Fuluälven

Älven rinner upp i nordvästra Dalarna, i Övre Fulusjön ca 8 km väster om Idre. Den rinner söderut genom bl.a sjöarna Mellre Fulusjön, Syndre Fulusjön, på sin väg söderut fylls den på med biflödena Stråfulan, Fulubågan, Stora Göljån, Galån, Särkån och Storhöljan, flyter genom samhället Sörsjön och till slut rinner älven ihop med Görälven vid Fulunäs och bildar då Västerdalälven. Total längd ca 80 km. Avrinningsområde. 882 km2. Erbjuder fiske på bl.a öring och harr.

Fiskeområden:

Särna-Idre FVO (Hemsida)

Kortförsäljning:
Fulufjällsgården Natur och Fritid
Mon Gård, Blommor
Särnaffären
Särna Camping
Kooperativet Dalen
Älvdalens Fiskecentrum
Visit Idre AB, Idre Turistbyrå

Transtrands FVO
Fiskeförbud: Öring fridlyst i strömmande vatten 15/9 – 31/12. (Gäller ej harr)

Kort försäljning:
Sälens Fiskespecialist
Stöten Camping
Shell Sälen
OK Sälen
Sälen Turistbyrå