjen) och Kalven. Båtar finns att hyra. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Landsjöns FVO

Ca 8 km norr om Huskvarna vid Skärstad. Erbjuder fiske i sjön Landsjön. Bestånd av gädda, abborre, mört m.fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.

Extern länk till info om Landsjön: http://www.fondelius.se/landsjons-fvo/


Lilla Nömmens FVOF

http://www.lillnommen.se/

Ca 13 km nordväst om Vetlanda. Fiske i sjön Lillnömmen (Lilla Nömmen). Fiske på bl.a stor abborre och gädda men även fiske på braxen, sutare och gös m.fl. Båtar finns att hyra. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Linnesjöns FVO (Sävsjö kommun)

Ca 10 km sydöst om Sävsjö. Fiske i Linnesjön med bestånd av abborre, gädda, mört, sutare, braxen, lake m.fl. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Linnesjöns FVO (Vaggeryds kommun)

Strax sydöst om Skillingaryd. Fiske i Linnesjön med bestånd av abborre, gädda, gös, mört, sutare, braxen m.fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Ljudersjöns Fiskevårdsförening

Skruv


Lyckebyåns FVO

Del av Lyckebyån, Mjusjöns utlopp i Emmaboda till åns inlopp i Hörnsjön vid Vissefjärda. Emmaboda kommun.


Lyen-Rymmen-Lången m fl sjöars FVOF

http://rymmenfiske.se/

Område ca 1,6 mil sydöst om Värnamo. Erbjuder fiske i sjöarna Lyen, Rymmen, Hultasjön, Kätteln, Lången, Svartsjön, Feresjön, Flaken, Rickelsbodasjön, Osbrogöl samt åarna Osån och Årån. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Läens FVO

Lessebo kommun. Sjön Läen. Inplanterad gös.


Majsjöns FVOF

Ligger ca 10 km väster om Gislaved. Erbjuder fiske i sjöarna Majsjön, Saxesjön och Assbrunnen. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Malensjöarnas FVO

Området ligger ca 1 mil nordväst om Gislaved på gränsen mellan Småland och Västergötland.


Miens FVO

http://www.miensfvo.se/

Miens fiskevårdsområde innefattar sjön Mien, Mieån i Kronobergs län samt angränsande tillrinningsområden: Drevån, Bastaremålaån, Lunkån, Lunksjön, Agnagölen och Gåragölen. Men fiske är bara tillåtet i sjön Mien som erbjuder fiske på bl.a öring, gädda, abborre och sik. Båtar finns att hyra. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Markaryds FVOF

http://www.markarydsfiskevardsomrade.se

Fiske erbjuds i ett flertal vatten. Sjöar i området: Byasjön, Jetesjön, Lokasjön, Skärsjön, Lagan, Klocksjön, Svartesjön, Tånnerydsdammen. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Mossjöns FVO

https://www.fiskekort.se/mossjon/

Erbjuder fiske i Mossjön, som ligger mellan Mariannelund och Vimmeby.


Movänta FVOF

Erbjuder fiske i Försjön som ligger ca 8 km öster om Eksjö. Fiske på bl.a abborre, gädda, mört m.fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Möckelns Fiskevårdsområde

http://mockelnsfvo.se/

Erbjuder fiske i sjön Möckeln direkt norr om Älmhult, och även i sjöarna Steningen, Såganässjön, Helgeån samt en del av lilla Helge å. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Möckeln-Skirsjöns FVOF

Ligger ca 17 km söder om Kisa. På gränsen mellan Småland och Östergötland. Erbjuder fiske i Möckeln, Norrlången och Skirsjön. Bestånd av abborre, gädda, mört m. fl. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.


Narrveteåns FVF

Strax norr om Virserum. Erbjuder fiske i Skärveteån efter öring och del av sjön Narrveten efter gädda och abborre. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Nissasjöarnas FVOF

http://www.nissasjoarna.se/

Inom Gislaveds kommun. Fiske i sjöarna Norra Gusjön, Hammarsjön, Algutstorpsjön, Viksjön, Södra Gusjön. Bestånd av abborre, gädda, gös, mört, braxen m. fl. Fiske i bl. a Nissan (från Alabo ”Stock”, bron mot Skillingaryd ner till bron vid Båraryds by). Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Noens FVF

http://noenfiske.se/

Mellan Jönköping och Tranås. Erbjuder fiske i sjön Noen, bra fiske på stor abborre och gädda, även bestånd av sutare, braxen, mört m. fl. Båtar finns att hyra. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Norra Bunns FVOF

http://www.bunnfiske.se/

Sjö sydvöst om Gränna. Fiske i sjön Bunn, (Norra Bunn, Mellan Bunn). Fiske på bl.a abborre, gädda och framför allt gös. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Norra Nissandalens FVOF

Fiske i bl. a Nissan.


Norra Sandsjö FVO

Strax nordöst om Sävsjö. Erbjuder fiske i sjöarna Hagasjön, Uppsjön, Sandsjön och Prinsasjön. Fiskebestånd av gös, gädda, abborre, braxen, mört, sutare m. fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Norra Vallsjöns fiskevårdsområde

Inom Gislaveds kommun.


Norra Vixens FVOF

Strax väster om Eksjö. Fiske på abborre, gädda, braxen och mört m.fl. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Norr- och Sörsjöns FVO

Område sydöst om Vrigstad. Fiske i Norrsjön, Sörsjön och Degerån. Fiske efter abborre och gädda. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Nätterhövdens-Lillsjöns FVO

Fiskeområde på gränsen mellan Blekinge och Småland. Emmaboda, Karlskrona kommuner.


Nömmens FVO

Erbjuder fiske i sjön Nömmen, ca 14 km sydöst och Nässjö. Bestånd av abborre, gädda, gös, lake och sutare, finns även ett hotat bestånd av öring. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Ralångens FVOF

Fiske i sjön Ralången. Bra fiske på bl.a gös och gädda. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.


Ramsefalls FVO

Område mellan Ydrefors och Gullringen, vid Ramsefall. Fiske erbjuds i sjöarna Ramsjön, Hemsjön och Hörningen på abborre och gädda. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Rannässjöns FVO

Fiske i Rannässjön och Barnasjön. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Rasjön Rakalvens FVOF

Områder nordväst om Vaggeryd. Fiske i sjöarna Rasjön (gädda, mört, abborre och gös) och Rakalven (gädda, mört och abborre) Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Repperdaortens FVO

Innefattar den del av Emån som rinner mellan bron i Ädelfors och bron i Tälläng.

Ronnebyåns FVOF

Område 10 km öster om Tingsryd, vid Konga. Erbjuder fiske i Ronnebyån (sträckan Korrö-Bro och Fagerfors-Strömmarna), Vikholmen, Bastsjön, Sandsjön övre och nedre, Kroksfjorden (Krokfjorden), Tattamålasjön, Ryadammen. Bestånd av gädda, abborre, ruda, mört, braxen. I ån även bestånd av öring. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Rosjöns FVOF

Erbjuder fiske i sjöarna Rosjön och Rogölen ligger längs väg 32 ca 10km norr om Eksjö. Fiskbestånd av abborre, gädda, braxen, mört, sutare m.fl. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.


Rottnens FVOF

Fiske i sjön Rottnen som ligger strax söder om Hovmantorp, ca 26 km sydöst om Växjö. Bestånd av bl.a gös, abborre, och gädda. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Rusken FVO

http://www.ruskenfiske.se/

Sjön Rusken i Småland, ca 2,1 mil nordöst om Värmamo. Rusken är känd för sitt fantastiska gösfiske men även bra fiske på abborre, gädda, sutare, lake, mört, braxen m. fl. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.


Ryssbysjöns FVOF

Området ligger ca 13 km öster om Ljungby. Erbjuder fiske i Ryssbysjön som har bestånd av gös, gädda, abborre, sutare, braxen, mört m. fl. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.


Serarpssjöns FVO

Ca 11 km norr om Åseda. Erbjuder fiske i Serarpssjön. Bestånd av abborre, gädda, mört, braxen, sutare, lake, sik m. fl. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.


Sidlångens FVOF

Emmaboda och Karlskrona kommun. Sjön Sidlången ligger på gränsen mellan Småland och Blekinge. Fiskarter: Abborre, gädda, gös, braxen och sutare.


Skedesjöns FVOF

Erbjuder fiske i Skedesjön, Kyrkesjön och Smedhemsån, ca 1 mil sydväst om Eksjö, precis söder om samhället Hult. Fiske på bl. a gädda, abborre, mört, sutare, braxen, sarv m. fl. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.


Skärhultsjöarnas FVO

http://www.skarshultsfiske.com/

Område i sydvästra Småland strax norr om Hyltebruk. Stora Skärshults sjön, Lilla Skärshults sjön, Jansbergs sjön, Skärsjö.


Skärvsjöns FVOF

Erbjuder fiske i Skärvsjön, 7 km nordöst om Gnosjö. Bestånd av gädda, abborre och mört. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Solgens FVOF

Solgen


Sommens FVO, se under Östergötland.

Sommen


Spadens FVO

Området ligger på gränsen mellan Småland och Östergötland, ca 1,7 mil nordväst om Smålandsstenar. Fiske erbjuds i sjön Spaden. Fiske på gös och gädda, även fiske på abborre, braxen, mört, ruda, sutare m. fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Spexhultasjöns FVO

Erbjuder fiske i sjön Spexhultasjön. Strax söder om Nässjö. Fiskbeståndet utgörs av abborre, gädda, mört, sik, sutare och ett mindre bestånd av gös. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Stengårdshultasjöns FVO

http://www.stengardshultasjon.n.nu/

2 mil väst om Vaggeryd. Fiske i Stengårdshultasjön, Lillesjön och del i ån Radan (ned till bron på landsväg 643 mellan Gunnarsbo och Tåbo). Fiske på gädda, abborre och gös. Öring i ån. Båtar finns att hyra. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Stensjön-Agunnarydssjöns FVOF

Området ligger ca 17 km öster om Ljungby. Erbjuder fiske i Angsjön, Stensjön, Agunnarydssjön och sträcka av Helgeån som förbinder två av sjöarna. Bestånd av abborre, björkna, braxen, gädda, gös, faren, lake, mört, sarv, sutare m.fl. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Stora Hensjöns FVOF

http://www.storahensjon.se/

Erbjuder fiske i Stora Hensjön som ligger mellan Tingsryd och Konga. Fiske på bl.a sutare, sarv, mört, braxen, björkna, abborre, gädda. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Stora Nätarens FVF

Erbjuder fiske i sjön Stora Nätaren som ligger mellan Jönköping och Aneby, utmed väg 132. Bra fiske på gös men även bestånd av abborre, gädda, mört, braxen, id, lake m. fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Strånna o Trollsjöns FVO

Strax norr om Tranås. Erbjuder fiske i Strånnasjön med bestånd av gädda, grov abborre, mört, braxen och sutare. I Trollsjön med bestånd av gädda, abborre, mört, sutare. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Stråkens FVOF

Fiske i sjön Stråken, en långsmal sjö mellan Bottnaryd och Mullsjö på gränsen mellan Småland och Västergötland. Bestånd av abborre, gädda, braxen, mört m. fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Säbysjöns FVOF

www.sabysjon.se

Säbysjön, strax söder om Tranås. Erbjuder ett naturligt fiske på stor gös. I sjön finns också även mycket god tillgång på storvuxen gädda, abborre, mört, braxen, björkna, sarv, benlöja, sutare m.m. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.


Säljens FVOF

Sydöst om Vetlanda. Fiske i sjön Säljen, med bestånd av sutare, abborre, gädda och gös m. fl. Fiskekort genom IFiske.se.


Södra Bunns FVOF

http://www.bunnfiske.se/

Sjö sydvöst om Gränna. Fiske i sjön Bunn, södra delen (Södra Bunnsjön, Södra Bunn). Fiske på bl.a abborre, gädda och framför allt gös. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Södra Wixen FVOF

http://sodravixen.se/

Sjön Södra Wixen erbjuder ett mycket högklassigt fiske efter gädda och grov abborre samt ett lysande kräftfiske. Fiskekort genom IFiske.se.


Tannsjö-Hultasjöns FVO

Erbjuder fiske på gädda och abborre. I sjöarna finns även braxen, sutare, mört och ål. Sjöarna erbjuder fiske från land och båt. Båtuthyrning erbjuds. Metartävling anordnas varje år.


Tenhultasjöns FVO

Vid Tenhult ca 9 km söder om Huskvarna. Erbjuder fiske i Tenhultasjön. Bestånd av abborre, gädda, mört m. fl. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.


Tikens FVOF

http://www.vattenagarna.se/softadmin.aspx?page=4980&menu=4987

Fiskevårdsområdet omfattar sjön Tiken och Bräkneån från Tikens utlopp till Blekingegränsen.


Tjurken m fl sjöars fiskevårdsområde

http://www.tjurkensfiske.se/

Ligger ca 2 mil öster om Ljungby. Erbjuder fiske i Tjurken, Fenen, Immen, Borrasjön, Trehörningarna, Olasjön, Osasjön, Malasjön. Bestånd av abborre, gädda, sutare, mört, braxen, gös m. fl. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.


Toftasjöns FVO

Ligger ca 5 km nordväst om Växjö centrum. Erbjuder fiske i Toftasjön, Yasjön och Skirsjön. Bestånd av Abborre, gädda, mört m. fl. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.


Tolången m. fl. sjöars FVOF

Ca 15 km söder om Åtvidaberg, på gränsen mellan Östergötland och Småland. Erbjuder fiske i sjöarna Tolången, Berggölen, Mörtgölen och Kossgölen, Örssjön, Stensjön, Stora Ängsgölen. Fiskarter inom området är abborre, gädda, mört, sutare, lake, sarv m. fl. Fiskekort genom IFiske.se.


Torpa FVO

Ca 26 km norr om Markaryd. Erbjuder fiske i Mäen (gös, gädda, abborre), Skärsjön (abborre, gädda), Boasjön (sik, abborre, gädda), Bodasjön, Källshultssjön, Hinnerydssjöarna (bl. a regnbåge), Hinnån, Torpaån m. fl tillrinnande vattendrag. Fiskekort genom bl. a. IFiske.se.


Törn-Törngöls Fiskevårdsområdesförening

Emmaboda kommun. Sjön Törn.


Unnen FVOF

http://unnensfvo.se

Populär sportfiskesjö i Kronobergslän mellan Lidhult och Unnaryd. Erbjuder bra fiske på gädda och gös. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Uvasjöns FVOF

http://www.uvasjonsfvof.se/

https://sites.google.com/site/uvasjonsfvof/home

Erbjuder fiske i Uvasjön och Alsterån. Området ligger mellan Fröseke och Alsterbro, ca 4,5 mil nordväst om Kalmar. Arter i sjön är bl. a abborre, gädda, gös, braxen, sutare, mört. I Alsterån finns även öring. Båtar finns att hyra. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.


Valens FVOF

Mellan Jönköping och Tranås. Erbjuder fiske i sjön Valen, fiske på abborre, gädda, sutare, mört, sarv m. fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Vallsjöns FVO

Riktigt bra abborrfiske erbjuds i Vallsjön som ligger ca 5 km öster om Sävsjö. Bestånd av abborre, gädda, mört, sutare, sik, lake m. fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Väglasjöarnas FVO

Södra Småland, mellan Hallaryd och Markaryd. Erbjuder fiske i Väglasjön, Vitasjön och Svartasjön. Fiskbestånd av gädda, abborre, mört, braxen, sutare, gräskarp och även regnbåge i en del av sjöarna. Båtar finns att hyra. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Ygdens FVOF

Ca 2 km nordöst om Tingsryd. Erbjuder fiske i sjön Ygden. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Ylens FVO

http://www.ylenfiske.se/

Ca 8 km nordöst om Lekeryd. Erbjuder fiske i sjön Ylen. Bra population med gös, men erbjuder även fiske på gädda och abborre m fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Vaggerydsortens fiskevårdsområde

Fiske i bl.a sjöarna Fängen och Sandsjön belägna norr om Vaggeryd i de övre delarna av Lagans huvudfåra. Även fiske i Tängsjön (gös) sjöarna Prästagölen, Målagölen, Nöthultsgölen och Käringasjö.


Vederslövssjöns FVOF

http://vederslovssjonsfvof.se/

1,5 mil söder om Växjö. Föreningen erbjuder fiske i Vederslövssjön på bl.a gädda, abborre, gös och mört. Båtar finns att hyra. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Vidösterns FVO

Direkt söder om Värnamo, sträcker sig längs med E4:an ner till Vittaryd. Området erbjuder fiske i sjön Vidöstern, Färsjön, Prostsjön, Laganån nedströms Karlsfors damm till Vidöstern, från Vidöstern till kraftverksdammen i Hallsjö, Toftaån upp till sjön Flåren. Bra bestånd av gös och gädda, finns även abborre, sutare, sik, lake, mört, braxen m. fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Vindommens FVO

Handhar fisket i sjön Vindommen, i nordöstra Småland. Inom Åtvidaberg, Valdemarsvik och Västervik kommuner. Bestånd av abborre, braxen, björkna, mört. gädda, sarv, gös m. fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Vänneåns FVO

Område i sydöstra Halland och sydvästra Småland. Ca 1,5 min nordväst om Markaryd. Består av Vänneån samt ett femtontal sjöar. Området är glest befolkat och delvis ren vildmark. Vid flera av sjöarna finns badplatser, grillplatser, fina strövområden och möjlighet att hyra båtar. En intressant vildmarkssjö är Ljungsjön, där det enbart finns öring och (röding). I Vänneån finns både vild och utplanterad öring. I området ingår även Grysshultasjön med fint gädd- och abborrfiske. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Västra Lägerns FVO

Ca 15 km nordost om Eksjö, mitt på gränsen mellan Småland och Östergötland. Erbjuder fiske i sjön Västra Lägern. Bestånd av abborre, gädda, mört, sik, lake, sutare, öring m. fl. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.


Åsnen FVO

Handhar fisket i sjön Åsnen, södra Småland. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Änghultasjöns FVOF

Område mellan Växjö och Åseda, strax norr om Klavreström. Bestånd av abborre, braxen, gädda, lake, mört, sik, sutare, öring. Båtar finns att hyra. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Ödevatens Fiskevårdsområdesförening

Emmaboda kommun. Sjön Ödevaten. Fiskarter: Mört, abborre, gädda, sutare, braxen, sarv och ål.


Örens FVOF

Erbjuder fiske i Ören, sjö strax söder om Örserum, 8 km öster om Gränna. Främst fiske på gädda och abborre, men det finns ca 16 olika fiskarter i sjön. Här finns även en skyddsvärd population av sydsvensk storröding. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Örkens FVOF

http://www.smalandsfiske.se/

Fiske i bl.a Örken och Klockesjön. Fiske på bl. a gädda, abborre, öring, mört, braxen m. fl.


Örsjöns-Lillasjön FVOF

http://www.orsjon-lillasjon.se/

Erbjuder fiske i Örsjön och Lillasjö, ca 1 mil nordväst om Osby, på gränsen mellan Skåne-Småland. Bestånd av abborre, gädda, gös, braxen, mört, sutare, öring, lake m. fl.  Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Össjasjöns FVOF

Området ligger ca 23 km nordväst om Markaryd och innefattar följande fiskevatten; Össjöasjön, Gummestasjön, Hampsjön, Össjabäcken Gummestabäcken och del av Bäjseltasjön. Bestånd av bl. a mört, gädda, abborre m. fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


SÖDERMANLAND


Djulösjöns Fiskevårdsområdesförening


Drevviken-Långsjöns Fiskevårdsförening

http://www.drevviken.com/

Sjön Drevviken ligger söder om Stockholms, ungefär 25 km från City.


Ericsbergs Säteri

http://www.ericsberg.se/

Ca 11 km sydöst om Katrineholm. Förvaltar Ramsjön, Blåkulla, Älgsjön, Storsjön, Malmsjön (Ericsbergs del), Stensjön, Nyckelsjön, Lundsbolsjön, Hönstorpasjön, Nyköpingsån nedströms bron til Ericberg, Storsjön , Hönstorpasjön. Fiske på bl.a grova gäddor, gös och abborre. Fiskekort bl. a genom IFIske.se.

Även fiske i Forssösjön vid Katrineholm/Forssjö, fiske på framförallt abborre, gädda och gös. Fiskekort bl.a genom IFIske.se.


Gnestaortens Fiskevårdsområdesförening

http://www.gnestafiske.se


Kolsnaren – Virens FVOF

http://www.kv-fiske.se

Strax öster om Vingåker. Erbjuder fiske i sjöarna Kolsnaren och Viren, med bestånd av abborre, braxen, lake, gädda, gös, mört, regnbåge m.fl. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Länna Gårds Fiskevårdsförening

http://lännafiske.se/


Magelungens FVO

http://www.magelungensfiske.se

Fiske i sjön Magelungen, söder om Stockholm.


Rönninge FVOF

http://ronningefiske.se

Sjöarna Uttran, Flaten och Dånviken.


Sparreholms Fiskevårdsförening

http://www.sparreholmsfiskevardsforening.com

Föreningen har sitt verksamhetsområde i Flens kommun och sitt säte i Sparreholm. Fiske i del av sjön Båven. Abborre, gädda, gös etc.


Tisnarens Västra FVOF (se under Östergötland)

Handhar del av sjön Tisnaren inom Södermanlands och Östergötlands län. Föreningens vatten ligger cirka 1,5 mil söder om Vingåker och sträcker sig från Hävla i söder till Tölingsnäs i norr. Fiske på abborre, mört, gös, sarv, björkna, gädda. Fiskekort genom bl.a IFiske.se

http://www.tisnarfiske.se/


Tyresö Fiskevårdsförening

http://www.tyresofiske.se/

Arrenderar samtliga fiskevatten som tillhör Tyresö kommun från Långsjöns utlopp mot Gammelström och delar av Öringesjön. Privata fiskevatten i Albysjön, Grändalssjön samt fiskevatten i skärgården bl. a. vid Skomakarskeppet och Brandholmarna. Genom avtal disponeras även en del andra vatten. Bestånd av Lake, id, havsöring, mört, braxen, gös, gädda, abborre, sarv, sutare, björkna m. fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Uttrans FVF

http://uttransfvf.se/

Sjön Uttran.


Vallentunasjöns FVOF

http://www.vfof.org/

Erbjuder fiske i Vallentunasjön.


UPPLAND


Finnsjön m fl sjöars FVOF

Uppländska skogssjöar norr om Österbybruk. Sjöarna länkas samman med bl a Nybroån och Kärringdansen. Bra vattenkvalitet med fiske efter grova gäddor, abborre, björkna, sarv, färna, mört, braxen m. fl. Även gös inplanterad i Finnsjön. Del av naturreservatet Florornas gräns går över Finnsjöns sydände. Fiskekort och medlemskap genom bl. a IFiske.se.


Fyrisåns fiskevårdsområdesförening

Erbjuder bl.a fiske i Fyrisån.

Länk till Fyrisåns vattenförbund, http://www.fyrisan.se.


Färnebofjärdens FVO

http://www.farnebofjarden.com/

Del i nedre Dalälven erbjuder fiske på bl a. gädda och abborre.

Garnsvikens FVO

Erbjuder fiske i sjön Garnsviken strax norr om Åkersberga. Även fiske i Åkers kanal 25 m norr om Slussholmen samt Vadaån.


Harg & Hargshamns fiskefårdsförening

http://harg-hargshamns-fiskevardsfore3.webnode.se/

Fiskevattenområde i skärgården söder om Östhammar/Öregrund, strax utanför Hargshamn.


Marma-Mehede FVOF

Sträcka i nedre Dalälven, från Untra kraftverk och fram till kraftverket i Älvkarleby inna Laxön. Fiske på bl.a abborre, björkna, mört, gädda, id, braxen, gös, sutare, finns även mindre bestånd av öring, harr och asp. Fiskekort och medlemskap genom bl. a IFiske.se.


Tämnarens FVOF

Ca 4 mil nordväst om Uppsala, strax öster om Östervåla. Erbjuder fiske i sjön Tämnaren. Bestånd av abborre, gädda, gös, braxen, sutare m.fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Vällens FVO

Mellan Alunda och Hallstavik i mellersta Uppland. Erbjuder fiske i sjön Vällen med bestånd av abborre, braxen, gädda och gös. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


VÄRMLAND


Alkvetterns Fiskeförening

http://www.alkvetternfiske.se/

Erbjuder fiske i sjön Alkvettern ca 10 km nordväst om Karlskoga. Sjön är en del av Berglaslagskanalen och erbjuder fiske på gädda, gös, abborre, braxen, mört m. fl. Fiskekort säljs bl. a av IFiske.se.


Alstern – Lungens fiskevårdsområde

Filipstad kommun. Alstern, Alsters tjärnarna, Lungen, Kalven, Stora Tjärnen, Svart tjärnen.


Alsterns fiskevårdsområdesförening

http://alsternfiske.se/Valkommen.html

Sjön Alstern och Alstersälven. Karlstad kommun.


Aplungens FVOF

Sjön Aplungen, söder om Sunne.


Aspen-Daglösens FVOF

Filipstad kommun. Aspen, Abborrtjärnen, Bålhyttesjön, Daglösen, Dammtjärnen, Färnsjön, Sandtjärn m. fl.


Blysjön m fl sjöars FVOF

Ca 5 km nordöst om Forshaga. Erbjuder fiske i Blysjön, Bergstjärn (Bergstjärnen), Tjungen (Tjunken), Skarsjön. Bestånd av abborre, gädda, gös och mört. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Bysjöns FVOF

Eda kommun, Åmotfors.


Dalby FVOF

Fiske i sjöar och strömmande vatten. Bra öring och harrfiske. Put & Take i Liksjötjärn. Inom Dalby FVO finns bland annat Klarälven, Likan, Fämtan, Örsjön, Rattsjöälven, Norra och Söddra Liksjön, Gresjön, Ljusnetjärnarna, Höksjön, Ljusnan och Letten. Put & Take i Liksjötjärn som har grillplats, handikappbrygga och toa.


Dejeforsens FVOF

Fisket i Klarälven börjar nedströms skyddsområdet vid Dejeforsens kraftverk ca 3 km nedströms till Torptjärnsbäcken. Området består till största del av strömmande vatten. Landfiske kan ske i övre delen på båda båda sidor av älven. Lax och öring lyfts under sommarperioden över vid avelsfisket i Forshaga som ger bra fiskemöjligheter i Dejeforsen. Gädda, abborre och gott om vitfisk finns.
Fiskekort finns att köpa som dagkort och årskort via bl.a iFiske.


Emsen-Lillsjöns FVOF

Ca 1 mil norr om Deje. Erbjuder fiske i Emsen och Lillsjön. Bestånd av sarv, abborre, mört, gädda, braxen m. fl. Båtar finns att hyra. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Fjällsjön-Öjenässjöns FVOF

Ca 6 km nordöst om Åmotsfors. Erbjuder fiske i Fjällsjön och Öjenässjön. Bestånd av abborre, gädda och mört. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Flagornas FVOF

Område ca 2 mil väst om Grums. Fiske i södra delen av Glafsfjorden, från kraftledning vid Rävön i norr till Högsäters färja i söder. Även Söljeflagan, Stömneflagan och Björnöflagan ingår i området. Bra bestånd av abborre, gös och gädda. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Forshagaforsens Fiskevårdområdesförening

http://www.forshagaforsen.com/

Fiske i Klarälven.


Frykens FVO

Omfattar allt fiske i Mellan-Fryken och Övre-Fryken som ligger inom Sunne Kummun.


Glafsfjordens FVOF

Fiskevårdsområdet sträcker sig i Glafsfjorden från Sulvik i norr ner till kraftledning vid Rävön och inkluderar Mötterudstjärn, Långtjärn, Daltjärn, Billingen, Humsjön, Sörtjärn, Avelboltjärn och del av Kolsjön.


Harefjordens FVOF

Startsida

Strax nordväst om Säffle. Erbjuder fiske i Harefjordenoch Byälven (Kölaälven). Bestånd av gös, asp, abborre, gädda, ruda, mört, braxen. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Hugns FVOF

Område ca 5 km nordväst om Åmotsfors. Erbjuder fiske i Hugn, Kölaälven, Vrångsälvens mynning, Mörttjärnet med bestånd av gös, gädda, abborre m. fl. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Kindsjöns & Medskogsälvens FVOF

http://travel.to/kindsjons-medskogselvens-fvof
http://web.telia.com/~u56402505/fvof/

Fiskevårdsområde i nordvästra Värmland.


Klarälvens FVOF (inom Hagfors kommun)

Området omfattar ca 70 km av Klarälven, från kommungränsen i norr strax söder om Åstrandsbron till kommungränsen i söder mot Munkfors kommun vid Enån. Därtill kommer några biflöden varav Acksjön och Acksjöälven är störst.


Klarälvens FVOF (inom Munkfors kommun

Här finns Klarälvens största vattenfall med många spännande fiskeplatser. I älven finns öring, harr, abborre, vitfisk och storvuxen gädda. Norr om stora fallet ligger Hästskoholmen, som kan nås via en pontonbro. Hästskoholmen är naturreservat med ett intressant fiske efter vitfisk, ävensom abborre och gädda. I fiskevårdsområdet ingår även fiske i vissa sjöar runt Munkfors, samt många små bäckar och åar med bäcköring. Ett antal vindskydd finns tillgängliga runt fiskeplatserna i Munkfors.


Klarälven Löveds FVOF


Klarälven-Ulleruds FVOF

Området Ullerud innefattar Klarälven uppströms Dejefors kraftstation mot kommungränsen till Munkfors i norr. Sträckan är ca 1,5 mil och är lugnflytande med många partier med riktigt bra gäddfiske, bl. a. partiet kallat Sjöbotten norr om Deje. Småtjärnarna, Forstjärn och Igeltjärn i anslutning till Deje ingår i området. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.


Knon-Tönnets FVO

http://www.knon.se/

Mer än 2 000 ha sjöar och tjärnar samt drygt tio kilometer rinnande vatten. Vår målsättning är att skapa ett uthålligt sportfiske av god kvalitet. Sedan flera år driver vi i egen odling fram öring och röding av lokala stammar.


Kymmens FVO

http://fiskeigrasmark.se/

Beläget i centrala Värmland ca 90 km norr om Karlstad. Fisket som erbjuds här är varierat. Allt från trolling efter grov gädda och öring till bäckmete efter öring. Några tjärnar med inplanterad regnbågsöring finns också att tillgå. Samarbetar med Norra Gräsmarks FVO och Rottnens FVO och säljer gemensamt fiskekort för alla tre fiskevårdsområden.


Lekvattnets FVOF

http://www.lekvattnet.se/foreningar/valkommen-till-lekvattnets-fvof/

Ca 2 mil nordväst om Torsby. Erbjuder fiske i bl. a Horntjärn, Stortjärn, Lekvattensjön, Runnsjön, Matlöpen, Stora Örtjärn, Lilltjärn, Rottnaälven, Pägertjön, Persilamp. Bestånd av röding, regnbåge, öring, lake, mört, braxen, gädda, abborre m. fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Lersjöarnas FVOF

Område ca 8 km väster om Charlottenberg. Erbjuder fiske i Lersjöarna, Nordare Lersjön, Mellan Lersjön, Nedre Lersjön, Stora Haraldstjärnet, Lilla Haraldstjärnet, Lidtjärnet, Lomtjärnet, Stora Djuptjärnet, Stora Skålltjärnet, Lilla Skålltjärnet. Fiske på bl.a abborre, gädda, mört, lake, sutare m.fl. Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Magerns FVOF

Ca 8 km nordväst om Grums. Erbjuder fiske i Magern (Överudsjön) med bestånd av abborre, gädda, gös m. fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Mangen-Treens FVOF

http://www.visitvarmland.se/sv/gora/mangen-treen-fvof-48763

Område där bland annat sjöarna Mången, Stor-Treen och Lill-Treen samt Trehörningen ingår.


Molkomsjöns FVOF

Strax söder om samhället Molkom. Erbjuder fiske i Molkomsjön med bestånd av mört, gös, abborre, braxen, gädda m. fl. Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Nedre Frykens FVO

Strax norr om Kil. Erbjuder fiske i Nedre Fryken, Norsälven, Örnäs Ädelfiske, Stortjärn, Lilltjärn. Bestånd av bl. a gädda, abborre, gös, lax, öring , regnbåge, lake ,sik, id, braxen, mört. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Nedre Klarälvens fiskevårdsområde FVOF

http://www.nedreklaralven.nu/

I Karlstad. Omväxlande och rikt fiske både i stadsnära miljö och i Klarälvens lummiga deltaland. Här finns fiske i både insjöar som Kroppkärrssjön, Lambergstjärn, Rudstjärnet, Sundstatjärnet, del av Vänern och i Klarälvens strida eller lugna vatten. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Nedre Norsälvens Fiskevårdsområdesförening

Fiske i Norsälven.


Nordmarksälvens Fiskevårdsförening

Nordmarksälven norr om Filipstad.


Norra Finnskoga FVOF

https://sites.google.com/site/norrafinnskogafvof/

Område i nordvästra Värmland som sträcker sig från Norska gränsen till gränsen till Dalarna och söderut till Kärrbackstrand. Fiske erbjuds i bl.a Klarälven, Lill-Skärsjön. Skärsjön, S. Havsjön. N. Havsjön, Kvarnsjön, Västersjön, Östersjön, Mellansjön, Höljessjön, Örsjön, Bredsjön, Lomtjärn, Varån och Höljan. Bestånd bl.a av abborrem gäddam öring, röding, harr. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.


Norra Gräsmarks FVO

http://fiskeigrasmark.se/

Gräsmark är beläget i centrala Värmland ca 90 km norr om Karlstad. Fisket som erbjuds här är varierat. Allt från trolling efter grov gädda och öring till bäckmete efter öring. Några tjärnar med inplanterad regnbågsöring finns också att tillgå. Samarbetar med Rottnens FVO och Kymmens FVO och säljer gemensamt fiskekort för alla tre fiskevårdsområden.


Norra Lelångs FVO

http://norralelången.se

Norr om Bengtsfors. Erbjuder fiske i sjön Lelång. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.


Norra Ny FVOF

http://www.klaralvensfiskecenter.se/

Ligger inom Torsby kommun vid Stöllet. Fiske i bl. a Klarälven på bl.a abborre, gädda, öring, harr m.fl. Tvärälvarna som mynnar ut i Klarälven, erbjuder ett bra öringfiske. Vi har även en del sjöar som erbjuder goda möjligheter för fiske efter stor gädda och abborre. Vi har tre Put and Take vatten för fiske efter regnbåge. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.


Norra Värmelns FVOF

Område vid Edane mellan Kil och Arvika. Erbjuder fiske i norra delen av sjön Värmeln och Ingersbytjärnet och Yppersbytjärnet. Bestånd av abborre, gädda, gös, öring, asp m.fl. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.


Nyckelvattnets FVO

Torsby kommun. Ädelfiske, bland annat röding i småsjöar längs svensk-norska gränsen. Nyckevattnet, Stora och Lilla Gransjön, Hällsjön, Backsjön, Arnsjön m. fl.


Nykroppa-Storfors FVF

http://www.nykroppa.se/fiske/

Arrenderar ca 50 sjöar och tjänar av Bergvik Skog AB i sydöstra Värmland i Storfors och Filipstads kommun. Erbjuder bl.a fiske i Västra Skärjen, put & take fiske på regnbåge. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Rackens FVOF

Område ca 6 km norr om Arvika. Erbjuder fiske i sjön Racken och Alken, med bestånd av bl.a abborre, gädda. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Rannsjöns FVO

Mellan Munkfors och Sunne. Erbjuder fiske i bl. a Rannsjön, Munkfors största sjö. Bestånd av abborre, gädda, mört, öring m. fl. Även fiske i Långtjärn, Sågdammen, Arttjörn och Rannån. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Rottnens FVO

http://fiskeigrasmark.se/

Beläget i centrala Värmland ca 90 km norr om Karlstad. Fisket som erbjuds här är varierat. Allt från trolling efter grov gädda och öring till bäckmete efter öring. Några tjärnar med inplanterad regnbågsöring finns också att tillgå. Samarbetar med Norra Gräsmarks FVO och Kymmens FVO och säljer gemensamt fiskekort för alla tre fiskevårdsområden.


Ränkens FVO

Ca 4 km sydväst om Åmotsfors. Erbjuder fiske i sjöarna Ränken, Mjögsjön, Östra Buvattnet, Västra Buvattnet, (Buvattna) m.fl. Bestånd av abborre, gädda, braxen, mört m. fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Skagerns FVO

http://www.skagern.com/

Fiske i sjön Skagern.


Skalltjärns FVF

Inom Munkfors kommun. I Skalltjärn finns diverse fiskar som regnbåge, öring, röding och abborre. Möjliga fiske metoder är mete, fluga och spinnfiske. Trolling är inte tillåtet. Båt ej tillåtet. Vid sjön finns det 5 vindskydd, med tre brasplatser, samt även en handikappbrygga. Fredad i samband med inplantering. Fiskekort kan köpas på Turistbyrån i Munkfors, OKQ8; Frendo, Ransbergs Herrgård/Scout camp och Böjda spön (Sunne).


Skillingmarks FVOF

Ca 2 mil nordväst om Åmotsfors. Erbjuder fiske i sjöarna Askesjön, Björkelången, Bunustjärn, Horntjärn, Långtjärn, Skuttjärn, Sticktjärn. Bestånd av abborre, gädda, mört, öring. Fiskekort säljs av bl. a IFiske.se.


Spraktjärn FVO

Inom Munkfors kommun.


Stora Glas FVOF

Omfattar Stora Gla samt några små sjöar och tjärn runt Stora Gla.


Stora Ullens FVOF

Ca 5 km sydöst om Hagfors. Erbjuder fiske i sjön Stor-Ullen. Med bestånd av abborre, gädda, öring, röding, sik, lake, samt inplanterad Gullspångsöring. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.


Storjangen, Älgsjöns FVOF

Ca 2,2 mil nordöst om Sunne vid Lövstaholm. Erbjuder fiske i Storjangen, Älgsjön, Lilljangen, Älgtjärn, Stackhallstjärn, del av Holmtjärn, Björka älv och Tvärån. Bestånd av abborre, gädda, sik, mört och öring. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.


Summelns FVOF

Ca 13 km nordväst om Säffle. Erbjuder fiske i sjön Summelns med bestånd av bl.a gädda, abborre och en del gös. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.


Svansjöarnas FVO

Område ca 16 km nordväst om Åmål. Erbjuder fiske i sjöarna Ämmeskogsjön, Väster-Svan, Mellan-Svan, Öster-Svan (Svansjöarna), Eldan och Lången. Bestånd av abborre, gädda, braxen, mört m. fl. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.


Sysslebäcks FVOF

http://klaralvsfiske.se/

Område ca 8 mil norr om Torsby, längs väg 62. Med bl. a fiskesträcka i Klarälven. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.


Torp-Forshaga FVOF

Fiske i Klarälven norr om kraftstationen i Forshaga norrut till Torpstjärnsbäcken och järnvägsbron nedströms Lusten. Älven är lugnflytande hela sträckan med varierande djup från 0,5 m. till 15 m. som djupast. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.


Töck-Hurrsjöarnas FVOF

Området ligger strax norr och väster om Töcksfors, mot norska gränsen. Erbjuder fiske i sjöarna Töck, Övre Hurr, Mellan Hurr, Nedre Hurr (Hurrsjöarna). Bestånd av gädda, abborre, gös, mört, braxen och mindre besånd av öring, sarv och sutare. Fiskekort säljs av bl. a IFiske.se.


Ullvetterns FVOF

Strax söder om Storfors. Erbjuder fiske i sjöarna Ullvettern, Frövettern, Bergsjön, Hyttsjön, Kväggen, Åsjön, Stora och Lilla Grytingen. Bestånd av gös, mört, abborre, braxen, gädda, id m. fl. Fiskekort säljs av bl. a IFiske.se.


Velens FVOF

http://www.ifiske.se/fiske-velens-fiskevardsomrade.htm

Område norr och väster om Torsby. Många av våra vatten erbjuder bra fiske efter abborre, stor gädda, gös. Öring och röding finns i en del av våra vatten. ”Vi erbjuder fiske i Velen, Grundsjön, Röjdälven/Kilen (Röjdan) , Kvarntjärn (Put&Take), Torsbysjöarna. Fiskekort säljs av bl. a IFiske.se.


Vistens FVOF

http://www.vistensfvof.se

Norr om Forshaga, strax väst om Deje. Ett av Forshaga kommuns största fiskeområden. Erbjuder ett varierande fiske i många typer av vatten. Allt från trollingfiske i sjön Visten med bestånd av abborre, gädda, lake, öring och lax, till mete i Kvarntorpsån efter bl.a abborre och gädda. Även fiske i Smårissjön, Skivtjärn, Grantjärn, Dömleälven. Fiskekort säljs av bl. a IFiske.se.


Västra Örtens FVOF

http://vastraorten.se/

Område ca 40km norr om Karlstad. Erbjuder fiske i sjön Västra Örten, med bestånd av bl. a gös, abborre och gädda. Fiskekort säljs av bl. a IFiske.se.


Yngens FVOF

Ca 7 km öster om Filipstad. Erbjuder fiske i sjön Yngen med bestånd av abborre, sik, gädda, mört, lax (Gullspång), röding m. fl. Fiskekort säljs av bl. a IFiske.se.


Ängens FVOF

Området ligger ca 2,1 mil väster om Sunne. Erbjuder fiske i bl.a Ängsjön, Rötjärnet, Gettjärn, Lomtjärnet, Vianstjärnet, Bicktjärnet, Stubbtjärnet, Bergtjärn och Märrtjärnet. Bestånd av öring, abborre, gädda, röding och mört. Fiskekort säljs av bl a IFiske.se.


Östervallskogs FVOF

Område ca 13 km norr om Töcksfors. Erbjuder fiske i sjöarna Östen, Strömmersjön, Hulttjärn. Bestånd av abborre, gädda, öring, braxen, nört, lake m. fl. Fiskekort säljs bl. a IFiske.se.


Östmarks FVOF

http://www.visittorsby.se/sv/gora/ostmarks-fvof-52427

Torsby kommun. Röjdån, Viggan, Kläggen, Stora Hässlingen, Gräsviggen, Boviggen, Nordviggsjön, Sorkan och Rönälven. Put & take-fiske i Klapperudstjärn och Bollsjön.


Östra Örtens FVOF

Ca 9 km norr om Molkom. Erbjuder fiske i Östra Örten. Med bestånd av abborre, gös, gädda. Fiskekort säljs bl. a IFiske.se.


Övre Fryksdalens FVO

Torsby. Fiske i sjöar, tjärnar och strömmande vatten. Bl. a i Övre-Fryken.


Övre Gla FVOF

http://glanet.se/foreningar-i-omradet/ovre-gla-fiskevardsomradesforening/

Erbjuder fiske i Övre Gla med omkringliggande sjöar och tjärnar, totalt sju sjöar och 32 st tjärnar. Bl. a Övre Gla, Buvattnet, Grännsjön, Gladåker. Lelången, Mjögvängen, Mjögsjön, Bergtjärn, Gunnarstjärn, Sundstjärn, Körttjärn. Med bestånd av bl.a sik, abborre, lake, id, mört, öring, gädda, röding m. fl. Fiskekort säljs bl. a IFiske.se.


VÄSTERBOTTEN


Armsjöarnas FVOF

Ligger på gränsen mellan Ångermanland och Västerbotten.


Bureälvens nedre FVO

http://www.burealven.se/

Erbjuder fiske i Bureälven, Mjövattsträcket, Hjoggböleträsket, Falmarksträsket, Bodaträsket, Bursjön, Småkroksjöarna (put&take på röding) m.fl. Fiskbeståndet utgörs av bl. a mört, gädda, abborre, lake, braxen, gös, havsöring, harr, öring m. fl. Fiskekort säljs av bl. a IFiske.se.


Byskeälvens FVO, Västerbottendelen

www.byskealven.se

Intern info om Byskeälven.


Estersmarks FVOF

Fiskevatten: Hakatjärn, Brönstjärn.


Jämteböle-Stärkesmark Tvärån FVO

http://www.jstfvo.se/

Fiske i bl.a Långtjärn, Tvärån, Jämtebölesjön, Stärkesmarksjön m. fl. sjöar.


Krångfors FVO

http://www.krangfors.se/index.htm

Fiske i Skellefteälven.


Kvistforsens FVO

https://www.fiskekort.se

http://www.lundsby.se/om/fiskeforeningen/kvfvo/

Bl. a fiske i gamla älvfåran av Skellefteälven och put & take-fiske i Västreträsket och Hamptjärn.


Kågeälvens Nedre FVO

http://www.kagealven.com

Erbjuder fiske i Kågeälven.


Kågeälvens övre FVO

Erbjuder fiske i bl. a Kågeälven, Kamsån, Klintån, Kusån, Storkågeträsket, Lillkågeträsket, Stavaträsket.


Lejonströms FVO

http://lejonstromsfvo.se/

Erbjuder fiske Skellefteälven på bl.a lax, harr och havsöring nära Skellefteå centrum. Fiskekort säljs av bl. a IFiske.se.


Krångfors FVO

http://krangfors.skelleftea.org/fvo.htm

Bl.a fiske i Skellefteälven.


Kva-Gi-Li FVO

Område mellan Malå och Norsjö, ca 26 km sydöst om Malå i nordvästra Västerbotten. Erbjuder fiske i Gissträsk, Lill-Grästjärnen, Lillholmträsk, Stor Kvammarn, Stor-Grästjärnen, Tvärträsket. Bestånd av abborre, gädda, mört, lake och små bestånd av öring och harr. Fiskekort säljs av bl. a IFiske.se.


Rickleån Övre FVO

Fiskevårdsområde i mellersta Västerbotten.
Se även info om Rickleån.


Stora Bygdeträskets FVO

http://www.fvo.se/

Fiskevatten: Skorvbergstjärn, Tallån, Risån, Sikån.


Storfallet FVO

Har bl. a fiske i sträcka av Kågeälven.


Storsandsjöns FVO

http://www.storsandsjon.se/

Ca 14 km norr om samhället Vindeln. Fiske erbjuds i bl.a sjöarna Storsandsjön och Mjösjön, med bestånd av abborre, gädda, sik, öring, harr, röding, mört, lake m fl. Det finns även ett antal tjärnar där bl. a Ristjärnen erbjuder P&T-fiske på regnbåge och röding. Fiskekort säljs bl. a genom IFiske.se.


Sörbäckens FVO

Facebooksida
Karta

Sörbäckens fiskevårdsområde ligger cirka 30 km SV om Lycksele. Det omfattar den fina öringsjön Vänjaurträsk, bäckarna Sör- Hornmyr- och Vänjaurbäcken samt ett flertal mindre tjärnar. Samtliga bäckar är lättåtkomliga. Området är väl försett med vindskydd, rastplatser och stigar.


Tryssjöns Ultervattnets FVO

Fiskeområde mellersta Västerbotten. För mer info klicka här.


Åkullsjöns FVO

www.akullsjon.se/
www.lagsidan.se/flsj/sidor-775-b~fiskevfoereningen.html

Fiskevårdsområde i mellersta Västerbotten. För mer info klicka här.


Åbyälven – Övre fiskevårdsförening

http://www.abyalven.se/

Laxförande del av Åbyälven.


Åbyälven – Nedre fiskevårdsförening

http://www.abyalven.se/

Laxförande del av Åbyälven.

Åmans FVO

http://www.fiskekort.se/aman/

Är ca. 65 km långt, och beläget i norra delen av Vindelns kommun. Delar av området sträcker sig även in i Norsjö och Lycksele kommun. Området domineras av ett sjösystem som utgör resterna av en forntida isälv. Åman är det vattendrag som sammanbinder dessa sjöar.


Åmsele Fiskevårdsområde

http://www.fiskekort.se/amselefvo/

Omfattas av sträckan Åmsele till Mårdsel samt Åmans nedre del till utloppet i Vindelälven. Vidare innefattar fiskevårdsområdet av ett antal sjöar och tjärnar. Området erbjuder bl. a bra gäddfiske.


Överboda – Strands FVOF

http://www.overboda-strandfvof.se/

Överboda–Strands FVOF ligger ca 1,5 mil väster om Umeå. Bl. a fiske i Mjösjön, Dalsjön och Umeälven. Bestånd av abborre, harr, gädda, regnbåge, lax, havsöring m. fl. Fiskekort säljs av bl. a. IFiske.se.


VÄSTMANLAND


Arboga Fiskevårdsförening

http://www.sturefiskarna.se

Slogs samman med Sturefiskarna 2006.


Hällefors FVF

www.hellefors-fiskevardsforening.se

Erbjuder fiske i bl.a Yxtjärn, Hedtjärn, Mettjärn, Lilla Sandsjön, Hänglandstjärn, Sävälven, Notbindartjärn och Högborntjärn m. fl. Fiskekort säljs bl. a genom Fiskekort.se.


Löa FVO

Ligger i norra delen av Arbogaåns vattensystem och omfattar Norrsjön, Sörsjön och mellanliggande åsträcka, 2,5 mil norr om Lindesberg.


Riddarhyttans Fiskevårdsförening

http://www.riddarhyttan.nu/fvf/index.htm

Ädelfiske: Ljustjärn, Norstjärn och Tattartjärn.
Övrigt fiske: Övertjärn, Garptjärn, Övre Skärsjön, Skildammen, Bjursjön, Nedre Skärsjön, Abborrtjärnarna, Lien, Liens Gäddtjärn, Bäckegruve-gäddtjärn, Vargtjärn, Hornfisksjön, Glifs-Dammsjön, Dramboln.

Området runt tjärnarna är välordnat med grillplatser, vindskydd, toaletter och fina handikapp- och flugbryggor för trevligt fiske både sommar och vinter.


Råsvalens FVO

Fiske i sjön Råsvalen (Rossvalen) och del av Storån.


Sura FVOF

http://www.surafvof.com/

Område intill Surahammar. Erbjuder fiske i bl. a Kolbäcksån (från Hedvallsbron till Surahammars kommungräns) samt Magsjön, Östersjön och Västersjön. Bestånd av abborre, gädda, björkna, sarv, mört, braxen, asp, gös m. fl. Fiskekort säljs av bl. a. IFiske.se.


Svansjöarnas FVO

Ca 2,5 mil norr om Köping. Erbjuder fiske i sjöarna Långsvan och Lillsvan, även Gisslarboån, Spabäcken. Bestånd av abborre, gädda, gös och lake. Fiskekort säljs av bl. a. IFiske.se.


Virsbo FVF

http://www.virsbofiske.se/

Ca 2 mil sydöst om Fagersta. Erbjuder fiske i Virsbosjön med bestånd av abborre, gädda, gös och öring. Put & take vatten vid Avlångensjöarna och Tordyveln erbjuder fiske på regnbåge och röding. Sen ingår även Kolbäcksån (från kommungränsen i norr och ner till Seglingebergs damm i söder), Abborrtjärnen, Gåsflyten, Holmsjön, Lefelingen, Stenbjörn, Stora Avlången, Lilla Avlången, Transjön, Öketjärnen. Fiskekort säljs av bl. a. IFiske.se.


Åmänningens FVO

Ca 10 km sydöst om Fagersta. Landskapets näst största sjö, erbjuder fiske i Åmänningen, med bestånd av abborre, gädda, gös, mört, lake och öring. Fiskekort säljs av bl. a. IFiske.se.


VÄSTERGÖTLAND


Abborresjöns fiskevårdsförening

http://www.abborresjon.se/

Område ca 10 km öster om Älvängen. Fiske erbjuds i Abborresjön (Abborrsjön), Böljesjön, Ottersjön, Stora Kroksjön. Fiske på bl. a regnbåge, öring, abborre m. fl. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.


Alarpasjöarnas FVO

http://www.sjuharad.info

Mellan Hökerum och Timmele. Erbjuder fiske i sjöarna Bredsjön, Agnsjön, Kroksjön, Lillsjön. Bestånd av gädda, braxen, abborre, gös, sutare och mört. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.


Antens FVO

http://www.anten.se

Sjön Anten, strax nordväst om Alingsås.


Assman-Ätrans FVO

http://www.sjuharad.info/

Strax sydöst om Svenljunga. Erbjuder fiske i bl. a Faxsjön, Gullsjön, Kvarnsjön, Röstorpasjön, Åstarpasjön, Örsåssjön, Ätran (Ljungfors-Hid), Assman. Fiskevårdsområdet är ett av de största i Sjuhärad. I området hittar du ett omväxlande och utmanande fiske. Här kan du både fiska i sjöar och i åarna Ätran och Assman, med bestånd av abborre, gädda, mört, gös, öring, sutare m. fl. I Faxsjön kan du fiska regnbåge. Fiskekort till området kan köpas av bl. a IFiske.se.


Boråssjöarnas FVO, Viskan i Borås FVO

http://www.sjuharad.info/

Borås kommun. Ramnasjön, Viskan, Hultasjön, Stora Hässleholmssjön, Lilla Hässleholmssjön, Södra Kypesjön, Kolbränningen.

Område med flera sjöar ligger beläget i Borås stadsmiljö. Här kan man fiska i natursköna områden med staden runt hörnet. Området sträcker sig från södra Borås genom centrum och avslutas i Viskan. Sjöarna erbjuder många möjligheter för barn att fiska. Vid alla sjöar finns handikappanpassade bryggor. Bestånden av fisk varierar från de olika sjöarna, men det finns bl. a regnbåge, abborre, gädda mört sutare m fl. Fiskekort till området kan köpas av bl. a IFiske.se.


Borås Ärtingens FVOF

Området ligger ca 11 km norr om Borås, strax väster om Fristad. Erbjuder fiske i sjön Ärtingen och del av Munkån. Bestånd av abborre, gädda, mört, sik m. fl. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.


Borås-Öresjö FVOF

Området ligger direkt norr om Borås. Erbjuder fiske i Öresjön, Stora Tosserydssjön, Lilla Tosserydssjön, Svensån, Munkån och Viskan (från Örebro och ner till Öresjön). Bestånd av abborre, braxen, gädda, lake, mört, öring m. fl. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Bosjöns FVO

http://www.bosjonsfvo.se

Fiskevårdsområde i Västergötland, ca 8 km sydväst om Borås. Erbjuder fiske i sjöarna Abborrsjön, Björken, Bolingen, Bosjön, Funningesjön, Gasslången, Grunnasjön, Gärdessjön, Hälasjön, Hästaspängen, Kärrmossasjön, Torpasjön, Uppsalen, Västersjön, Åstjärnen och Äktasjön. Med bestånd av gädda, braxen, , mört, sutare, abborre, gös m. fl. Båtar finns att hyra inom området. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.


Buttorp – Ljungafors FVO

http://www.fiskeihillared.se/

Erbjuder 15 km strömmande vatten i Ätrans natursköna dalgång mellan Sexdrega och Svenljunga. Bestånd av abborre, braxen gädda, lake, öring, sutare m. fl. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.

(OBS. Särskilt fiskekort för öringfiske i strömmande vatten, läs mer på www.projektatranoring.se).


Emten-Flämsjöns FVOF

Området ligger mitt emellan Skövde och Götene, vid Eggby. Erbjuder fiske i sjöarna Emten (Ämten) och Flämsjön. Med bestånd av främst abborre, braxen och gädda. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.


Enhangens FVO

http://www.sjuharad.info/

Enhangen, Övre Stångsjön, Yttre Stångsjön, Skattagårdssjön, Ugglebosjön, Gölen, Stora och Lilla Agnsjön, Lilla Abborrasjön, Stora Kolsjön och Stångån. Bestånd av abborre, gädda och mört.


Fegens FVOF

http://www.fegenfiske.se/

Ligger mitt på gränserna mellan Västergötland, Småland och Halland. Ca 17 km väster om Smålandsstenar, strax norr om orten Fegen. Erbjuder fiske i sjön Fegen med bestånd av abborre, gös, gädda, mört, lake, sutare, sik m. fl. Fiskekort genom bl a IFiske.se.


Flians Övre FVOF

Ca 6 km sydöst om Skara, föreningen erbjuder fiske i Flian, en mindre å som avvattnar Hornborgarsjön. Sträckan går mellan utloppet ur sjön och upp till väg 184, vid Broke bro. Bestånd av abborre, mört, id, färna, gädda m. fl. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.


Forsa-Veka FVOF

http://www.fiskeihillared.se/
http://www.sjuharad.info/

Sträcka av Ätran vid Hillared i sydöstra Västergötland. Fiskekort genom bl. a IFiske.se

(OBS. Särskilt fiskekort för öringfiske i strömmande vatten, läs mer på www.projektatranoring.se)


Fräckestadsåns FVOF, Undenäs.

http://medlem.spray.se/fvof/


Färgensjöarnas FVOF

http://www.ffvf.se/

Ligger ca 5 km söder om Alingsås. Erbjuder fiske i Stora Fägen och Lilla Färgen (Färgensjöarna). Bestånd av abborre, braxen, gädda m. fl. Fiskekort genom bl. a IFiske.se.


Gingri-Ön Fiskevårdsområde

Ca 3 km öster om Fristad och ca 12 km nordöst om Borås. Fiskevårdsområdet erbjuder fiske i Viskans huvudfåra från Marsjön och nerströms till landsvägsbron i Gingri. (Vissa sträckor är undantagna. Se skyltning). Inglabäcken och Fölabäcken ingår också i området.

Här finns abborre, braxen, björkna, gädda, mört, sarv, sutare, öring m fl. Fiskekort köps bl. a genom iFiske.se.


Gravsjöns FVO

http://www.sjuharad.info/

Ballasjön, Gravsjön, Kvarnsjöarna, Mellansjön, Svansjön, Älingasjön. Bestånd av gädda, abborre och mört.


Gryssjöns FVO

http://www.sjuharad.info/

Gädda, abborre, sutare, mört.


Grytteredssjöns FVOF

Området ligger ca 2,5 mil söder om Ulricehamn, ca 5 km nordöst om Limmared. Erbjuder fiske i Grytteredssjön, med bestånd av abborre, braxen, gädda, gös, mört, sutare m.fl. Fiskekort köps bl. a genom iFiske.se.


Gräskens FVO

Området ligger på gränsen mellan Småland och Östergötland, ca 1,6 mil väst om Gislaved. Fiske erbjuds i sjöarna sjöarna Gräsken, Lill Gräsken, Dalsjön, och Rocksjön. Fiske på sotvuxen abborre och gädda, även fiske pågösm braxen mört, lake och sutare m. fl. Båtar finns att hyra. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Göta älvs Lilla Edet-Trollhättans Fiskevårdsområdesförening

http://www.fiskegotaalv.se

Föreningens syfte är ett gemensamt tillvarata intresset och rätten för fiskerättsinnehavarna i Göta Älv med dess tillflöden, från norr om kraftstationen i Lilla Edet till söder om Kraftstationen i Trollhättan. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Hedgärdesjön FVO

http://www.sjuharad.info/

Borås kommun. Hedgärdessjön är djup och näringsrik. Bestånd av gädda, abborre, regnbåge och öring.


Holsljunga FVO

http://holsljunga-fvo.holsljunga.com/

Området ligger ca 14 km sydväst om Svenljunga. Erbjuder fiske i bl.a. Byasjön, Holsjön, Hundasjön, Hökabergssjön, Karken, Lilla Hissjön, Lillesjön, Ljungsjön, Skärsjön, Stora Hissjön, Torestorpsån, Ällesjön. Bestånd av abborre, lake, sutare, braxen, gädda, gös, mört m. fl. Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Hornbetasjöns FVO

http://www.sjuharad.info/

Gädda, abborre, gös, sutare, mört.


Hornsjöarnas FVO

Området ligger stax väster om samhället Horred. Erbjuder fiske i ett 10-tal sjöar, bl.a Stora Hornsjön (Horrdedssjön), Lilla Hornsjön, Hellesjön (Hällesjön), Hornån, Gösjön, Gärdessjön, Mjösjön, Navsjön, Barkasjön, Sälen. Fiske på främst abborre och gädda. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Ingsjöarnas och Oxsjöns FVO

http://www.sjuharad.info/

Område mellan Lindome och Rävlanda, ca 11 km öster om Lindome. I området erbjuds fiske i bl.a Grunnasjön, Kalven, Oxsjön, Stora Abborrsjön, Stora Brearetjärn, Tjärnet, Västra Ingsjön, Östra Ingsjön (Ingsjöarna), Änkatjärn, Lindomeån. Bestånd av abborre, mört, gädda, nors, öring m. fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Jogens FVO

Område ca 16 km nordöst om Ulricehamn. Erbjuder fiske i sjön Jogen med bestånd av abborre, gädda, mört m. fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Jälmån-Assman FVOF

Område vid Tranemo. Erbjuder fiske i Tranemosjön, Jälmån (Rydfors kvarn till Tranemosjön), Assman (från Tranemosjön till Strömsfors), Ljungsnäsasjön, Algustorpasjön, Lillasjö och Hagasjön. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Karlsborgsortens Fiske och Fiskevårdsförening

http://kfff.se

Bottensjön.


Kråkereds FVO

Område ca 3 km söder om Borås centrum, utmed väg 41. Erbjuder fiske i Stora Transåssjön (bestånd av regnbåge), Lilla Transåssjön, Flysjön, Rueredssjön, Skrämbosjön, Svarttjärn, Kråkeredssjön, Svalesjön, Kroppesjön, Tretjärnesjöarna. Bestånd av abborre, mört, gädda, braxen, sutare m. fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Ljungsarps FVO

http://www.sjuharad.info/

Djupasjön, Lagmanshagasjön, Lillesjön, Mörksjön, Sjögårdsgöl, Sjögårdssjön, Stomsjön, Älvasjön, Västerån. Bestånd på gädda, abborre, gös, öring, mört m fl.


Lysjöns FVO

http://www.sjuharad.info/

Lysjön, Visthuset, Tusken, Hulsjön. Bestånd av gädda, abborre, sutare, mört.


Lygnernregionens FVOF

Ca 1 mil öster om Kungsbacka, på gränsen mellan Halland och Västergötland. Erbjuder fiske i sjön Lygnern. Bestånd av abborre, gädda, mört, öring, braxen, sutare, nors m fl. Fiskekort kan bl a köpas genom IFiske.se.


Läggareds FVOF

http://www.fiskeihillared.se/

Ca 1,5 km söder om Hillared, 15 km sydöst om Borås. Erbjuder fiske i Yasjön, Täxlesjön och Hösjön, med bestånd av sutare, braxen, gädda, mört, abborre, karp m. fl. Fiskekort kan bl. a köpas genom IFiske.se.


Lönerns FVOF

http://www.skaraborgsfiske.se/lonern
http://www.sjuharad.info/

Område ca 16 km nordöst om Ulricehamn vid Torpa. Erbjuder fiske i bl.a Lönern, Vinsarpasjön, Yttern, Agnsjön, Bredsjön, Kroksjön, Lillsjön och Ätran. Bestånd av gädda, abborre, gös, lake, sutare m. fl. Fiskekort kan bl. a köpas genom IFiske.se.


Malensjöarnas FVO

http://www.malenfiske.se/

Området ligger ca 1 mil nordväst om Gislaved på gränsen mellan Småland och Västergötland. Erbjuder fiske i bl. a sjöarna Lille-Malen (Lillemalen), Mörke-Malen (Mörkemalen), Store-Malen (Stormalen) med bestånd av abborre, gädda, braxen, gös m. fl. Fiskekort kan bl. a köpas genom IFiske.se.


Mjörns FVOF

http://www.mjornfvo.se/

Ligger strax väster om Alingsås. Erbjuder fiske i sjön Mjörn. Bestånd av abborre, gös, gädda, braxen, lake, mört m. fl. Fiskekort kan bl. a köpas genom IFiske.se.


Mogdens FVO

Vid Hökerum, mellan Borås och Ulricehamn.


Mollsjöns FVF

http://www.mollsjon.se/

Mollsjön ligger ca 5,5 km öster om Nödinge. Erbjuder fiske i Ebbetjärn, Lommetjärn, Mollsjön, Pettersjö, Trolltjärn. Med bestånd av abborre, gädda och mört. Fiskekort kan bl. a köpas genom IFiske.se.


Morjhults FVO

http://www.sjuharad.info/

Består av sex sjöar i nordvästra delen av Bollebygds kommun. Hallesjön, Stora Tvättesjön, Lilla Hallesjön, Veresjön, Långesjön och Mörkatjärn. Gädda, gös, abborre och mört. Bra metesjöar.


Nittorps FVO

http://www.sjuharad.info/

I området ingår Åsasjön, Nygårdssjön, Jälmån (mellan Nyfors och Rydfors), Hjärtaredsbäcken. Bestånd av gädda, abborre, mört, braxenöring m. fl. Fiskekort säljs av bl. a IFiske.se.


Norra Lygnerns och Storåns FVO

http://www.sjuharad.info/

Lygnern, Stora Svansjön, Lilla Svansjön, Storån, Svansjöbäcken. Sjön Lygnern erbjuder bl.a fiske på grov öring, gädda och braxen. Fiskekort i Lygnern säljs bl. a genom IFiske.se.


Norra Sämsjöns FVO

ca 5 km öster om Ljung och Annelund inom Herrljunga kommun. Erbjuder fiske i Norra Sämsjön (även kallad enbart Sämsjön, OBS! ej att förväxla med Sämsjön vid Vegby som även kallas Södra Sämsjön).


Osdal Fiskevårdsområde

Bildades 2010. Borås Stad är ensam fiskerättsägare. Borås Stad har 2013 överlåtit förvaltningen av sjöarna i fiskevårdsområdet till Frilufts- och Fiskeklubben Älgen.


Roasjöns – Ramsjöns FVO

http://www.sjuharad.info/

Roasjön, Ramsjön, Lilla Häggån. Bestånd av gädda, abborre, ål, gös, sutare och mört.


Rydboholms FVO

Bl. a fiske i Viskan, mellan Viskafors och Guttasjön.


Ryssbybäckens FVO

http://www.sjuharad.info/

Borås kommun. Fråasjön, Fjällsjön, Hålsjön, Kyperedssjön, Kvarnsjön, Fornesjön, Abborresjön, Fjällsjön, Ryssbybäcken. Bl a bestånd av öring och röding i Ryssbybäcken.


Rånnavägssjöns FVO

http://www.sjuharad.info/

Gädda, abborre, gös, mört.


Sandhemssjöns FVOF

Område ca 11 km nordväst om Mullsjö. Erbjuder fiske i Sandhemssjön med brstånd av abborre, braxen, gädda, mört m. fl. Fiskekort säljs av bl. a IFiske.se.


Seglora Fiskevårdsområde

Område strax norr om Kinna. Erbjuder fiske i Breasjön, Djupasjön, Fjällasjö, Husån, Lilla Tofösingen, Osjö, Skärsjön, Stora Tofösingen, Viskan mellan Viskafors och Rydal. Bestånd av abborre, braxen, mört, gädda m. fl. Fiskekort säljs av bl. a IFiske.se.


Simmesjöns Norra FVO

http://www.sjuharad.info/

Simmesjö, bestånd av gädda, braxen, abborre, ål, gös, sutare och mört.


Skagerns FVO

http://www.skagern.com/

Fiske i sjön Skagern.


Skäremosjöns FVO

http://www.sjuharad.info/

Bestånd av gädda, abborre, sutare och mört.


Skäresjöns FVO

Ca 15 km nordväst om Borås vid byn Skärsjöhult. Erbjuder fiske i Skäresjön med bestånd av abborre, gädda, mört m. fl. Fiskekort säljs av bl. a IFiske.se.


Skärvalången m fl sjöars FVF

Område mellan Skövde och Skara. Många sjöar (Skärvalången, Bysjön, Eggbysjön och Vagnsjön) som ger bra möjligheter för trevligt fiske efter abborre, sutare, mört, braxen och gädda. Båtar uthyres av Q-Star i Axvall. Fiskekort säljs av bl. a IFiske.se.


Stora Hålsjöns fiskevårdsområde

Mellan Hyssna och Rydal.


Storsjöns FVO

Mer info: SFK Pelikanen.

Bl. a fiske i Viskan, Storsjön, Abborratjärn, Abborrasjön, Björsjön, Duvesjön, Furesjön, Galtatjärn, Gäddesjö, Kroksjön, Lilla Älsjön, Lomsjö, Madtjärn, Orrleketjärn, Rönnesjö, Skallasjön, Skallatjärn, Stora Älsjön, Storsjön, Vänesjön och Ängsjön. Bestånd av abborre, gädda, gös, braxen, mört, m fl.
Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Stråkens FVOF

Fiske i sjön Stråken, en långsmal sjö mellan Bottnaryd och Mullsjö på gränsen mellan Småland och Västergötland. Bestånd av abborre, gädda, braxen, mört m. fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Såkens Sjösystems FVO (Såkens FVO)

http://www.fiskeihillared.se/
http://www.sjuharad.info/

Område ca 13 km sydöst om Borås, strax norr om Hillared. Erbjuder fiske i bl.a Frammesjön, Sjögårdsjön, Mellsjön och Såken. Bestånd av braxen, gädda, abborre, gös, öring, mört m fl. Båtar finns att hyra. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Sävsjöns FVO

http://www.sjuharad.info

Område ca 3-5 km norr om Fritsla. Erbjuder fiske i Sävsjön, Bogrydssjön, Horssjön, Mjögaresjön, Klevsjön. Bestånd av braxen, gädda, abborre, sutare och mört. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Södra Sämsjöns FVO

http://www.sjuharad.info/

Ligger ca 17 km söder om Ulricehamn. Erbjuder fiske i Södra Sämsjön (kallas även bara Sämsjön, OBS! ej att förväxla med Sämsjön vid Annelund som även kallas Norra Sämsjön) Har bestånd av gädda, abborre, gös, sutare, mört m. fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Tolkens FVO

http://www.sjuharad.info/

Område ca 12 km söder om Kinna/Skene. Erbjuder fiske i sjön Tolken (OBS! ej att förväxla med sjön Tolken strax väster om Ulricehamn). Även fiske i Hyltenäsaån och Torestorpsån. Fiskbestånd inom området är abborre, gädda, gös, lake, sutare, mört, öring m. fl.


Undens FVO

http://www.skaraborgsfiske.se/unden

Ca 20 km nordöst om Töreboda, vid Sannerud. Erbjuder fiske i sjön Unden på bestånd av abborre, röding, gädda, nors, lake, sik m. fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Uspens FVO

Ca 5 km söder om Floda. Erbjuder fiske i sjöarna Uspen och Lensjön med bestånd av abborre, gädda, mört, braxen och öring. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Vassgårdens FVO

http://www.sjuharad.info/

Björsjön, Djupasjön, Dunnsjö, Hökasjö, Lilla Kvistdroppen, Vassgården och en del mindre vattendrag.


Varnum och Marsjöarnas FVO

Området ligger ca 7 km öster om Fristad. Erbjuder fiske i bl.a Lilla Kleven, Västra Marsjön, Östra Marsjön, Mellsjön, Stora Kleven, Tåsjön. Bestånd av bl.a abborre och grov gädda. Även Viskan rinner genom området men fiske ej tillåtet i åarna inom området. Fiskekort till sjöarna bl. a genom IFiske.se.


Veka-Buttorp FVOF

http://www.fiskeihillared.se/

Erbjuder fiske i sträcka av Ätran vid Hillared i sydöstra Västergötland. Bestånd av abborre, gädda, mört och öring. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.

(OBS. Särskilt fiskekort för öringfiske i strömmande vatten, läs mer på www.projektatranoring.se)


Viaredssjöns FVO

http://www.sjuharad.info/

Aråstjärn, Kerstintjärn, Kolsjötjärn, Kvarnbäcken, Kvarnsjön, Lilla Nabbasjön, Långatjärn, Stora Kolsjö, Stora Nabbasjön, Viaredssjön och Sörån. Viaredsjön bjuder på bra gösfiske, övriga vatten erbjuder främst fiske på gädda, mört och abborre. Söråm har även bestånd av öring.


Vikens FVOF

https://vikensfiske.com/

Erbjuder fiske i sjön Viken som ligger mellan Töreboda och Karlsborg, bra gösfiske. Även bestånd av abborre, gädda, braxen, mört, lake, björkna m fl. Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Visen-Opperhalens FVO

http://www.sjuharad.info/

Här kan man spinn-, flug-, flytrings- och trollingfiska. Området består av två stora och relativt djupa sjöar.

Visen, Opperalen. Bestånd av gädda, abborre, sutare, mört.


Viskans FVO

Omfattar Viskan från Kungsfors kraftstation i Skene till Hallandsgränsen, strax söder om Horred, samt Slottsån till Kalven och Lillån till Fävren inom Marks kommun, Lilla Eksjö och Gravsjö i Istorp.


Vitasjöns FVOF

Ca 7 km öster om Mjöbäck, ca 3 mil nordväst om Smålandsstenar. Erbjuder fiske i sjön Vitasjön med bestånd av abborre, gädda, mört m fl. Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Västra Nedsjöns FVOF

http://vastranedsjon.se/

Ligger direkt norr om Hindås. Erbjuder fiske i Västra Nedsjön. Bestånd av abborre, gädda, mört m. fl. Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Yttre Åsundens – Torpasjöns FVO

Område ca 18 km söder om Ulricehamn. I delar av sjöarna Torpasjön och Yttre Åsunden erbjuder föreningen Torpssjön FVF fiske. Bestånd av abborre, gädda, braxen, gös, mört, lake, sarv, sutare. Fiskekort till fiske inom Torpssjön FVF säljs av bl. a IFiske.se.

Obs. Flera sjöar i Sverige heter Åsunden.


Ås-Tolkens FVOF

http://www.fiskeitolken.se/

Ca 10 km väster om Ulricehamn. Erbjuder fiske i sjön Tolken (OBS! ej att förväxla med sjön Tolken strax söder Kinna/Skene). Bestånd av abborre, gädda, gös, mört, sik m fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Öresjö FVO

http://www.sjuharad.info/

Borås kommun. Öresjö, Viskan, Munkån, Svensån.


Örlens FVOF

http://orlen.nu/index.htm

Ligger mellan Tibro och Karlsborg, strax norr om Fagersanna. Erbjuder fiske i sjön Örlen med bestånd av abborre, braxen, gädda, gös, lake, mört, nors, sarv, sarv, sutare m. fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Ösans Nedre FVOF

http://www.osanfiske.se/

Mindre å strax norr om Skövde. Åsträckan inom föreningens område sträcker sig från vägbron vid Fjällakvarn (väg 200) intill samhället Fjället (ca 5 km nordöst om Skövde) och upp till sjön Östen som ligger ca 2 mil norr om Skövde. Ån har bestånd av abborre, mört, gädda, id, färna, sarv, braxen, öring, björkna m. fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Östra Frölunda-Mårdaklevs FVO

Erbjuder fiske i Ätran, Gummasjöarna, Storasjön, Lillån, Skärsjön, Köljasjöarna på bl. a gädda, abborre, mört, sutare, gös m fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Östra Nedsjöns FVO

http://www.ostranedsjon.se/
https://www.facebook.com/ostranedsjon/

Ca 2,5 km öster om Hindås. Erbjuder fiske i Östra Nedsjön med bestånd av abborre, gädda, nors, siklöja, sutare, öring, röding (fredad). Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Övre Åsundens fiskevårdsområde

http://www.fritidsfiskare.com/ (Ulricehamns Fritidsfiskare)

http://www.sjuharad.info/

Ligger precis sydväst om Ulricehamn. Erbjuder fiske i sjön Åsunden (Även kallad Övre Åsunden). Erbjuder även fiske i del av Ätran. Fiskbestånd i området utgörs av bl. a gädda, gös, braxen, lake, sarv, abborre, sutare, mört, öring m. fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.

Obs. Flera sjöar i Sverige heter Åsunden.


Öxabäcks FVOF

http://www.fishing-in-oxaback.com

Fiskeområde i sydvästa Västergötland med flera sjöar, både med naturliga bestånd och en del sjöar med inplanterad fisk. Bl a Öxasjön, Öjasjön, Farsjön, Stockasjöarna.


ÅNGERMANLAND


Anundsjöns FVO

Erbjuder fiske i bl. a Ödsbysjön, Gensjösjön, Galasjön, Trehörningen, Mjösjön, Valmsjön, Djupsjön, Lillsjön, Anundsjösjön, delsträcka av Moälven, Norra Anundsjöån samt Södra Anundsjöån. Bestånd av gädda, abborre, sik, braxen, gös, öring, havsöring. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Armsjöarnas FVOF

http://armsjoarnasfvo.se/index.html

Strax nordöst om Bjurholm i norra Ångermanland. Erbjuder fiske i Västansjö, Lilltjärn, Pålvattnet, Ritjärn, Gåsvattnet, Stor-Armsjö (Storarmsjön), Lill-Armsjö (Lillarmsjön) m fl. Bestånd av abborre, gädda, öring, mört, lake m fl. Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Betarsjön FVO

http://www.betarsjonfvo.se

Omfattar Betarsjön, Backsjön, Nils-Hans tjärn, Lill-Kärmsjön, delar av Ruskån och Rinnån samt Kärmsjöbäcken.


Björkåns FVO

Ca 1,6 mil öster om Sollefteå. Erbjuder fiske i Björkån, Rävsjön och Björksjön m fl. Bestånd av abborre, gädda, öring, lake, mört, harr m fl. Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Flåsjöns FVOF

Nordväst om Strömsund, inom både Jämtland och Ångermanlands landskap. Fiske i både tjärnar, sjöar och strömmande vatten, totalt över 50 sjöar och åar. Största fiskevattnet är Flåsjön lämplig för trollingfiske på röding och öring. Bra harrfiske i Fånån. Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Gideå Västra fiskevårdsområde

Ca 3 mil norr om Örnsköldsvik. Fiske bl a i Gissjön, Bodumsjön och Gideälven. Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Gideälvens FVO

Ca 3 mil norr om Örnsköldsvik. Erbjuder fiske i Gideälven mellan Gammelbyns Kraftverk och Björna Kraftverk. Skallviksforsen, Hemlingsforsen Långstrandsforsen finns på denna sträckan. Bestånd av harr, öring i strömmarna, på lugnsträckorna finns det även abborre, gädda, mört, braxen och lake. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Graninge FVO

Ca 18 km sydväst om Sollefteå, utmed väg 331. Erbjuder fiske i bl.a Graningesjön, Grössjön, Stor-Häggsjön, Långtjärn, Jämtån, Lövsjön och Höån. Totalt 69 sjöar och 3 mil strömmande vatten. Bestånd av abborre, gädda, harr, mört, sik, öring. Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Hemlings FVOF

Ca 4,5 mil norr om Örnsköldsvik. Erbjuder fiske i bl.a Lill-Hemlingen, Stor-Abborrtjärn, Hemlings-Rödtjärn, Hemlingsån, Stor-Siktensjön, Lill-Siktensjön, Gideälven. Bestånd av abborre, gädda, öring, harr, röding, mört m. fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Hinnsjöns FVO

Ca 22 km väster om Örnsköldsvik, strax söder om Sidensjö. Erbjuder fiske i Stor-Degersjön, Hinnsjön, Grätnässjön, Mjösjön, Drömmesjön, Orrvikssjön, Staffartjärnen, Hustjärnarna, Stor-rödtjärn, Grätnäsån, Hustjärnsbäcken, Hinnsjöån, Degersjöån, Nätraån, regleringsdammarna vid Fors, Nyfors. Med bestånd av abborre, gädda, regnbåge, mört, öring, lake, röding, sik m. fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Hörnåns FVO

http://www.hornansfiske.se/

Hörnån


Käls FVO

Ca 3 mil väster om Örnsköldsvik, vid Västerkäl. Erbjuder fiske i bl.a Yttre.Mörttjärn, Abborrtjärn, Linsänketjärn (Linsönketjärn), Halstjärnen, Gulavattnet. Naturliga bestånd av abborre och gädda, även inplanterad regnbåge och röding i vissa sjöar. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.

Lasele FVO

Bl. a fiske i Ångermanälven, men även fiske i många sjöar och tjärnar erbjuds.


Leduåns FVO

http://www.projektleduan.se/

Erbjuder fiske i bl. a Leduån. Området ligger norr om Nordmaling. Fiskekort bl. a genom Fiskekort.se.


Långsele FVOF

Område ca 1 mil väster om Sollefteå, vid Långsele. Erbjuder fiske i bl.a Långsjöån och Faxälven mellan Forse och Hjälta kraftvek, Nordsjösjön, Nässjön. Bestånd av bl.a abborre, braxen, harr, gädda, sik, öring. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Lögdeälven – Västanfjället FVO

http://logdealven-vastanfjallet.123minsida.se/

Bl. a fiske i Lögdeälven.


Meåforsens FVO

Erbjuder fiske i Faxälven, en 25 km lång sträcka, där bl.a Meåforsen som ligger uppströms byn Ärtrik vid väg 331 ingår. Bestånd av gädda, harr, abborre, lake, öring m.fl. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Molidens FVO

http://www.moliden.se/Molidensfvo/mofvo.htm

Ca 20 km nordväst om Örnsköldsvik. Fiske i Moälven. Bestånd av havsöring, öring, abborre, gädda och harr. Fiskekort bl. a genom IFiske.se.


Myckelgensjö FVOF

Ca 7 mil nordväst om Örnsköldsvik. erbjuder fiske i bl. a Lillsjön, Myckelgensjösjön, Torrvattnet, Hällvattnet. Med bestånd av abborre, gädda, röding och öring. Fiskekort kan bl. a köpas genom IFiske.se.


Nedre Moälvens FVO, Örnsköldsvik

http://www.moalven.se

Fiske i bl. a Moälven.


Nedre Nätraälvens FVOF, Örnsköldsvik

http://www.natrafvo.se

Erbjuder fiske i Nätraälven (Nätraån), Gvalsjön, Åfjärden, Skrikesjön, Fröstdalssjön, Svedjefjärden.


Omsjö FVO, Näsåker

Fiske erbjuds i Karvsjön, Storsjön och Fransmyrtjärn. I Karvsjön utplanteras ädelfisk årligen. Storsjön hyser mängder av större gädda, abborre och enstaka stor öring.


Rossöns fiskevårdsområde

http://rossonfvo.se/

Nordvästra Ångermanland. Rossötjärn, Bollstjärn, Byvattnet, Svarttjärn, Nagasjöån, Trehörningen, Bodumsjön, Fjällsjöälven, Borgvattnet och Mellerstvattnet, Västersvattnet, Mjövattnet, Degervattnet och Volvattnet, Gessjön.


Solbergsbygdens FVO

Ca 8 mil nordväst om Örnsköldsvik, utmed väg 348. Erbjuder fiske i bl.a Valmsjön, Finnsjön, Svarttopptjärnarna, Gafselesjön, Stugusjön, Åselsjön, Tällsjön, Djupsjön, Åbosjön, Mjölksjön och Byxsjön, Rödvattensjöarna, Niptjärn, Norra Anundsjöån, Åbosjöån, Solbergsån, Pengsjöån, Svarttoppbäcken, Nipbäcken, Rödvattenbäcken och Gräsbäcken. Bestånd av abborre, gädda, öring, regnbåge, röding, harr m. fl inom området. Fiskekort kan bl. a köpas genom IFiske.se.


Sollefteå FVO

http://www.solleftea-fiskevardsomrade.y.se/

C:a nio kvadratmil naturskön Ångermanländsk natur. Ett stort antal sjöar, tjärnar, ett antal bäckar och åar samt c:a 2 mil av Ångermanälven, totalt c:a 1900 ha vatten med olika fiskbestånd ingår i området. Bl. a. finns lax, havsöring, öring, harr, sik, regnbåge, röding, bäckröding, spleik, abborre, gädda, lake.


Storborgarens FVOF

Område ca 50 km nordväst om Örnsköldsvik. Omfattar 17 sjöar samt åar och tjärnar. Vatten som ingår är Storborgaren, Västborgaren, Storselsjön, Flärken, Bredsjön, Nedre Kvarnsjön, Övre Kvarnsjön, Bodselet, Bodselsån, Krokstasjön, Handsksjön, Bergsjön, halva Aborrsjön, Kalven, Borgarån och Storselsån. Bestånd av abborre, gädda, mört, öring, sik och lake. Fiskekort kan bl. a köpas genom IFiske.se.


Storsjöbygdens FVO

Ca 4,5 mil norr om Örnsköldsvik, område med 23 sjöar och tjärnar. Bl a Storsjön, Svartsjön, Metartjärn, Båthustjärn, Mattarbodumsjön, Östersjön, Kroksjön, Movattssjön, Mellan-Movattnet, Inner-Movattnet, Kroksjöarna, Pålsjön, Fäbosjön, Långnorsbäcken, Mattarbodumbäcken. Bestånd av röding, mört, gädda, abborre, öring m fl. Fiskekort kan bl a köpas genom IFiske.se.


Södra Anundsjöåns FVO

Fiskeområde i mellersta Ångermanland, ca 19 km nordväst om Bredbyn vid Skalmsjö. Erbjuder fiske i bl a Långseles-Bågasjön, Skalmsjösjön, Södra Anundsjöån, Vålptjärn, Tryttmyrtjärn, Älgartjärn och Åvattnet. Fiske efter abborre, gädda, harr, öring, röding, regnbåge m fl. Södra Anundsjöån erbjuder fiske i småforsar efter harr och i de lugnare partierna abborre och gädda. Vid en del av sjöarna finns vindskydd, eldstäder, bryggor och toaletter samt öppna stugor. Fiskekort kan bl a köpas genom IFiske.se.


Tåsjöns FVOF

http://www.tasjonsfvof.se

Erbjuder fiske i Tåsjön i västra Ångermanland, vid Norråker.


Ådalslidens Fiskevårdsförening

http://www.karvsjon.se

Ådalslidens FVF startade 1962 och sköter fiskevård i Karvsjön, Storsjön och Fransmyrtjärnen, vilka tillhör Omsjö fiskevårdsområde. Området ligger ca. 15 km nordost om Näsåker i Ångermanland. Föreningen har idag strax under 200 medlemmar.


Önskasjön FVO

http://www.onskasjon.se/


ÖSTERGÖTLAND


Annsjön-Lyrens Fiskevårdsförening

Sjöar: Annsjön och Lyren. Fiskarter: Abborre, Gädda, och Vitfisk i samtliga sjöar.


Asplångens FVOF

Ligger ca 9 km söder om Norrköping, vid Snöveltorp. Erbjuder fiske i Asplången ed fiske på bla gös, gädda och abborre. Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Baroniet Adelswärd AB

I västra Åtvidaberg. Upplåter fiske i bl a Bysjön och Övre Virken. Fiske på abborre, gädda, mört, sarv och gös. Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Björkerns FVO

http://www.bjorkernsfvo.se/

Ca 18 km öster om Kisa. Erbjuder fiske i sjön Björkern, bra bestånd  abborre, gädda, röding, mört, braxen, lake, sutare m fl. Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Borens FVO

http://borensfvo.se/

Strax öster om Motala. Erbjuder fiske i sjön Boren. Bestånd av bl.a abborre, braxen, mört och gädda (även utplanterd lax och öring). Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Borken Såkens FVO

Ca 13 km nordöst om Åtvidaberg. Erbjuder fiske i sjöarna Borken, Halgen, Hemgölen, Hörsjön, Kvarnsjön, Lilla Engölen, Lilla Mörtgöl, Stengölen, Stora Gullringsvattnet, Stora Engölen, Stora Mörtgöl, Såken och Trihörn. Bestånd av gädda, abborre, mört, braxen, id m fl. Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Boxholm-Öringe fiskevårdsförening

Fiske i Svartån.


Boxholm Skogar Vilmarksfiske

http://www.boxskog.se/index.php/sv/fiske/vildmarksfiske/

Stort och omfattande område i Östergöland omkring Boxholm med fiske i över 50 sjöar och del i Svartån vid Boxholm. Båtar finns att hyra. Bestånd av mört, braxen, regnbåge, gädda, abborre m fl. Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Bulsjöåns FVO

http://ydrefiske.se/

Erbjuder fiske i Bulsjöån, som flyter mellan sjöarna Östra Lägen och Sommen. Sträckan av Bulsjöån är mellan Forsnäs och Visskavarn. Inom området erbjuds även fiske i sjöarna Österbysjön, Svarstorpasjön, Nästången och Östersjön. Fiskbeståndet är abborre, gädda, lake, sutare,  öring, mört m fl. Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Cityfiske i Norrköping

http://www.cityfiskeinorrkoping.com/

Erbjuder stadsnära fiske på havsöring och lax i bl a Motala ström, men även bra fiske på bl a sik, gös, abborre, gädda, braxen, regnbåge och vimma. Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Drögens FVO

Ca 10 km väster om Rimforsa. Erbjuder fiske i sjön Drögen. Bestånd av abborre, gäddam braxen, mört, sutare m fl. Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Finspångs Fiskevårdsförening

http://www.finspangsfiskevardsforening.se/

Sjö: Lillskiren. Fiskarter: Regnbåge, öring, röding.
Sjöar: Älgsjön, Storskiren, Näfssjön, Bleklången, Bönnern, Dovern, Gron, Bleken, Kalven, Åmlången, Mäseln, Skutbosjön, Lillsjön. Fiskarter: Abborre, gädda och vitfisk i samtliga sjöar. Gös (inplanterat i Bleklången), Ål (Näfssjön, Bleken, Gron och Åmlången).


Föllingsjöarnas FVO

Strax väster om Kisa. Erbjuder fiske i sjöarna Övre Fölingen och Nedre Fölingen (Övre och Nedre Föllingen). Fiske på bl a abborre, mört, gädda, braxen, sutare m fl. Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Gulten-Hanesjöns Fiskevårdsförening

Sjöar: Gulten och Hanesjön. Fiskarter: Abborre, gädda, och vitfisk i samtliga sjöar.


Glotternsjöarnas fiskevårdsområde

Strax norr om Norrköping. Nedre Glottern, Övre Glottern, stora och lilla Gransjön, Råsjön, Övre och Nedre Herrgölen, samt ett flertal mindre vatten.


Glans Fiskevårdsområde

http://www.glansfvo.se/

Strax väster om Norrköping. Erbjuder fiske i sjön Glan, Fiskarter: braxen, gös, gädda, abborre, björkna, mört, vimma, sutare, sarv, id m fl. Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Glimmingens FVO

Ca 7 km sydväst om Kisa. Erbjuder fiske i sjön Glimmingen. Bestånd av abborre, gädda, mört m fl. Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Hulta-Törnevik FVO

http://tornevik.se/fiske.html

Omfattar en del av sjön Järnlunden som ligger strax norr om Rimforsa. Bestånd av abborre, sutare, gös, mört, gädda. Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Hällerstad-Venasjöns FVOF

Ligger ca 10 km väster om Söderköpinge. Erbjuder fiske i Hällerstad och Venasjön på bestånd av abborre, gös och gädda. Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Hälsjön-Byasjöns FVOF

Området återfinns mitt på gränsen mellan Småland och Östergötland ca 2 mil öst om Eksjö. Fiske i sjöarna Byasjön och Hälsjön. Fiske på bl.a gädda, abborre och mört m fl. Båtar finns att hyra. Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Häradstorps Fiskevårdsförening

Finspång kommun. Sjöar: Holpen, Älgsjön, Målsjön. Fiskarter: Abborre, gädda, vitfisk.


Hövern-Långens FVOF

Ca 25 km öster om Linköping. Strax nordöst om Björsäter. Erbjuder fiske i sjöarna Hövern, Lången och Hemsjön. Bestånd av abborre, gädda, gös, sarv m fl. Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Jutterns-Erlångens FVO

Juttern, Erlången och Stångån.


Kalefjärdens FVOF

Del av sjön Tisnaren. Ca 6 km söder om Vingåker. Tisnarens nordvästligaste del erbjuder fiske på abborre, gädda, mört, sarv, braxen, asp, faren, färna, gräskarp, id, lake, ruda, sutare, vimma, björkna m fl. Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Kilarpesjöns FVO

Ca 9 km söder om Mantorp. Erbjuder fiske i Kilarpesjö på abborre och gädda. Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Kisasjöarnas FVO

Strax intill Kisa. Fiske i Kisasjön och Knoppetorpssjön. Bestånd av abborre, gädda, mört, sarv, sutare m fl. Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Liens Fiskevårdsförening

Sjöar: Lien, Stornälen. Fiskarter: Abborre, gädda, gös (inplanterad 2002-2003) sutare, mört, vitfisk och ål i samtliga sjöar.


Linkelösa-Odensfors FVO

Strax nordväst om Linköping. Fiske i Svartån. Bestånd av abborre, gädda, asp, öring, mört, braxen, färna, sarv, lake, sutare, asp, id m fl. Fiskekort genom bl a IFiske.se.


Mjölby Fiskevårdsförening

http://www.mjolbyfiskevardsforening.se

Fiske i Svartån och Skogssjön intill Mjölby samhälle. Bestånd av utplanterad öring, regnbåge, bäckröding. I Svartån även bestånd av färna, braxen, asp, mört, id m fl. Fiskekort genom bl a IFiske.se.


Möckeln-Skirsjöns FVOF

Ligger ca 17 km söder om Kisa. På gränsen mellan Småland och Östergötland. Erbjuder fiske i Möckeln, Norrlången och Skirsjön. Bestånd av abborre, gädda, mört m fl. Fiskekort genom bl a IFiske.se.


Ormlången – Västjuten Fiskevårdsförening

Finspång. Sjöar: Flaten, Börgölsjön, Stora och Lilla Maltsjön, Ormlången, Västjuten.

Fiskarter: abborre, gädda, vitfisk, gös (Flaten och Ormlången).


Raklångens FVO

Strax sydväst om Hestra. Erbjuder fiske i sjön Raklången efter abborre och gädda. Fiskekort genom bl a IFiske.se.


Regnaren – Ålsjön Fiskevårdsförening

http://www.vattenagarna.se/softadmin.aspx?page=5418&menu=5425

Sjöar: Regnaren och Ålsjön. Fiskarter: Abborre, gädda, gös, ål och vitfisk.


Ristens FVOF

Ca 11 km nordöst om Åtvidaberg. Erbjuder fiske i sjön Risten. Bestånd av abborre, gädda, mört, sarv, sutare m fl. Fiskekort


Roxens FVOF

http://www.roxen.nu/

Strax norr om Linköping. Erbjuder fiske i sjön Roxen. Bestånd av gädda, gös, abborre, asp m fl. Fiskekort


Salsterns FVO

Ca 9 km norr om Motala. Erbjuder fiske i Salstern, Lilla Salstern, Stora Vänstern, Björken och Mosjön. Gemensamt fiskekort med Borens FVO som säljs av bl a IFiske.se.


Sjöarp-Öasjöns FVO

http://ydrefiske.se/

Mellan Eksjö och Österbymo, strax väster om Rydsnäs. Erbjuder fiske i sjöarna Sjöarpesjön, Hammerumssjön, Bremsen, Storgöl, Öasjön och Kammen. Bestånd av abborre, gädda, mört, sutare och öring. Fiskekort genom bl a IFiske.se.


Slottstornet Vildmarksfiske

Fiskeområde ca 1 mil om Ljungsbro, ingår i Stjärnorps Egendom. Fiske i sjöarna Ämten, Axsjön, Grytsjön, Skärgölen, med bestånd av abborre, gädda, braxen, mört och ruda. Fiskekort genom bl a IFiske.se.


Sommens FVO

http://www.sommen.nu/

Erbjuder ett variationsrikt fiske i sjön Sommen. Bestånd av sik, lake, röding, öring, gädda, abborre, vimma. sutare, mört, braxen, gös m fl. Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Stora Bjärns FVO

Området ligger ca 6 km söder om Åtvidaberg. Erbjuder fiske i sjöarna Stora Bjärn (Stora Bjän), Tolen, Ämten och Nedre Virken. Bestånd av abborre och gädda m fl. Fiskekort bl a genom IFiske.se.


Storsjöns FVO

Området ligger ca 4 km sydväst om Nykil i mellersta Östergötland. Erbjuder fiske i sjöarna Storsjön och Kalven. Med bestånd av gädda, gös, abborrem braxen, mört, ruda. Fiskekort genom bl a IFiske.se.


Strolången FVOF

Strax väster om Ringarum. Erbjuder fiske i sjön Strolången med bestånd av abborre, gädda, gös, mört m fl. Fiskekort genom bl a IFiske.se.


Svinstadsjöns FVO

Strax öster om Linköping vid Bankekind. Erbjuder fiske i Svinstadsjön, med bestånd av abborre, braxen, gädda, gös. Fiskekort genom bl a IFiske.se.


Sya-Knutsbro FVO

Strax nordöst om Mjölby. Fiske i Svartån. Bestånd av abborre, gädda, mört, braxen färna, vimma, lake, sutare, id m fl. Fiskekort genom bl a IFiske.se.


Tedensjöarnas FVO

Ligger ca 18 km norr om Åtvidaberg, vid Björsäter. Erbjuder fiske i sjöarna Gersken, Norra Teden, Södra Teden och Losjön. Fiske på bl a abborre, gädda, gös, braxen, sutare m fl. Fiskekort genom bl a IFiske.se.


Tisnarens Västra FVO

http://www.tisnarfiske.se/

Handhar del av sjön Tisnaren inom Södermanlands och Östergötlands län. Föreningens vatten ligger cirka 1,5 mil söder om Vingåker och sträcker sig från Hävla i söder till Tölingsnäs i norr. Fiske på abborre, mört, gös, sarv, björkna, gädda. Fiskekort genom bl a IFiske.se.


Tjens FVOF

Ca 3 km väster om Ringarum. Erbjuder fiske i sjön Tjen (stavas oftast Ken på moderna kartor). Bestånd av gös, abborre, gädda m fl. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Tolången m fl sjöars FVOF

Ca 15 km söder om Åtvidaberg, på gränsen mellan Östergötland och Småland. Erbjuder fiske i sjöarna Tolången, Berggölen, Mörtgölen och Kossgölen, Örssjön, Stensjön, Stora Ängsgölen. Fiskarter inom området är abborre, gädda, mört, sutare, lake, sarv m fl. Fiskekort genom IFiske.se.


Västerlösa-Älvestad FVO

http://www.alvestadvasterlosafiske.se/
http://www.ostanbackfiske.se/

Ligger ca 12 km väster om Malmslätt. Erbjuder fiske i Svartån. Bestånd av abborre, braxen, färna, mört, gädda, sarv. Fiskekort genom bl a IFiske.se.


Västra Lägerns FVO

Ca 15 km nordost om Eksjö, mitt på gränsen mellan Småland och Östergötland. Erbjuder fiske i sjön Västra Lägern. Bestånd av abborre, gädda, mört, sik, lake, sutare, öring m fl. Fiskekort genom bl a IFiske.se.


Yxningens Fiskevårdsområdesförening

http://www.yxningenfiske.se/

Sjön Yxningen i Östergötland/Småland. Fiskekort genom IFiske.se.


Åsundens FVO

http://www.asunden.com/

Ca 1 mil öster om Kisa. Erbjuder fiske i Åsunden. Bestånd av abborre, björkna, braxen, gädda, gös, lake, mört, sarv, sutare, öring. Fiskekort genom bl a IFiske.se.

Obs. Flera sjöar i Sverige heter Åsunden.


Ämmerns FVOF

Ca 3 km öster om Rimforsa. Erbjuder fiske i del sjön Ämmern. Bestånd av braxen, sarv, mört, abborre, gädda, björkna, gös m fl. Fiskekort genom bl a IFiske.se.


Öjebro-Vågforsens FVO

Erbjuder fiske i Svartån ca 6 km nordväst om Mantorp. Bestånd av sarv, färna, abborre, braxen, gädda, sutare. Fiskekort genom bl a IFiske.se.


Örens och Vins FVO

Ca 6 km norr om Åtvidaberg. Erbjuder fiske i sjöarna Axsjön, Följaren, Vin, Örbågen, Ören (Örn) mfl. Betånd av abborre, braxen, mört, gädda och sutare. Fiskekort genom bl a IFiske.se.


Öringe-Mjölby FVO

Fiske i Svartån.


Östra Lägerns FVOF

http://www.ifiske.se/fiskekort-ostra-lagern.htm

http://www.ydrefiske.se/fiska-i-ydre/

Ca 2 mil nordöst om Eksjö. Erbjuder fiske i Östra Lägern. Bestånd av abborre, gädda, mört, lake, sutare. Fiskekort genom bl a IFiske.se.