Fjätån, Fjätan, Fjätälven

Mindre å/älv som rinner upp i Fjättjärnen i sydvästra Härjedalen, strax väst om Gunnars vid norrsidan av berget Storstöten. Fjätån flyter härifrån österut mot Gunnars. Här ändrar den riktning till sydostlig och flyter efter ca 7 km in i Dalarna. På vissa kartor kallas ån här för Stor-Fjätan. Efter ca 18 km i sydlig riktning flyter den vid Svenstorp/Kolösen åter igen in i Härjedalen, här korsar den även väg 311. Strax efter flyter Kölån in i Stor-Fjätan. Flyter vidare söderut åter in i Dalarna efter byn Storfjäten. Strax söderöver ca 1,6 km öst om Fjätervålen rinner Lill-Fjätan in i Stor-Fjätan (platsen kallas Föreningen) som härefter kallas Fjätan (allt enligt Lantmäteriets karta). Ån flyter sedan i sydlig riktning för att till slut mynna ut i Österdalälven vid Fjätnäset i södra änden på Särnasjön. Totalt ca 95 km läng.

Fjätan är känd för sitt fina harrfiske. Många grova harrar har fångats i Fjätan. Chans till grov öring finns på de nedre sträckorna mot Österdalälven.

Ån går under flera namn: Fjätån, Fjätan, Fjetan, Fjetån, Fjätälven, Stor-Fjätan.

Fiskeområden:

Renbetsfjällen Ruvthen Sitje, Sameby, Fjätån väster om Gunnars. För mer info gå till https://www.natureit.se/

Tännäs FVO, från Gunnars och nerströms till Yttre Fjätsjön

Sörvattnets KFO, sydligaste delen av Samebyn Ruvthen Sitje. Fjätån från gräns i höjd med Kölosen (N: 6887613 Ö: 394195 SWEREF99 TM) och nerströms till ungefärlig koordinater (N: 6883717 E: 397515 SWEREF99 TM):
6 km fint flugfiske på harr och öring, finns även sik.
För mer info gå till https://www.natureit.se/

Särna-Idre FVO, Sträcka från strax nerströms Häggeberget ner till utflödet i Österdalälven. Fiskekort säljs av bl.a Fiskekort.se

Rastplats, parkering, slogbod, grillplats finns bl.a på koordinater: N: 6876112 Ö: 400118 SWEREF99 TM