Övre Fryken, Mellan-Fryken, Nedre Fryken

Sjöarna ligger 62 m.ö.h. inom Kils, Sunne och Torsby kommuner i Fryksdalen i Värmland. Frykensjöarna kallas i allmämt för Fryken men består av av tre sjöar (Nedre Fryken, Mellan-Fryken och Övre-Fryken) som skiljs av åt av två sund (Nilsbysundet mellan Nedre Fryken och Mellan-Fryken samt ett sundet i Sunne mellan Mellan-Fryken och Övre Fryken).

Frykensjöarna är väldigt djupa och långsmal, längden är cirka 80 km och som bredast är den cirka 3 km bred. Största djupet är ca 135 m och återfinns i sjön Mellan-Fryken.

Fisket i sjöarna är mycket varierat och bjuder på bra fiske efter flera olika fiskarter. Båtfisket dominerar. Trolling efter gädda funkar oftast bäst i maj till november. Laxtrollingen är bäst under våren och hösten. Fisket efter Lake är på topp under februari till mars.
I Övre Fryken fångades 2005 en gädda som vägde 19 kilo.

Fiskerätten i sjöarna delas mellan tre fiskevårdsområden:
Nedre Frykens FVO, omfattar nedre delen av Mellan-Fryken och hela Nedre Fryken
Frykens FVO omfattar allt fiske i Mellan-Fryken och Övre-Fryken som ligger inom Sunne Kummun.
Övre Fryksdalens Fiskevårdsområde omfattar allt fiske i översta delen av Övre-Fryken

Fiskarter: abborre, braxen, id, gädda, gös, lake, lax, löja, mört, nors, regnbåge, sik, siklöja, stäm, ål, öring (Rottnaöring). Årliga utsättningar av Gullspångslax.

Fiskekort finns att köpa på bl.a:
OK/Q8, Sunne
OK/Q8, Torsby
Västra Ämterviks lanthandel
V. Ämterviks Camping & Vandrarhem
Prästbols handel
Böjda Spön, sportfiskebutik
Sunne Turism
Coop Nära, Lysvik
IFiske.se (Nedre Frykens FVO)
Torsby Turistbyrå
Statoil, Överbyn