Fiskonbäcken

Ån rinner upp i Övre Fiskonsjön (Bijjie Fäskoenjaevrie) på Norra Borgafjällen. Rinner österut och mynnar ut i Kultsjön vid Timmerviken.

Fiskonbäckens övre lopp är en glasklar relativt liten fjällälv, mellan 5-15 m bred, här finns gott om sträckor för ett extraordinärt sightfiske. Ån hyser ett gott bestånd av relativt storvuxen fjällöring. Medelstorleken på öringarna ligger kring 40 cm men det är inte alls ovanligt med fiskar kring 55 cm. Den största, hittills (2014) kända, fångade öringen är hela 69 cm.

Begränsat antal fiskekort säljs till Övre Fiskonbäcken per år, kvoterad sträcka. Övre Fiskonbäcken karakteriseras av högintressanta strömmar som avlöses av fiskrika höljor.

Fisket brukar vara bäst tidigt på säsongen men varierar med vattenstånd och rådande vattentemperatur. Fisket upplåts genom Vilhelmina södra sameby i samarbete med Fiskecentrum Saxnäs.

8 km vandring i fjällterräng är det till lägerplatsen vid Övre Fiskonbäcken

Fiskarter: öring (och röding vid Övre Fiskonsjön)

Mer info finns på www.saxnasfishing.se/