Emån

Å i Småland. Rinner upp från småländska höglandet genom Storesjön strax norr om  Bodafors. Efter att ha bl.a runnit igenom sjöarna Uppsjön, Tjurken, Flögen och Grumlan rinner den igenom samhället Vetlanda för att strax österut sammanstråla med Solgenån nära Holsbybrunn. Fortsätter sin färd österut ut genom Kvillsfors, Järnforsen, Målilla, och viker härefter södöst ner genom Högsby, Fliseryd, Emsfors och mynnar ut i Kalmarsund strax söder om Oskarshamn vid Em. C.a 220 km lång.

Emån är en av Sveriges artrikaste vattendrag med ca. ett 30-tal fiskarter. Bl.a hyser Emån en stor population av mal. Denna fisk är dock fridlyst och får inte fångas. Internationellt känd för sitt havsöring- och laxfiske. Speciellt havsöringfisket vid Em är vida känt över hela världen. Den extremt grova havsöringen som fångas här varje år lockar flugfiskare från hela världen. Bl.a. så fångades 1993 en havsöring på 15,3 kilo här.

Färna är en annan fisk som är uppmärksammad bland många metare, som söker sig till sträckor som Tälläng, Ädelfors och Fliseryd m.fl.

Fiskearter: Havsöring, lax, gädda, abborre, stationär öring, mal, färna, asp m.fl.


Em – Emsfors

Ägs och drivs av Em’s Herrgård. Sträckan går från Emsfors ut till utloppet i havet. På denna sträcka fångas varje år mycket och stor havsöring och lax. Sportfisket på denna sträcka började redan på 1880-talet och har genom åren skötts av familjen Ulfsparre på godset Em. I mitten på 1920-talet så tog Gustaf Ulfsparre över fiskearrendet och det är tack vare hans insatser som sportfisket har kunnat hålla den kvalitet som det än idag håller.

Fiskearter: Havsöring och lax.

Poolnamn, från havet och uppströms: Sea pool, Pier pool, Lawson pool, Barrett pool, Ankarcrona pool, Home pool, Pike pool, Island pool, Black Water pool, Fence pool, Stone pool, Mill pool och Lock pool.

Fiskesträckan är cirka 4 km lång med fiske på bägge sidor. Förhandsbokning. Boende på gården. Största fångade havsöring cirka 15 kilo.

Fiskeförvaltare 2017: Kent Håkansson.

Fiskebokning görs skriftligen, ansökan skickas per brev eller e-post.

Adress för ansökan:
Ems Herrgård
Em 301
383 91 Mönsterås

Ems Herrgård, http://www.emsherrgard.se

Boende erbjuds även på Ems herrgård. Även fiskeguideservice erbjuds.

Gustaf Ulfsparres Stiftelse bildades 1988. Strävan och ändamålet för denna stiftelse är att Gustaf Ulfsparres livsverk ska kunna bevaras, nämligen bevarandet av havsöringen i Emån. Främst så arbetar stiftelsen med fiske- och vattenvårdande insatser.

Gustaf Ulfsparres Stiftelse
Em 307
383 91 Mönsterås

Gustaf Ulfsparres Stiftelse

För att fortsätta det viktiga framtida arbetet med att öppna väl fungerande vandringsvägar för havsöringen, upprätthålla samt utöka fiske- och biotopvården, kommer åtskilliga miljoner att behövas, varför bidrag till Gustaf Ulfsparres Stiftelse välkomnas.


Emsfors

Totalt en sträcka på ca 10 km. Från lite nerströms Slätfors ner till Emsfors. med avbrott för sträcka vid kraftverket i Karlshammar, sträckning vid Bolö, sträckning vid pappersbruket i Emsfors.

Kontaktinfo:
Emsfors SFK
570 90 Påskallavik
https://www.fiskekort.se/emsforssfk/

Fiskekort säljs av Fiskekort.se

Fiskesträckan är cirka milen lång med fiske på bägge sidor.

Största fångade havsöring cirka 13 kilo.


Grönskog Gård

Havsöring- och laxfiske i Emån under vår och höstsäsong, mars-april samt september. Vår fiskemiljö är variationsrik, naturlig och krävande med 6 km ågrenar (5 Kvillar) varav 2-3 km forssträckor. Flug- och spinnfiske (12 fina flugpooler). Största fångade havsöring cirka 8 kilo.

För mer info besök:
http://www.gronskogsgard.com/
http://www.stenssonsjaktochfiske.se/


Figgölehults gård
Figgölhult 106
380 53 Fliseryd
Tel.nr: 0491-923 24, 070-654 54 97
Kontakt: Philip Läggeberger

Maximerat antal spön/dygn. Boende finns i stugor.

Fiskesträckan är 8 km lång på norra sidan mitt emot Fliseryds SFK. Förhandsbokning. Flugfiska mittemot Backen, Vällingströmmen, Gåsgölehagen samt Klumpekvarn. Boende nere vid ån i stugor (bastu). Största fångade havsöring cirka 14 kilo.


Finsjön – Kullbergsholmarna

Denna sträcka arrenderas av Fliseryds Sportfiskeklubb.

Fiskesträckan inkl. Kvillen är drygt 2 mil. Nedströms kraftverket Finsjö nedre har FSFK cirka 15 km på den södra sidan. Ingen förhandsbokning. Fint för fluga vid exempelvis Jungner, Järnvägsforsen, Backen, Vällingströmmen samt Klumpekvarn. Boende på FSFKs egen Fiskecamp. Största fångade havsöring cirka 10 kilo.

Kortförsäljning:
ICA Nära, Fliseryd
Circle K, Oskarshamn
Fiskekort.se

För mer info kontakta:
Fliseryds Sportfiskeklubb, http://www.fliserydsfk.se/, http://www.fsfk.nu/.


Högsby Fiskevårdsområde

Fiskekort (Turistfiskekortet) kan köpas på Högsby Turistbyrå. Turistfiskekortet gäller inte för fiske på stationär öringfiske i Emån, all fångad stationär öring skall omedelbart återutsättas.

Fiskesträckan är dryga milen lång med fiske på bägge sidor. Ingen förhandsbokning. Fina flugstrykor vid Lanhagen, Tingebro samt Åseboströmmen. Förekommer sporadiska fångster av havsöring och lax. Största fångade havsöring cirka 6 kilo.


Kvillsfors FVO

Fiske i Emån, ca tvåmil väst om Vetlanda. Sträcka från bron i Tälläng till och med Nyboholmsdammen. Lättåtkomlig och vägnära fiskesträcka. Fiske på bl.a färna, braxen, sutare, sarv, abborre, gädda, mört, björkna m.fl.

Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Repperdaortens FVO (Emån från Ädelfors till Tälläng)

Repperdaortens fiskevårdsområde innefattar den del av Emån som rinner mellan bron i Ädelfors och bron i Tälläng. Emån utgörs här till större delen av lugnflytande sträckor som bryts utav snabbare forsar.

Fiskarter: Gädda, abborre, öring, mört, braxen, sutare, ruda, färna.

Fiskekortsförsäljning: Guldströms Guldvaskning, Holsbybrunn, Vetlanda Turistbyrå.


Illharjen

Deltaområde i Vetlanda, med fiske i Emån påregnbåge, abborre och gädda. Finns även stationär öring på sträckan men den är skyddad och får inte fångas.

Sträckan sköts av Vetlanda Sportfiskeklubb, se Facebooksida.

Fiskekort:
Vetlanda Turistbyrå
Kvarndammens Vandrarhem.