Finjasjön

Sjö strax intill Hässleholm i Skåne. Finjasjön är näringsrik och har bra bestånd av fisk.

Finjasjön är 11 km2 stor, medeldjupet är på 3 m, det finns djuphålor på 11-13 m. Ligger 43 m.ö.h. Naturen runt sjön utgörs av villabebyggelse, skog och åkermark. Stort naturvårdsområder (fd militärt övningsfält, Hovdala skjutfält) finns på södra sidan och erbjuder variationsrik rekreation. Sjön har varierade bottnar med två markanta djuphålor och största djup 13 meter. Många intressanta fiskeplatser; markerade toppar, branta kanter, jämnbottnar.

Sjön avvattnas av Almaån, som i sin tur rinner ut i Helgeån. Tillflöden: Hogabäcken, Tormestorpsån, Brönnestadån (Hovdalaån), Matterödsån, Mjölkalångaån och Svartevadsbäcken
Finjasjön är en populär isfiskesjö. Under 2000-talet var sjön väldigt omtalad när det gällde gösfiske. 2008 landades två fiskar nära tio kilo.

Sjön är lite svårfiskad från land. Båt rekommenderas för bästa resultat eftersom sjöns vegetationsrika stränder gör den svårfiskad från land. Vattnet är näringsrikt, kraftigt färgat och har mycket betesfisk. Vanligaste gösstorlek är två till tre kilo.

Fiskearter: Abborre, braxen, gädda, gärs, gös, lake, mört, signalkräfta, sutare, ål och även mindre bestånd av sik, öring och regnbåge.

Sjön har i fiskevårdande åtgärder trålats i omgångar flera år för att få ner beståndet av karpfiskar sk. vitfiskar, därigenom gynna andra fiskearter.

Båtramper finns vid Tormestorps båtklubb 0,5 mil söder om Hässleholm, i Mjölkalånga vid västra sidan av sjön och en i Finja.

Båtar finns att hyra av bl.a Tormestorps båtklubb, www.tormestorpsbatklubb.se

Fiskesäsong: Året om med bästa tiderna under försommar och höst.

Fiskekort:

Hässleholms turistbyrå
Statoil, Hässleholm
Sportfiskebolaget Hässleholm
Trästället i Skyrup
Ivars kiosk Tyringe
Går även att köpa av tillsyningsmännen

Länk till Finjasjöns Fiskevårdsförening: http://www.finjasjönsfiskevårdsförening.se/