Edsån

Edsån är ett reglerat vattendrag i norra Västergötland, mitt emellan Karlsborg och Töreboda, som rinner mellan sjöarna Unden och Viken. Ån är ca åtta kilometer lång och har en fallhöjd på ca 24 meter. Den flyter ur sjön Unden vid Hallerudssund och mynnar in i sjön Viken strax söder om Sätra. Edsåns medelvattenföring är ca 3,44 m3 och är det största tillflödet till sjön Viken.

Fiskarter: öring, braxen, gädda, regnbåge, asp, sutare m.fl.

GPS koordinater:
WGS84 DDM: 58°43.153’N 14°21.682’E
SWEREF99 TM (nord, öst): 6508963, 463011


Sätra Bruk

Flugfiske i Edsån

Området sträcker sig från kvarnen i Edet och nerströms till inloppskanalen av Nolkvarn vid Sätra Bruk. En sträck apå ca 2,5 km.

Här kan man fiska på öring, braxen, gädda, regnbåge, sutare m.fl.

Detta fiskeområde är indelat i tre zoner (gäller för 2017):
Norra Zonen/ Blå zonen – Endast flugfiske. Ca 300 m lång. Strömfiske sker vanligtvis vår och höst
Mellan zonen/ Gröna zonen – Spinnfiske, flugfiske samt fiske från hyrbåtar eller egen traditionell flytring. Med traditionell flytring menas flytring som framförs med simfenor och inte åror. Observera att trolling eller svirvelfiske ej är tillåtet från båtfiske.
Södra zonen/ Gula zonen – Spinnfiske, mete samt flugfiske.

I området finns utedass, grillplatser, bryggor och parkeringar.

Drömlik miljö vid Edsån

Köp av fiskekort.
Genom Ifiske: Finns informationsskylt i området.
Fiskekortet går även att handla i de lokala affärerna.